torsdag 17. januar 2008

Klimaforlik

Med utgangspunkt i opposisjonenes 61 klimkrav er det blitt forlik på Stortinget. Veldig bra.

Nå har jeg ikke sett ennå hva som er resultatet av forliket, men mye er omtalt tidligere: Satsing på fornybar energi, grønne sertifikater, CO2-kutt hjemme mm.

Hm...hva skal ambisjonen være for klimapolitikken i neste stortingsvalgprogram? Utover å følge opp forliket...

Anyone?

3 kommentarer:

Halvorlig talt sa...

Høyre fortjener ros for å ha bidratt til en bedre klimapolitikk enn det regjeringen opprinnelig la opp til! :-)

Det viktigste Høyre kan bidra med fremover, er å innrette den økonomiske politikken slik at forurenser må betale.

Uten at man nødvendigvis øker det totale skattetrykket, må man stimulere både næringsliv og folk flest til mer klimavennlig adferd.

EU har allerede startet et viktig arbeid med sikte på å beregne skatt på varer basert på mengden CO2-utslipp produksjonen har medført. Klarer man å utvikle et godt slikt system, vil en "miljøfiendtlig vare" skattes like høyt uansett hvor i verden den er produsert. Høyre bør arbeide for å innføre lignende ordninger i Norge.

Geir sa...

Høyre må jobbe for at det er bruken og ikke eierskapet til f. eks. bil som blir avgiftsbelagt/skattelagt.

En av utfordringene i dag er at vi er alt for avhengig av en type energi, dette gjelder både innen industrien og privathusholdninger. Vi må satse mer på andre energi former som f. eks. gass CNG. Her må det offentlige bidra mye mer til etablering av ledingsnett og fyllestationer.

Et annet problem er at mange i dette landet ikke har samme kollektivmuligheter som Oslo eller Bergen. I byen som jeg bor må jeg først gå 1km til nærmeste buss stopp deretter går bussen bare tre ganger per dag og for å komme til sentrum tar det 10 min. med bil og 1 time med buss.

Programsekretariatet sa...

halvorlig talt og geir:
Takk for tilbakemeldingen. Poengene deres er i grunnen den politikken Høyre nå snakker om: Forrurenser må betale -altså på bruk, og vridning av skatter/avgfiter fra "rødt til grønt".

Energi er helt klart et viktig tema i denne sammenheng. Fornybare energikilder, effektivisering av energi - satsing på teknologi er sånn sett også saker HØyre jobber med.

Så får vi se hvordan forliket følges opp fremover...