tirsdag 15. januar 2008

Petroleum i nordområdene

Energi er viktig for velferd og etterspørselen stiger, samtidig er dette en *vare* det er mangel på. Olje og gassproduksjonen i nordsjøen vil etterhvert avta, og dermed forsvinner også en viktig inntektskilde for staten.

Det er stor sannsynlighet for at det er store petroleumsforekomster i nordområdene, men hittil har det vært lite letevirksomhet og utvinning. Først og fremst av hensyn til miljø.

Bør det, under strenge miljøkrav, åpnes for mer leting og utvinning i nordområdene, i neste periode?

Hva tenker du om dette?

4 kommentarer:

Carl Christian sa...

Net, det bør det ikke. Det er på høy tid å satse betydlige forskingsmidler mm på utvikling av alternativ energi, samt videre utvikling av fiske, naturressurser, turisme mm...

Programsekretariatet sa...

carl christian:
Det er nok flere som deler synspunktet ditt.

...litt til det retoriske: å forske på fiske, naturressurser og turisme bidrar vel ikke akkurat til å dekke energibehov? :-)

Carl Christian sa...

nei, å forske på fiske, naturresursen og turisme bidrar ikke til å dekke energibehovet. men forskning på å utvikle alternativ energi (vil forhåpentligvis på sikt) bidra til å dekke behovet. Det var dette jeg trakk frem i forhold til forskningen.
og når vi er inne på behovet. Jeg tror ikke vi uten videre bør akseptere dagens galopperende behovsøkning. Har vi behov for å ha tenkte lys i alle butikker 24 timer i døgnet, har vi behov for å ha 20-22 grader i alle våre rom i våre stadig større hus hele vinteren, osv, osv... (her kommer man også inn på detaljstyring av mennesker, noe som vi skal være forsiktige med, men debatten bør ikke avsluttes pga det!)
Turisme er selvsagt også veldig energikrevende, så dette er heller ikke helt problemfritt, men her er det også et stort potensiale for å gjøre det mer energieffektivt enn det er i dag.

hovedpoenget mitt er et prinsipp om at når vi ser at resultater av handlinger vi gjør i dag (for å tilfredsstille dagens "behov") synes å kunne påvirke fremtiden i negativ retning så bør vi enten akseptere at vi ikke kan tilfredstille behovet eller finne andre løsninger. Dette bør vel også være en god konservativ tilnærming til en rekke ulike problemstillinger.

Programsekretariatet sa...

carl christian:
Jeg skjønte egentlig poenget ditt :-) I bunn og grunn er slutten på kommentaren din en god begrunnelse for føre-var prinsippet; eller hva?