fredag 11. januar 2008

Spilleregler om EU

Så er forslaget om endringen av grunnloven lagt død for denne gang. I hht grunnloven påligger det ikke på noe tidspunkt å gjøre bruk av folkeavstemming. Men sedvanen har jo satt premissene når det gjelder EU-innmelding. Da er det interessant at samtidig med at *alle* mener vi må ha en folkeavstemming i det viktige spørsmålet, så skal vi ikke ha en grunnlovsendring som bygger på respekt for utfallet av folkeavstemmingen.

En ting er at SP aldri kommer til å respektere et flertall i en folkeavstemming. Mer trist er det å registrere at Høyre er det eneste partiet som er krystallklar i ønsket om å melde Norge inn i EU. Etter gårsdagens avstemming i stortinget kan man fortsatt konkludere med at både AP og FrP er splittet i den saken, mens både Krf og Venstre er motstandere.

Tilbakemeldingene på utkastet til prinsipprogram er entydige i dette spørsmålet. Høyres medlemmer vil ha en klar formulering om at Høyre har som mål at Norge skal bli medlem i EU. Ingen andre partier mener det samme.

Kanskje noe for velgerne å bry seg om, i allefall de +40% som er for EU-medlemskap..

4 kommentarer:

JatilEU sa...

Sp er selvfølgelig lure. De skjønner veldig godt at et klart nei-standpunkt uansett folkeavstemningsresultat gir stemmer - mange stemmer.

Vi har et representativt styresystem i Norge. Det er faktisk Stortinget og ingen andre som tar de endelig beslutningene i slike saker. Det burde derfor være viktigere at partiene flagger sine standpunkter før stortingsvalg og ikke etter en folkeavstemning.

Ideelt sett burde det egentlig ikke vært noen folkeavstemning i det hele tatt, men det toget har nok dessverre gått.

Programsekretariatet sa...

jatileu:
Er veldig veldig enig i sluttpoenget ditt, og konklusjonen. Folkeavstemming er nok kommet for å bli i denne saken..

Halvorlig talt sa...

Ironisk: SP klager over demokratisk underskudd i EU. Samtidig er de rede til å underkjenne en folkeavstemning med 'feil' resultat...

Ja, og så er det de andre partienes nei-representanter da. Forstemmende tankegang.

Programsekretariatet sa...

halvorlig talt:
sukk, ja.