onsdag 9. januar 2008

Sosialt ansvar

I utkastet til prinsipprogram forsøker vi å rendyrke troen på enkeltmennesket, som også innebærer plikter og ansvar. For et konservativt parti innebærer troen på individet også tro på samhold og solidaritet mellom mennesker. Derfor er det blant annet tatt inn en formulering:
Et (varmt og inkluderende) samfunn springer ut av samspillet mellom personlig frihet, sosialt ansvar, fellesskap og offentlig sektor.
En av kommentarene som så langt er kommet inn etterlyser tydeligere formulering om sosialt ansvar. Har du noen synspunkter på det - ikke minst hvordan det ev. kan formuleres?

4 kommentarer:

Cracked actor sa...

Egentlig et godt poeng, det å fylle begrepet sosialt ansvar med mer innhold. Sett i forhold til hvordan formuleringen i utkastet til prinsipprogram ligger er det naturlig å se det sosiale ansvaret som en direkte avløper av personlig frihet: Med frihet følger ansvar. I sosial forstand kan blir dette da at en ønsker seg et samfunn hvor hvert enkelt menneske skal ha frihet til å leve selvstendig og uavhengig, samtidig som det også _forventes_ at hvert enkelt menneske, i den grad det er i stand til det, skal ta ansvar for eget liv og ikke legge unødig sten til byrde for andre.

Jeg liker godt formuleringen slik den står, kanskje særlig fordi den substansielt starter med *frihet*, følges av *ansvar*, knytter inn fellesskap (som altså er noe annet enn offentlig sektor), før "statslinken" knyttes med offentlig sektor. Skal det først pirkes, må jeg vel si at dette med offentlig sektor føles litt malplassert, selv om det på en måte også bør nevnes. Men kanskje det hadde vært noe å finne et annet og bedre begrep enn "sektor", når det skal stå i samme setning som honnørordene "frihet" og "ansvar"?

Programsekretariatet sa...

cracked actor:
Nyttig tilbakemelding. Intensjonen i utkastet har som nevnt vært å bygge på individet. Og av konservatismen følger også ansvar også for andre enn seg selv.

JA,offenltig sektor er kanskje ikke et honnørord mange steder, samtidig er det jo viktig da. Skjønt - kan vi si det på en annen måte også??

Cracked actor sa...

Det er det som er utfordringen... Jeg er enig i at "offentlig" kan ha en plassering, men "sektor" er et fælt ord! Men å tenke på offentlig sektor bidrar til å drepe kreativiteten min, så akkurat nå har jeg ikke noe godt alternativ. ;)

Programsekretariatet sa...

cracked actor:
hm....og hvordan føles det på arbeidsplassen forøvrig da...;-D

Spøk til side: Jeg utfordrer deg! Kom opp med noe glupt.