torsdag 10. januar 2008

Integrering - hva er norsk?

I utkastet til prinsipprogram er det forsøkt å formulere prinsipper rundt integrering/integrasjon. Utgangspunktet er igjen Høyres konservativ syn som bygger på enkeltindividet: Hver og en av oss er like mye verd. I prosessen rundt formuleringene har det vært sett på spørsmålet om "hva er norsk?". Kan det knyttes f.eks utelukkende til statsborgerskap.

Debatten går og det er mange interessante reaksjoner. En av dem er denne:
Integreringspolitikk handler om å skape forståelse og den må gi kilder til å skape det nye norske samfunn.

Med det menes at det er på tidet å løfte integreringspolitikk til et høyre nivå. Vi har hittil snakket om hvor viktig det er å forstå og respektere hverandres kultur, men i det syvende sist, sier vi at nye borgere må øke sine kunnskaper om det norske
samfunn. Så hva vil det si å være norsk? Norsk for 200 år siden, norsk for 500 år siden eller norsk i nå tid.

Norge vil forandre seg og begrepet norsk vil forandre seg. Det har vi vitnet til gjennom historie. Vi skal ta være på det som er gammelt men vi må gi rom for det
nye. Høyres integreringspolitikk skal sørge for at det skje. Høyre må gi integreringspolitikk en ny dimensjon."
Hva synes du om dette, og formuleringen i den uthevede setningen?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jeg syntes disse formuleringene i for stor grad "gir slipp på" de nasjonale verdiene og normene.

Utfordringen er å forene et liberalt syn på nye kulturer med en konservativ grunnholdning som går ut på at vi skal ta vare på de gode tradisjonene.

Edmund Burk beskrev samfunnet som et partnerskap mellom "those who are living, those who are dead and those who are to be born".

Et levende samfunn trenger noen faste holdepunkter, noen gode erfaringer og nedarvede nasjonale kulturer. Dette er viktige faktorer i folks identitets- og trygghetsbehov, faktorer som vi skal være forsiktige med å rive ned.

Med dette som et bakteppe eller en kulturell ytre ramme, skal vi respektere andre fremmede kulturer og ta i mot innvandrere som likeverdige enkeltmennesker. I integrasjonsarbeidet skal formålet være aktiv samfunnsdeltakelse, ikke at de skal bli "som oss".

Alternativt forslag til den uthevede setningen kan derfor være:

"Integreringspolitikk handler om evnen til å kunne fungere som et aktivt og likeverdig individ i det norske samfunnet."

For øvrig er begrepet norsk enkelt og greit knyttet til det formelle statsborgerskapet. Det betyr at en pakistaner som har blitt norsk statborger er like "norsk" som "tanta fra Toten".

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:
Jeg liker problematiseringen når du skriver "Utfordringen er å forene et liberalt syn på nye kulturer med en konservativ grunnholdning som går ut på at vi skal ta vare på de gode tradisjonene."

Jeg er enig i at tradisjoner/arv, skal vi ikke gi slipp på. Det er jo også grunnleggende i formålsparagrafen.

Samtidig er spørmålet om integrasjonspolitikk et følsomt tema, og derfor er det viktig å treffe "riktig". Tar med forslaget ditt, så får vi se hva annet som kommer.