fredag 30. november 2007

Passivitet - en aktiv handling

I forbindelse med programarbeidet er flere opptatt av at det er viktig å få på plass en "aktiv næringspolitikk". Umiddelbart høres jo det fornuftig ut, men er det slik?

Aktiv, passiv, nøytral: Er det egentlig meningsløse begreper? Det å vurdere ulike tiltak og bevisst velge ingen av dem, er vel i seg selv en aktiv handling. Nøyral næringspolitikk: Hvordan definerer man det? Politikken skal ikke påvirke noe som helst. Men vil ikke enhver handling, eventuelt det å avstå fra å handle, uansett gi noen konsekvenser?

Blir debatten bedre/riktigere om vi ikke bruker de begrepene, men heller snakker om grenser for politikk og statens innblanding/rolle i næringslivet?

Dette er egentlig et stort spørsmål, hva tenker du?

3 kommentarer:

Selvisk sa...

Passivitet er nok stort sett et gode. Likevel merker jeg nå hvor stor pris jeg setter på Innovasjon Norge. Det er et godt verktøy å bruke hvis man hvet hvordan man kan bruke dem.. passiv/aktiv kanskje? Hva vet vel jeg..

Anonym sa...

"Aktiv, passiv, nøytral: Er det egentlig meningsløse begreper?" Dette er vel allmenne begreper som folk flest kan gi en mening til, men ordene i seg selv virker som tomme ord uten en spesiell mening. Jeg vil heller snakke om for eksempel reaktiv eller proaktiv næringspolitikk.

Programsekretariatet sa...

selvisk:
Det er godt å høre at virkemidlene fungerer.

anonym:
proaktiv/reaktiv, ja kanskje det er bedre eller bare andre ord? Kan hende poenget er å ha en "bevisst" næringspolitikk -og vite hva man vil med den. F.eks. ha en sterk og dominerende stat, eller som et annet ytterpunkt: mest mulig konkurranse uten noen sterke aktører (monopolliknende).