torsdag 22. november 2007

Doptesting av uorganiserte

NRK kan i dag fortelle at doping kontroller på norske treningssentre skal komme i gang fra våren 2008. Dette dreier seg om å teste vanlige folk som trener. Og det skal skje frivillig. Noen ønsker at dopingmidler skal forbys - dvs at det å dope seg skal likestilles med bruk av narkotika. Altså bli ulovlig slik at man kan ha sanksjoner.

Jeg skal ikke ta opp spørsmålet om hvorvodt doping i uorganiserte miljøer bør forbys eller fortsatt skal være lovlig, men dvele litt ved dop-testingen.Utgangspunktet er at det fortsatt er lovlig å dope seg for vanlige folk utenfor organisert idrett. At ordningen er frivillig er *greit nok*. Men er dette en snev av storebror skal bestemme over deg? Du vet ikke hva du har godt av så det skal noen bestemme. Hvor "frivillig" blir denne ordningen - vil man i realiteten bli presset til å teste seg - fordi alle andre gjør det?

Noen vil kanskje mene det er tøvete å stille dette spørsmålet. Jeg kan uten problemer si det er dumt å dope seg. Men mitt anliggende er: Vi har en situasjon som er lovlig. Hvorfor da skrittvis innføre kontroll? Skulle vi kanskje innført alkoholtester også ulike steder (utover bilkjøring...). Fordi alkoholmisbruk er jo ikke bra, selv om det er lov.

Hm, hadde det heller vært bedre å forby stoffene/doping i sin helhet.

Hva mener du?

6 kommentarer:

Carl Christian sa...

der er uansett viktig å unngå at vi skaper et samfunn der det ikke er lov/mulig å begå dumme handlinger.
For de som ønsker økende kontroll over individet synes jeg det alltid er like morsomt å anbefale de å se "A Clockwork Orange" en gang til. Eller aller helst lese boka til Anthony Burgess med samme tittel. Den tar opp denne problemstillingen (slik jeg forstår den/dere) på en glimrende måte.

Programsekretariatet sa...

carl christian:
jeg liker formuleringen din "viktig å unngå at vi skaper et samfunn der det ikke er lov/mulig å begå dumme handlinger".

Sier i grunn mye:-)

Brille sa...

Jeg ser ikke et eneste godt argument for å likestille dette med cannabis... Få slike ting opp og ut i lyset, ikke feil det under teppe og tro det går bra!

Programsekretariatet sa...

Brille:
OK. Betyr det at du synes det er greit med disse dopingkontrollene av "vanlige folk"?

Carl Christian sa...

synes poenget med med at det skal være mulig (og lovlig!!) å begå dumme handlinger også er relevant i forhold til siste dagers debatt rundt Terra - kraftkommuner der Klassekampen/Torstein Dale legger deler av ansvaret for fadesene over på Høyre/Erna Solberg. Vi må erkjenne at når vi legger til rette for å skape muligheter, så legger vi samtidig til rette for å feile. Dette er ansvarliggjøring av individet, og her er Høyre gode. Alternativet er (som vi har vært inne på mange ganger) et gråere, kjedeligere samfunn, der alle har det like dårlig (selv om sosialdemokratene og sosialister hevder det blir "like bra"). Prinsippet om frihet og muligheter for alle blir derfor viktig på mange områder.
Problemet er å ikke la det gå utover velferdsstatens ansvar.

Brille sa...

Dersom det er et tilbud fra sentrenes side å dele ut gratis dop-tester, så er det det samme for meg. Så lenge det ikke blir påtvunget folk. Dersom situasjonen skulle snus når det gjelder hvorvidt disse stoffene er lovlige eller ei, så hadde jeg blitt for.

Det blir litt som overvåking av e-post på arbeidsplassen. Arbeidsgiver har vel ikke lov til å snoke i mailen din, men du har alltids muligheten til å la han ta en titt dersom du ønsker det. Samme regler burde benyttes i denne situasjonen :)