onsdag 21. november 2007

Frivillighet

Civita arrangerte i dag en interessant tema-frokost om frivillighet. Forsker Håkon Lorentzen poengterte at frivilligheten bygger på noen tradisjoner: Dugnadsånd, filantropi og kollektivismen. Den påfølgende debatten var god, og det kunne nesten høres ut som APs Trond Giske var enig med Høyres Olemic Thommessen om frivillighetens egenverdi og viktige rolle som korrektiv til staten.

Det er mange refleksjoner man kan gjøre seg, ikke minst det økonomiske grunnlaget til frivilligheten. Hvor (u)heldig er det å være avhengig av offentlig støtte; eventuelt hvordan kan støtten være slik at den ikke "instruerer" de frivillige organisasjonene.

Et poeng som ble viet mindre oppmerksomhet, var filantropien - det å yte økonomisk støtte til ulike formål fra velstående. Mulig dette blir veldig underordnet og uviktig, men er det ikke litt typisk norsk da? Det er greit at vi alle bidrar med våre små skjerver til frivillige organisasjoner, men de store donasjonene er litt skumle? Det er jo ikke lenge siden Stein Erik Hagen fikk refs for å gi millioner av kroner til konkret forskning til Rikshospitalet - og fikk mye kritikk for det.

Hva tenker du om dette?

4 kommentarer:

Brille sa...

Det er klart at det er uheldig dersom frivillige organisasjoner skal måtte ta hensyn til statens politiske signaler i alt de gjør. Det er også, efter min mening, ganske så synd dersom det frivillige skal være avhengig av staten. Det er vel ikke en statlig oppgave å sørge for frivillig arbeid når det klarer seg selv? Det er på den andre siden svært viktig at kommunen/staten legger til rette for idrettslag, husmødre som tar seg av barna sine osv. Et skattefritak her og en fotball-løkke stilt til disposisjon der pleier å gjøre under...

Her trenger man incentiver, etter min oppfatning, ikke "frivillig-tvang"...

Programsekretariatet sa...

brille:
Er rett og slett enig i mange av poengene dine. Ett av dem, dette med skattefritak, ble nevnt under frokosten. Og ga kulturministeren anledning til å harselere over at man plutselig ikke lenger var så opptatt av frivilligheten, men skatteletten....

akk ja.

Brille sa...

Høres ut som typisk Trond Giske... Og forøvrig resten av AP. Gleder meg til de snur i denne typen skattepolitikk, slik de har gjort når det gjelder eldreomsorgen = )

Programsekretariatet sa...

Brille:
Ja vi kan jo håpe...