mandag 26. november 2007

Kommunene vs Terra

Saken med norlandskommunenes spekulasjoner tar stadig nye vendinger. Søkelyset rettes nå i økende grad mot Terra; som ser ut til å ha solgt/reklamert for produkter de ikke har lov til å selge. Samtidig virker det åpenbart at kommuneloven ikke gir kommuner anledning til å ta opp lån for å spekulere.

Jeg forstår godt at kommunene prøver å skyve ansvaret over på Terra, og til en viss grad har de vel grunn til det. Men det er ingen som har tvunget kommunene til å gjøre noe som helst. Dette har de selv tatt beslutning om. Bør de ikke da ta konsekvensene av det? Nå har vi nettopp hatt et kommunevalg så det er kanskje nye mennesker i ulike verv, men det er jo ordførere og kommunestyrene som har det øverste ansvaret.

Når det er sagt er det oppsiktsvekkende dersom situasjonen i Haugesund er riktig, at administrasjonen har gjort dette uten å legge saken frem for politisk ledelse. Ikke bra.

Uten å kjenne saken annet enn fra mediene, virker det som kommunene har brutt kommuneloven, og Terra også har slomset med regelverk. Så bør kanskje alle parter ta hvert sitt ansvar. Samtidig ser vi også at det lures på hvor mye av dette som var klart før valget, men ble tiet i hjel. Hva tror du? Er det behov for endring av noe regelverk? Eller holder det at disse kommunene må ta "straffen" sin til skrekk og advarsel for andre?

15 kommentarer:

Vox populi sa...

Det er flere forhold ved saken som er problematiske. Selv om de folkevalgte skulle være "lurt" av både sine rådmenn og Terra så kan man ikke løpe fra sitt ansvar.

Det kan synes som om man har oppfattet det som flaut å ikke forstå hva man har blitt tilbudt og ikke har ønsket å flagge sin uvitenhet, lukket øynene og trodd at dette skulle gå bra.

Rådmenn kan sparkes, men de folkevalgte må man leve med i valgperioden. Derfor må de vise seg tilliten verdig.

Jeg vet ikke om man må tydeliggjøre teksten i kommuneloven. Den er vel ganske klar på at man ikke kan spekulere med lånte penger, mens passusen om at man ikke skal løpe "vesentlig risiko" med investeringer, gir rom for betydelig tolkning.

Det er noe som er galt når kommuner blir store investors som spekulerer både i valuta og aksje/obligasjonsmarkedet. Det burde være nok av prosjekter å putte pengene i.

Men om overskuddslikviditeten skulle bli påtrengende stor, så finnes det et godt alternativ i å sette dem i banken eller i norske statsobligasjoner. Ikke voldsom avkastning, men både folkevalgte og innbyggere sover bedre om natten.

Programsekretariatet sa...

viox populi:
Jeg er enig med deg "..selv om de folkevalgte er lurt kan de ikke løpe fra ansvaret sitt".

Jeg lurer også på om kommuneloven trenger å endres, skjønt jeg er ikke sikker på det. Den åpner jo ikke opp for spekulasjoner, men sier noe om veswentlig risiko med investeringer - blir kanskje litt feil av meg å prøve å skille mellom spekulasjon og investeringer..

Men; jeg lurer på om det er tilsyns og revisjonsansvaret som kanskje må strammes inn mer. Det burde vel ringe varselklokker mange steder når såpass småkommuner plutselig blir invetstorer i millionkroners klassen - i finansprodukter.

Programsekretariatet sa...

Og jeg mente selvsagt å skrive vox ..
sorry.

Vox populi sa...

Kanskje en meldeplikt til Kommunal og/eller Finansdept dersom man skal plassere penger utenom egen virksomhet?

Jeg er forøvrig ganske engstelig med hvordan det står til med de kommunale pensjonskassene. Her kan det godt ligge noen udetonerte bomber.

Brille sa...

Jeg tror det er en god tanke å vente til saken har løpt sitt løp før man begynner å se på kommuneloven og lignende.

Vi veit jo ikke om Terra/kommunen har gjort noe ulovlig, enda...

Programsekretariatet sa...

vox populi:
Meldeplikt kan nok være noe å se på.

Brille:
I grunnen er det vel et godt råd i flere sammenhenger, å ikke stupe ut i konklusjoner når det stormer som værst..:-)

Anonym sa...

Man kunne jo vurdert personlig ansvar for rådmenn og folkevalgte. Uansett hva de sier så må de vel ha kjent til at det var snakk om en giring på 7,5 her. Da sier det seg selv at risikoen følger etter. Når papirene de investerte i falt 4% så skrellet det 30% av egenkapitalen deres. Dagens lov forbyr jo at de stiller slik sikkerhet som de her har gjort. Vi har en lov, problemet er at den ikke blir fulgt. Det er kommunen som bør kunne kommuneloven best, og dermed grensene for de folkevalgte og ansattes kompetanse, ikke Terra. Hvem andre skal ta konsekvensen enn de selv?

Forøvrig tror jeg oppmerksomheten rundt dette har sørget for at alle og enhver i kommunenorge nå er kjent med at kommunen ikke kan stille sikkerhet for mer enn fem hundre tusen.

Alternativt kan jo man sørge for at kommunene ikke har slik overskuddslikviditet som her var tilfelle. Trenger de egentlig å "spare" på vegne av fellesskapet når de gjør en så dårlig jobb?

Ansvarsprinsippet ovenfor kan forøvrig med hell innføres på Stortinget også, ref MTB-saken

Programsekretariatet sa...

anonym:
Dette tror jeg er en kongelig kommentar ;-D

Med gode poenger. Jeg er enig i bunn og grunn: Ansvaret ligger klart og tydelig hos politisk ledelse.

Mon tro om det burde innføres noen sanksjonsmuligheter som gjør at man er litt mer bevisst om lover og regler - også for folkevalgte..

verdikonservativ sa...

Vi har faktisk noen sanksjonsmuligheter for folkevalgte.

For stortingsrepresentanterog regjeringsmedlemmer gjelder Riksretten som nå nylig er vurdert og foreslått viderført i en modernisert form.

Medlemmer av kommunestyrer omfattes av straffelovens definisjon av «offentlig tjenestemann». Disse kan derfor dømmes og ilegges straff etter de alminnelige bestemmelser i straffelovgivningen.

Straffeloven har i tillegg en rekke spesielle bestemmelser som fastsetter at «offentlige tjenestemenn» kan straffes for handlinger eller unnlatelser som de begår i kraft av sin posisjon.

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:
Du har rett, men hvor reelt er dette egentlig. Vi vet jo hvor sjelden riksrett er, og har man noen gang dømt en folkvalgt på kommunennivå etter lovgivningen du viser til?

Nå skyldes vel det lave omfanget av slike saker forhåpentligvis at de fleste gjør som det skal. Det kan kanskje likevel være et spørsmål om å øke oppmerksomhet om hva som er lov, og hva som er konsekvensen om man bryter loven - også for folkevalgte i folkevalgte organer og roller.

Nå bidrar nok denne saken til å skape oppmerksomheten jeg etterlyser. Så kanskje det ikke er behov for å juster lover og regler; eller?

verdikonservativ sa...

Husk at kommunepolitikerne utgangspunktet er velgernes ombudsmenn som ikke forventes å ha dybdekunnskap om de ulike sakene. Ansvaret bør heller ligge på rådmannen for at sakene som blir lagt frem for politikerne er vel foreberedt. Så skal kommunerepresentantene foreta de politiske vurderingene. Så er jeg enig i at rådmannen må kunne stilles personlig ansvarlig for de rådene som gis til politikerne. Det kan gjøres innenfor gjeldende lovverk.

Det er bare en vei å gå: For å sikre tilstrekkelig egenkompetanse i kommunene på stadig mer krevende områder må rett og slett kommunene bli større, så enkelt er det.

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:
Veldig godt sluttpoeng du har: kommunene må bli større!

;-D

Martin Skarra sa...

En ting dere -seriøst- burde se på er hjemmelen kredittilsynet hadde for å trekke konsesjonen tilbake fra Terra.

Dette er ikke så lett å lage lettsolgte poeng ut av, og det har heller ikke vært fremme i debatten så langt, men jeg skal forsøke å gjøre det kort.

Utgangspunkt: Markedet gjør en bedre jobb en staten. Når staten griper inn i markedet så er det for å forhindre markedssvikt.

Hva skjedde så her? Terra brøt først en rekke bestemmelser i verdipapirlovgivningen. Dette har vært behørlig omtalt i media (kjent i markedet). Alle burde nå ha kjennskap til den risikoen det innebærerer å handle mer Terra Securities.

Markedet hadde kommet til å straffe Terra hardt. Dersom de hadde overlevd er det få, om noen, bedrift i dette land som ville vært mer opptatt av å overholde lover og regler fremover enn Terra. De involverte hadde vært nødt til å jobbe veldig, veldig, hardt for å holde denne skuta flytende.

Her valgte allikevel staten å gripe inn i markedet og ta fra de konsesjonen. Av hensyn til hvem? Ville ikke markedet straffet de hardt nok?

Konsekvensen av dette inngrepet var at de ansvarlige i Terra nå er fri for sine forpliktelser og på vei inn i nye jobber. Dette har vært behørlig omtalt i både Finansavisen og DN. Sistnevnte skrev i går at de første jobbtilbudene var inne kun minutter etter at konkursen var et faktum.

De samme som rotet det til i Terra er med andre ord nå spredt ut over alle de andre verdipapirforetakene.

Resultatet av at Kredittilsynet (Staten) grep inn?

- Kommunene har mistet enhver mulighet til å få tilbake pengene sine.

- Overbetalte meglere slipper å gjøre opp gjelda si.

- Som kunde i markedet har man nå mindre mulighet til å kalkulere risiko, ettersom de ansvarlige nå jobber for andre selskaper.

Straffen i dette tilfelle burde jo ha vært et konkursforbud. Folk klager over griske kapitalister, men her var det jo staten som slo spikeren i Terrakista.

Jeg hørte Kristin Halvorsen si på radioen i dag at hun var fornøyd med Kredittilsynet og at vi hadde en "så god lovgivning". Dette har hun delvis gjentatt i andre media, blant annet Dagbladet, som under overskriften

"Kristin jubler for finanspisk"

skriver:

- Det er gode dager for turbokapitalistene. Derfor er jeg utrolig glad for at Kredittilsynet er på offensiven, sier finansminister Kristin Halvorsen (SV) til Dagbladet.no.

--

Klart det er gode dager, når staten kan komme inn og slette gjelda di. Nå er de i ny jobb, kvitt det dårlige ryktet og i gang med å tjene opp nye bonuser. Det hadde ikke blitt mye bonus på de i år dersom markedet hadde fått ta seg av dette på egenhånd.

Kan ikke noen forsøke å ta henne på dette her?

Martin Skarra sa...

E24 har stilt spørsmålet til eks-sjefen i Terra.

- Var det riktig av Kredittilsynet å trekke tilbake lisensen fra Terra Securities?

- De vise vil strides

http://e24.no/boers-og-finans/article2130234.ece#AF

For meg er svaret på det spørsmålet veldig, veldig opplagt.. .

Programsekretariatet sa...

martin skarra:
puh..kommentaren var langt, men nå har jeg lest den. Tror jeg må sette meg litt mer inn i konsesjonsvilkårene før jeg kan mene noe, men det er interessant at det også blir drøftet.

Ellers er det vel grunn til å mene at enhver - også kommuner - må ta ansvar for egne handlinger. Også når de er ukloke...