onsdag 14. november 2007

Fattig eller rik?

Hva er egentlig problemet. At noen er rike. Eller at noen er fattige? Dette er ikke bare et retorisk spørsmål, men har å gjøre med hvor den politiske oppmerksomheten skal rettes. Skal man konsentrere seg om å løfte folk ut av fattigdom? Eller skal man konsentrere seg om å hindre at noen er rike?

Hva mener du?

7 kommentarer:

Carl Christian sa...

SPIS DE RIKE!

selvsagt ville alt blitt mye bedre dersom alle var like fattige. Vi har alt for mange land som kan brukes som eksempler...

Martin sa...

Hadde det ikke vært rike mennesker så er det sykt mange folk som ikke hadde hatt jobb. Det er ikke galt å være rik, så lenge man på samme tid bruker sin rikdom til å bidra positivt i samfunnet på forskjellige måter. Hans Nielsen Hauge innførte handel med ansvar. Begge ordene er viktige for å få til et sunt kapitalistisk samfunn. Jeg grøsser av det som heldigvis er et fåtalls sære meninger om et "utopisk" samfunn: Der ingen er rike og tilbudene er få, og der vi helst skal være like.

Programsekretariatet sa...

carl christian:

he he.
Men..øh.. hva med de som ikke spiser kjøtt??.

martin:
Veldig glad for at du trakk frem "ansvar" - enig i at det er ganske så grunnleggende.

Marte den smarte sa...

All forskning viser at mye blir verre når noen er veldig fattig og noen er veldig rik. F.eks. er helsen dårligere når de sosiale forskjellene er store. Altså er det bedre om alle har lite enn om noen har veldig mye.

Og til martin: er det ikke mer utopisk å tro at det skal drives handel med ansvar? Finnes vel mer enn nok eksempler på bedrifter som ikke synes samfunnsansvar er noe de bør forholde seg til.

Programsekretariatet sa...

marte den smarte:
Nå har jeg ikke lest all forskning, men uansett svarer du ikke på spørsmålet:

Skal man konsentrere seg om å løfte noen ut av fattigdom?

herreruud sa...

Jeg kan virkelig ikke fatte den tilsynelatende almenne norske oppfatningen som finnes om at mennesker som får til ting i livet på en eller annen måte gjør dete på bekostning av mennesker som får til mindre.

Tankene mine trekkes tilbake til partilederdebatten på valgdagen for sist kommunevalg, da samtlige partiledere som mente at "vi har for mange milliardærer i Norge" ble bedt om å rekke opp hånden.

Jeg skulle godt likt å høre noen av de aktuelle partilederene forsvare det utsagnet logisk.

Hele argumentasjonsrekken må såvidt jeg kan forstå da tuftes på en forutsetning om at verdimengden i samfunnet er konstant - eller med andre ord at verdiskapning ikke kan forekomme.

Faktum er at jo "rikere" du er jo mer bidrar du til samfunnet. I form av mer skatt, arbeidsplasser, momsinntekter til staten, bedriftskatt, mm.

Hvorfor demonisere de menneskene som faktisk får til ting og bidrar mest til samfunnet vårt?

Programsekretariatet sa...

herreruud:
enig.