fredag 16. november 2007

Selvstendig og fri

For Høyre er troen på enkeltmennesket viktig; i kraft av seg selv og som byggesten i forskjellig felleskap. Det er viktig med frihet og ansvar. Dugnadsånden er på mange måter uttrykk for nettopp dette: Felles og frivillig innsats - i skolekorps, speider, sameier osv.

Andre hevder å være opptatt av frivillighet, men at den skal leve på offentlig overføringer og underlegges offentlige bestemte kriterier for overføringene. Vel, dette er kanskje litt spissformulert, men godt illustrert i kronikken til Håkon Lorentzen i Aftenposten tidligere denne uken. Han skriver:
Festtale om frivillighet. De frivillige organisasjonene er ikke til for å tjene staten - slik en lett kan få inntrykk av når en leser Trond Giskes stortingsmelding.
Hva tenker du om dette

2 kommentarer:

Mathias sa...

Selv om de frivillige organisasjonene ikke er til for å tjene staten, så gjør de det uansett hvem som sitter med regjeringsmakten til enhver tid. Hadde vi ikke hatt dette frivillige arbeidet, hadde både stat og kommune måtte skyte inn adskillige milliarder ekstra for å kompensere dette tapet. Derfor tjener de frivillige organisasjonene staten, og dette er hovedgrunnen for at staten bidrar med støtte til slike organisasjoner.

Programsekretariatet sa...

mathias:
Du er veldig åpen på ditt politiske ståsted når du så tydelig kun ser på at "frivillige organisasjonene tjener staten". Dette står i sterk kontrast til konservativ tekning om at frivillig arbeid er en egen verdi i seg selv, hvor formålet ikke har noe med å tjene staten.

Jeg er sterkt uenig i standpunktet ditt, men respekterer at du har det.

Det kunne forøvrig være interessant i denne sammenheng å reflektere over hvem denne "staten" er som de frivillige skal tjene...