fredag 2. november 2007

Flere løftebrudd?

Regjeringen varsler at den vil lovfeste rett til barnehageplass. Fra 1.1 2009. Dette gjør den mens den fortsatt ikke har fyllt opp dagens løfte, som også innebærer makspris. Skal man kunne stole på regjeringserklæringen, så er målet at maksprisen skal ned. Vil regjeringen fortsatt skyve på det løftet, for å innføre lovfestet rett?

Det er nok mange som med glede vil ta i mot en rettighet etter loven. Og det er kanskje er riktig ambisjon. Men hvor klokt er det å haste inn i dette? Bør man forskyve på tidspunktet?

Det som er vel så viktig å diskutere er innholdet i barnehagen; kvaliteten. Og kanskje enda viktigere - skal barnehageopphold bli obligatorisk? Er vi ikke i ferd med å gå i den retningen, og er det greit?

Hva tenker du om dette?

3 kommentarer:

Vox populi sa...

Å lovfeste rettigheter er etter min mening et rent skuebrød.

Hva er konsekvensen ved ikke å levere barnehageplasser i tråd med regelverket? I praksis ingen.

Foreldre som mener seg lurt må i så fall gå til sak mot staten, noe som innebærer at saken ankes til Høyesterett. Da er barnet klar for skolen og familieøkonomien er klar for skifteretten.

Programsekretariatet sa...

vox populi:
Er ganske enig med deg.

Synes i grunnen at man litt for lett krever rettighestfesting av ulike "velferdstilbud". Uten tanke på konsekvense dersom rettigheten ikke er på plass. Noen ganger synes jeg også det er uten tanke på hvor berettighet enhver *selvfølgelig* rettighet er.

hm..kannskje noen av oss skulle ta til orde for å lovfeste det personlige ansvaret (nå har jeg ikke barnehager i hodet, bare så det er sagt)...

Programsekretariatet sa...

vox populi:
Er ganske enig med deg.

Synes i grunnen at man litt for lett krever rettighestfesting av ulike "velferdstilbud". Uten tanke på konsekvense dersom rettigheten ikke er på plass. Noen ganger synes jeg også det er uten tanke på hvor berettighet enhver *selvfølgelig* rettighet er.

hm..kannskje noen av oss skulle ta til orde for å lovfeste det personlige ansvaret (nå har jeg ikke barnehager i hodet, bare så det er sagt)...