torsdag 8. november 2007

Utkast til prinsipprogram

Da har vi fått på plass utkast til nytt prinsipprogram. Dokumentet er nå til debatt og høringsfristen for å komme med innspill er 25. januar.

I utkastet har vi forsøkt å rendyrke prinsipper, samtidig er det noen litt mer konkrete saker som er berørt. Dokumentet vil være både gjenkjennlig og litt nytt - og forhåpentligvis bidra til debatt. Noen av formuleringene er et resultat av innspill og kommentarer på denne bloggen.

Bli gjerne med på debatten videre! Du har kanskje allerede noen synspunkter?

9 kommentarer:

Selvisk sa...

jeg klarer ikke la være: Prinsipper er til for å brytes? Altså like mye verd som et annet program?

Programsekretariatet sa...

Selvisk:

vel vel - OK - men vi må jo bestemme oss for hvilke prinsipper vi skal ha. Deretter hvilke vi kan/skal bryte.

Ingen regel uten unntak osv. Eller hva synes du?

Og hvor er du nå lokalisert - snart på plass i utlendighet?

Selvisk sa...

Dessverre er det slik. Prinsippfasthet finnes vel knapt noe sted lenger.

Akkurat nå er jeg i Vestfold, men søndag setter jeg snuten mot Riga.

Programsekretariatet sa...

selvisk:
Nåda, noen steder finner vi vel prinsippfasthet..

Sveipet innom bloggen din nå og oppfatter at avreisen er rett rundt hjørnet. Riktig god tur og lykke til!

Modernisert og global sa...

har lest utkastet det gav meg en bekreftelse på at jeg er medlem av riktig parti :-) mye bra altså...

noen kommentarer:

-jevnt over kunne jeg kanskje tenkt meg litt mer krutt, litt mer dristighet...

-"Høyre mener innsatsen for et bedre miljø må settes inn der den gir de beste resultatene først". redd for at denne setningen tolkes av litt for mange som at Høyre ønsker å kjøpe seg fri fra miljøproblemene. I tillegg til 1. massivt økt satsning på teknologiutvikling innenfor miljøteknologi som vi har forutsetninger for å lykkes med og 2. gå i bresjen internasjonalt for å få til nye miljøavtaler, så må føler jeg at konservatismen i 2007 i større grad må mane til moderasjon. hvert enkelt menneske har ansvar for å ikke overforbruke. hvilken rett har hvert enktelt nordmenn til å kreve å få bruke mer energi og ha en større velstand enn en gj.snittlig kineser (og vi vet at økologien setter en stopper for at hele verdens vefolkning kan ha samme forbruket som oss). jeg tror vi må ta innover oss denne rettferdighetstankegangen for å bla få Kina og India med på nye avtaler. Vi bør også i større grad prøve å vri beskatning fra arbeid til forurensing.

-jeg ønsker mer debatt og nytenkning rundt pensjonsfondet og forvaltningsansvaret. Kunne man nevnt noe om at samtidig som oljeformuen gir oss uante muligheter, så viser historien at nasjoner med slike råvareinntekter ofte har fått problemer. 3 store utfordringer: 1. Det er en store fare for at oljepengene fører til at vi utsetter/unngår helt nødvendige reformer for at Norge skal bli bedre rustet for å klare seg i en fremtidig beinhard globalisert kunnskapsøkonomi. Vi må snu hver eneste sten av systemene våre, hele tiden måle, forbedre, analysere og effektivisere. bra at forvaltnings/kommunereformen nevnes eksplisitt i programmet. 2. i større grad stimulere til å bygge opp alternative industrier/bransjer utover olje/energi-relatert industri- og teknologi. 3. er fremtidig generasjoner mest interessert i få utbetalt noen penger fra en utenlandsk bankkonto eller er de mer interessert i et vellutviklet land med en effektiv infrastruktur, høyutviklet teknologi, effektivisert forvaltning, osv? Bør man i større grad undersøke muligheten til å investere oljepenger i prosjekter her i landet istedenfor å implisitt finansiere realprosjekter utenlands gjennom investeringer.

-savner litt om valgfrihet og konkurranse! det å tilby offentlige dekkede velferdstjenester gjennom private konkurrerende aktører fører ikke bare til en mer effektiv tjenesteproduksjon og bedre kvalitet på tjenestene, men fører også til at de som har minst i samfunnet faktisk også får tilgang til en reell valgfrihet.

-ellers kunne jeg også tenkt meg litt mer ideologi... litt mer om konservatismens innhold og dens aktualitet i 2007. konservatismen som idelogi er ganske unik med tanke på at den heller kan sees på som en politisk metode, vi har ikke noe komplett mål med samfunnsutviklingen, men vil gradvis forme samfunnet til det bedre. pragmatikk. markedets og kapitalismens kraft, rettferdighet og frihet kontra den udemokratiske sosiale ingeniørkunst. i 2007 er verdens problemer så komplekse at vi noen gang mer enn før trenger markedets evne til å løse problemer, spontan orden og desentralisering av informasjon, ref Hayek. samtidig som vi kommuniserer og argumenterer for kapitalismens og markedets effektivtet må vi også sørge for at vi får bevart disse mekanismene/verdiene ved å forme de og videreutvikle de slik at de i større grad realiserer verdenssamfunnets nye moralske og økologiske krav.

verdikonservativ sa...

I utgangspunktet er dette et godt utført svennestykke som et grunnlag for en bred diskusjon internt.
Til den siste kommentaren om form kan jeg si at denne type dokumenter neppe egner seg for de store valgparolene. Et velformulert prinsipprogram kan allikevel understreke partiets langsiktige ideologiske holdninger, noe som kanskje ikke er så dumt i vår politiske hverdag preget av utspill etter innfallsmetoden og streben etter mediaoppmerksomhet.

Også jeg hadde ønsket meg noe mer om konservativ ideologi, særlig om verdien av gode og velfungerende tradisjoner og erfaringer over tid.

Programsekretariatet sa...

modernisert og global og verdikonservativ:
Godt å høre av vi treffer. Så skal det innrømmes at dette er et utkast, som vi håper det blir debatt om i partiet, med innspill som gjør programmet enda bedre. Jeg tar med kommentarene deres inn i høringsarbeidet :-)

Vil også gjøre oppmerksom på at det er et par konkrete formuleringer som er et resultat av innspill/tilbakemelding via denne bloggen!

Så er jeg vel enig i at prinsipprogrammet er det som i hovedsak trekker velgerne - det er vel heller stortingsvalgprogrammene. Men ting henger jo sammen som det heter..

Programsekretariatet sa...

Og i den nest siste setningen skulle ordet *neppe* være med, i starten....

herreruud sa...

Hei,

Håper ikke det er for sent og komme med innspill, selvom det nok ikke er altfor mange av dem å komme med :)

Jeg synes i utgangspunket utkastet, som lest idag 23.12.2007, er veldig bra, med et lite ankepunkt i enkelte formuleringer om sosialt ansvar og større ansvar for å ta vare på seg selv.

Dette er formuleringer jeg er fullstendig enig i. Det jeg er usikker på er hvordan de kan bli tolket av mennesker som i utgangspunktet er skeptiske til Høyre. Kan det være et poeng å presisere at Høyre fremdeles vil ivareta et sterkt sosialt sikkerhetsnett for de som allikevel av ukjente årsaker faller gjennom? Altså, at velferdsstaten kanskje trenger reform, men uten tvil skal bestå?