mandag 19. november 2007

Sykt

NRK kan i dag fortelle at få bruker muligheten til å kjøpe langtidssykemeldte tilbake til arbeidslivet. Ordningen ble etablert for knapt et år siden, i etterdønningene av bråket statsministeren skapte rundt IA-avtalen.

En ting er at mange ikke kjenner til denne muligheten. En annen ting er det, dersom det er riktig som NRK hevder, at fastlegene yter motstand. Da er det ikke rart at dette tar tid. I følge helseforetak NRK har vært i kontakt med, viser mange fastleger motstand mot ordningen fordi den strider mot prinsippet om likebehandling.

Og da er vi ved det prinsippielle dilemmaet. Alle SKAL ha lik behandling - dvs stå i kø til offentlig helsevesen... Eller er det greit at noen kjøpes ut gjennom private tilbud. Dermed blir køen kortere for de andre og alle får det totalt bedre. Men ikke like fort. Hvorfor er det så galt?

6 kommentarer:

Anonym sa...

Problemet med et todelt helsevesen er at de private aktørene kan trekke ressurser ut av de offentlige institusjonene. Dette gjelder for eksempel spesialister og andre fagfolk som kan tilbys bedre betingelser.
Dermed blir det offentlige tilbudet dårligere.

Et alternativ som kanskje er for radikalt er å spørre seg hvorfor skal stat/kommune egentlig selv drive helsetjenestene ?

Det viktigigste er at det offfentlige finansierer tjenestene i en stykkprisordning. Så kunne pasientene selv velge tilbyder i et tilnærmet fritt marked.

Programsekretariatet sa...

anonym:
Du skiver..."spørre seg hvorfor skal stat/kommune egentlig selv drive helsetjenestene?"

Jeg synes det et et godt spørsmål. en vesentlig forutsetning for offentlig velferd, er at man ikke betaler (utover skatteseddelen). Og da kan man jo reflektere over om det er godt nok at det staten sørger for finanseringen, så kan man selv velge hvor man vil gå. Uansett er det aller aller meste av helsetilbudet i Norge, i regi av det offentlige.

Carl Christian sa...

Mitt intrykk er at vi i norge er så opptatt av å unngå urettferdighet (omtales ofte også som "forskjeller" at vi strekker oss langt for at så mye som mulig skal fordeles likt og være "rettferdig". I mine øyne er det en ganske absurd tilnærming til samfunnet (problemer og muligheter for utvikling) av den enkle grunn at vi aller er forskjellige (ønsker behov, alder, kjønn osv osv osv) slik at likhet og rettferdighet blir begreper som forholder seg til en upresis konstruksjon av virkeligheten...

Programsekretariatet sa...

carl christian:
"at vi alle er forskjellige" skriver du. Veldig enig - og det er en grunnleggende forutsetning for Høyre/konservatismen. Troen på enkeltmennesket - med alle våre likheter og ikke minst ulikheter.

Gjervan sa...

Personelig synes jeg er fint at enkelte er i stand til å kjøpe seg vekk fra det offentlige de har vært med å betale, nettopp de grunnene dere nevner her. Man har allerede betalt for offentlig helsevesen gjennom skatt, men går et annet sted når det virkelig kniper. Det blir ergo mindre pasienter og samme penger hos det offentlige.

Programsekretariatet sa...

gjervan:
noterer synspunktet :-)