onsdag 7. november 2007

Fremtidens helsepolitikk

Det brukes mye penger i helsevesenet. Det vil neppe noen benekte. Samtidig er det utfordringer. I allefall klages det på helsetilbudet manget steder. Det kunne være fristende å gå i dybden på noen av sakene som er gjenstand for klaging. Har det å gjøre med økte forventninger, mer enn økt behov?

Det spørsmålet er uansett ikke det viktigste, for utvilsomt er det reell utfordringer. Styringsutfordringer, prioriteringsutfordringer, kvalitetsutfordringer - hensyn til pasientsikkerhet. Det er mye å ta tak i.

Det gjør Høyre nå til helgen. Da arrangeres det en stor helsepolitisk konferanse, med innledere fra inn- og utland, både med og uten partimedlemskap.

Et av spørsmålene som reises er om helseforetaksreformen bør nullstilles. Dvs skal vi ha som ambisjon å få én felles struktur: Et land - én helseregion.

Hva mener du?

8 kommentarer:

Anonym sa...

Enig i at oppdelingen i regioner ikke har vært noen suksess. Selv om ansvaret for regionsykehusene ble overført fra fylkeskommunene til foretakene, ble mulighetene for politiske ansvarsfraskrivelser nesten ikke endret; Før kunne helsestatsråden velte ansvaret over på fylkespolitikerne - nå kan hun skylde på foretakene hvis noe går galt.

Det beste hadde derfor vært å legge regionsykehusene/universitetssykehusene direkte under helsedirektoratet slik at det politiske ansvaret ble entydig.

I tillegg bør "pengene følger pasienten - prinsippet" utredes nærmere.

Programsekretariatet sa...

anonym:
Poengene dine er nokså i tråd med noe av den tenkningen som nå pågår - i Høyre. Så får vi se om helgens konferanse bidrar til å befeste disse tankene eller ikke.

KEE, Skien sa...

En ting som er særdeles viktig i helsearbeidet er å ha en god dekning med utrykningspersonell og akuttmedisink behandling: Både mange nok til å kunne ta unna alt av innkomne pasienter i rett tid og riktig plassert i terrenget slik at tiden fra akutt sykdom/ulykke intreffer og frem til stabiliserende behandling er satt i gang er kortest mulig.
Når det da oppleves at det stadig kuttes i antall lokalsykehus med akuttfunksjon og kuttes i antall ambulanser på vakt- samt at ambulansene sentraliseres til færre utrykningspunkter er vi på ville veier.

KEE

Programsekretariatet sa...

kee, skien:
Gode poenger. Apropos lokalsykehus - La meg stille et spørsmål: Hvordan mener du sykehustilbudet bør utvikles? Dvs er det greit å satse på spesialisering på utvalgte steder, slik at ikke alle lokalsykehus nødvendigvis sitter med kompetanse på alle områder? Det er kanskje litt spissformulert, men det har å gjøre med ressurser. En ting er at alle i landet skal ha tilgang til godt helsevesen, men hva betyr det i realiteten? Kan vi forvente/forlange spisskompetanse overalt?

KEE, Skien sa...

Spisskompetanse må gjerne sentralisres svært mye på de oppgavene der man kan planlegge i god tid på forhånd- kneoperasjoner, spesialmedisin, andre planlagte kirurgiske inngrep etc.
Det er akuttfunksjonene (akuttmedisin, -kirurgi, -psykiatri) som må være desentraliserte, og de må være mer spredd enn de er i dag. Ordentlige fødeavdelinger må også opprettholdes uten den enorme reisevegen vi så eksempler på i sommer.

Programsekretariatet sa...

kee, skien:
Du har prioriteingene for deg. Og jeg er vel enig i lokalsykehus, ikke minst mht fødsler. Så er spørsmålet da hvor mange lokalsykehus vi skal (kan) ha?

Og da tenker jeg på hele det store og vide landet vårt. Det er stoooore avstander med spredt bebyggelse mange steder. Ikke riktig så greit da å etablere fødestuer overalt. Eller?

j.ø. sa...

Alle helseinstitusjonene i et og samme foretak blir en ustyrlig organisasjon. Det vil gi et meget stort rom for byråkratenes frie spill.
Men får vi tilbake politisk styring på et lavere nivå enn i dag, og organiserer dette under en og samme landsomfattende paraply vil det ligge til rette for et bedre helsevesen. Det var feil å kutte ut det lokale/regionale initiativet og prioriteringen. Sterkere regioner vil være meningsløst uten at helsetjenestene vil stå sentralt. Og sterkere regioner bør ikke være et hinder for spesialisering og effektiv drift. Det kan være mye å lære av hva andre land har gjort angående lokalt medansvar og sentral økonomisk rammekontroll.

Programsekretariatet sa...

j-ø:
Takk for tilbakemeldingen. Kan fortelle at helgens konferanse var veldig veldig nyttig og god. Nå må jeg bare få ryddet opp i hodet alle innspillene som kom, så får vi se om noe av det kan legges ut på bloggen etterhvert.