onsdag 5. desember 2007

Gjeninnføre mulighet til å stryke

Et ideal ved valg er at folket i størst mulig grad også skal kunne påvirke hvilke personer som til slutt får sete i folkevalgte forsamlinger. Tidligere var det mulig både å stryke og kummulere ifm kommunevalg, men dette ble endret. Ved valget i år kunne man derfor bare kumulere og ikke stryke.

Det er ulike begrunnelser begge veier, men tidligere i høst fremmet Høyre et dokument-8 forslag (DOKUMENT NR. 8:15 (2007-2008)) på Stortinget om å gjeninnføre mulighet for å stryke ved kommunevalg. Forslaget er til behandling, så får vi se hva utfallet blir. Teksten i forslaget lyder:
Stortinget ber Regjeringen utrede muligheten for å gjeninnføre en ordning med strykning av listekandidater ved kommunestyrevalg. En adgang til å stryke må vurderes i sammenheng med en justering av stemmetillegget for partienes forhåndskumulerte kandidater.
Stortinget ber Regjeringen fremlegge forslaget for Stortinget, med sikte på at en slik ordning kan gjelde fra kommunestyrevalget i 2011.
Hva tenker du om det?

5 kommentarer:

Vox populi sa...

Helt enig. Jeg har savnet muligheten for å stryke. Jeg mener det er en del av som kan bidra til å styrke valgdeltagelsen fordi man da i større grad påvirker personsammensetningen. Det er etter min mening en styrke for demokratiet også .

Halvorlig talt sa...

Jeg støtter muligheten til å kunne stryke kandidater med samme begrunnelse som vox populi.

Programsekretariatet sa...

vox populi og halvorlig talt:
Ja, tydeligvis er savnet stort hos flere, programsekretariatet inkludert. Så gjenstår å se hva Stortinget bestemmer seg for. Det er for øyeblikket litt uklart hva de andre partiene kommer til å stemme.

Carl Christian sa...

jeg likte også muligheten til å stryke. Har aldri skjønt hvorfor det ble fjernet. (mulig jeg ikke fulgte med i timen da strykingen ble fjernet...) Skulle det øke valgoppslutningen, skulle det gjøre det enklere for velgere? eller enklere/billigere å telle opp stemmene?
Skulle gjerne sett en debatt med (gode) argumenter for/imot.

Programsekretariatet sa...

carl christian:
Et vesentlig poeng for å fjerne muligheten til å stryke, var at dette ble brukt systematisk en del steder. Ikke minst har erfaringer vist at det har gått ut over kvinner, som i større grad enn menn er blitt strøket.

Det er også andre argumenter mot, men dette har jeg forstått var et viktig argument for flere.

Nå ser det ut til at dette ikke påvirker positivt på valgdeltakelsen, det er vel heller motsatt.

Og skal man prøve å være litt prinsippiell, bør vel velgerne få mulighet til å påvirke så mye som mulig på listene - slik at vi i større grad får folkevalgte representanter og ikke partiutpekte...(jeg vet det er mange meninger om akkurat dette).