fredag 14. desember 2007

Åpningstider

Julestria er vel nå omtrent på sitt mest hektiske, dvs før den siste krampetrekningen setter inn på selve julaften-dagen. Jeg synes denne tiden stort sett har sin sjarme; med passelig småmas her og der.

Så har vi søndagsåpne butikker. En ting er vel at det letter hverdagen for mange sånn rett før jul, men hvorfor skal vi på død og liv ha søndagsstengt ellers i året? Det er lenge siden bondesamfunnet og industrisamfunnet. Hvorfor skal vi da ha et samfunn som regulerer aktivteten slik den gjorde den gangen?

Andre land i verden klarer å ha åpnet når det passer, og når folk vil. Det er mange som liker tanken på at baker'n på hjørnet har åpent hele uka. I allefall på søndager så man kan handle inn ferske varer til frokost. Men hvorfor skal ikke enhver virksomhet selv få bestemme åpningstider? Motargumentene er mange, men er de gode nok?

Hva mener du; mer liberalisering (avskaffelse) av åpningstidsloven?

13 kommentarer:

Verdikonservativ sa...

Dette synliggjør forskjellen mellom en konservativ og liberal innfallsvinkel.

Jeg setter pris på de gode tradisjonene hvor vi kan oppleve at alle dager ikke er like, men at de tradisjonelle helligdagene markeres i det offentlig rom. Det å oppleve byen på en søndag uten hverdagslivets mas er en verdi i seg selv.

Til tross for at vi lever i er flerkulturelt samfunn, må vi kunne videreføre egne tradisjoner også på dette området. I dette tilfelle snakker vi om mer enn hundreårs praksis.

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:
Ja, jeg er enig i innledningen, og jeg har forståelse for det påfølgende poenget ditt. Så synes jeg sluttpoenget var litt malplassert.

Når det gjelder åpningstider er det en tradisjon vi har tilbake til ...100 år?, men tradisjon for oss som lever i dag. Jeg er helt enig, og jeg tror absolutt mange setter pris på den tradisjonen.

Men så er det noen som utfra et liberalt ståsted mener det er greit at den enkelte butikkeier selv skal kunne fastsette åpningstid. Hva dette har med flerkulturelt samfunn å gjøre sliter jeg litt med å se. Poenget mitt med å henvise til utlandet, var å vise at dette er gjennomførtbart i andre land - så hvorfor ikke også Norge? Skal vi bruke statsreligionen som begrunelse - og det er jo relevant - skal vi holde hviledagen hellig. Og tradisjonen tro skal vi helst gå i kirken. Den tradisjonen er forlengst vekk for svært mange....unntatt i de store høytidene. Og siden vi ikke går i kirken, kan vi ikke da få lov til å gå til baker'n eller på butikken? Ev. kan vi ikke få lov til å både gå i Kirken og deretter i butikken?

Geir sa...

Etter erfaring fra en tid i utlandet har jeg gode erfaringer med søndagsåpne butikker. Det går fint å kombinere både kirke og butikken, det er dessuten også en mer avslappet handleopplevelse.

Det virker for meg meningsløst å nekte en butikk å holde åpent dersom både eier og ansatte ønsker dette.

Et annet spørsmål er om ansatte skal ha plikt til å jobbe på søndag, dersom eier ønsker dette? Jeg tror ikke at dette vil være en stor problemstilling med det arbeidsmarked som vi har idag.

Ja til Søndagsåpne butikker, la kundene avgjøre om de vil ha det.

Programsekretariatet sa...

geir:
Poenget ditt mht ansatte er interessant. Uavhengig av dagens arbeidsmarked, har vi jo an aml som stiller visse krav mht arbeidstid. Så spørs det om den loven i såfall må endres, eller om den er fleksibel nok som den er.

Geir sa...

Jeg kan ikke se at Aml §10 som regulerer arbeidstid skal være et hinder for søndagsåpne butikker så lenge en overholder den alminnelige arbeidstid.

Slik jeg forstår det er det mulig inngå avtale mellom arbeidsgiver og -taker. eks. jobbe søndag fri tirsdag. (jeg er ingen jurist)

De ansatte i helsevesenet må også forholde seg til den samme Aml.

Programsekretariatet sa...

geir:
Da er det problemet avklart :-)

Verdikonservativ sa...

Jeg tar ordbruken til programsekretariatet til etterretning. Det stimulerer ikke til debatt at man karakteriserer andre meningsytringer som malplasserte. Det kan derfor være fristende å parere angrepet med å si at radikale liberalistiske synspunkter, som sekretariatet tydligvis er tilhenger av, kun vil resultere i velgerflukt - noe et flott KONSERVATIVT parti ikke fortjener.

For øvrig mente jeg med det siste avsnittet at det åpenbart vil være et større press på åpningstidene når samfunnet i større grad må tilpasse seg og ta hensyn til andre kulturer hvor de tradisjonelle helligdagene ikke har den samme forankringen.

Anonym sa...

Man må nesten ta seg fri fra jobben for å klare å handle i Norge... er det ikke litt feil? I hvert fall hvis du er en som jobber fra 9-5 pluss litt overtid. Hvis man trenger kjøpe noe er det sprintløp rundt på lørdager. Kan ikke søndagsåpne butikker gi flere folk arbeid?

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:
Jeg var ikke ute etter å fornærme deg (og beklager om jeg har gjort det), men jeg syntes altså at det ene poenget ditt var litt på siden av debatten. Og så tenkte jeg at det måtte jeg kunne skrive. Så er vi i vår fulle rett begge to til å ha ulike meninger.

Forklaringen din er interessant. Nå sliter jeg likevel med å se hva som er det radikale med å reise spørsmål om utvidet åpningstider. At det er liberalt er jeg enig i. Er det forresten ikke ofte der vi finner speningen i Høyre: mellom liberalisme og konservatisme? I motsetninge til f.eks. Frp som (i allefall i sin barndom) var tuftet på ren liberalisme som tydeligvis tiltrekker mange velgere.

Verdikonservativ sa...

Bare sånn for ordens skyld; Liberalistene i Frp forsvant på "Dolkesjø". Dyktige unge mennesker hvor flere har funnet veien til et annet og mye bedre parti. Det var nok etter dette landsmøtet at partiet virkelig vokste til det nivået de er i dag.

Spørsmålet er hvilken ideologisk merkelapp man kan sette på dette partiet i dag ? Ingen - absolutt ingen. Frp fremtrer etter min mening som et 100 % populistisk parti uten noe annet mål enn å tilfredsstille flest mulig velgere med enkle løsninger. Partiet vil bruke mer offentlige midler enn de fleste og har en innvandringspolitikk hvor man må se langt etter liberale ideer.

Ellers en honnør til programsekretariatet for en aktiv og spennende programblogg.

God jul.

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:
Takk for honnør! :-)

Ad FrP - deler synet ditt der. Men hva tror du er grunnen til at partiet er så stort? Selvom realpolitikken ikke er like liberal som den engang var, har vel mange et *inntrykk* av at partiet fortsatt er det. Eller hva tror du?

Gledelig jul til deg også, forresten!

Anonym sa...

Den så kalte FRP-koden ligger i gode enkeltprestasjoner på TV av sentrale politikere. En retorikk som favner mange velgere fordi de spiller på enkle og tilsynelatende "fornuftige" løsninger. I tillegg blir partiet angrepet av alle - til og med programledere og får mye sympati.

De bruker en enkel retorikk som folk flest forstår og spiller på frykten for det fremmede - en reell frykt som mange faktisk har.

Hvis andre partier skal konkurrere om disse velgerne må de satse på karismatiske ledere som kan lyktes i TV-debattene med lettfattlige politiske budskap. Frp hadde antakelig ikke eksistert hvis ikke Carl I Hagen hadde fått lov til å delta i partiutspørringen i 1979.

Programsekretariatet sa...

anonym:
sukk, du har nok et poeng. :-)

Mao det er innpakningen og ikke innholdet som er viktig.