fredag 7. desember 2007

Forebygging og rehabilitering

Programkomiteen er så smått i ferd med å starte arbeidet med stortingsvalgprogrammet for 2009. I den forbindelse har det vært arrangert en helsekonferanse for å gå i dybden på helsepolitikken. Den neste store konferansen ser ut til å bli om justispolitikk (i april). Trolig blir det også arrangert et par mindre konferanser/seminarer om familiepolitikk og forsvarspolitikk.

Tilbake til justispolitisk konferanse. Den vil dreie seg om kriminalitet og justispolitiske utfordringer - Hva er de store utfordringene - trusselbildet, terror, økonomiske kriminalitet, strafferammer etc.

Men en vel så viktig sekvens av programmet vil være om forebygging og rehabilitering. Om dette er det mange tanker, hva er dine?

Ingen kommentarer: