tirsdag 11. desember 2007

Frikjøpte nordmenn

Regjeringen har lagt på bordet milliarder av kroner for å kjøpe regnskog. Dvs betale for at regnskog ikke hogges. Dette bidrar direkte til å redusere CO2 utslippene på global basis - og Norge overoppfyller sine Kyotoforpliktelser. Riktignok sier finansminsteren at det ikke er sikkert vi kommer til å bruke de 3 milliardene vi skal i løpet av neste år. Og bruken av midlene påfølgende år er kanskje også usikre.

Men poenget nå er som følger: Med et enkelt grep har Norge betalt og gjort opp for egne utslipp. Så da trenger vi ikke gjøre noe mer med eget forbruk i eget land, men kan ture frem som før? Ja, vi kan kanskje også øke forbruket noe og fortsatt holde oss innenfor våre Kyoto-forpliktelser.

Slett ikke dumt, eller hva?

15 kommentarer:

Vox populi sa...

Dette er nok dypt nedfelt i den norske folkesjela. Ibsen beskriver det glimrende i Peer Gynt da Trollkongen pålegger Peer "å være seg selv nok" og det er bare kvinnene i form av mor Aase og Solvejg som klarer å redde ham ut ved å ringe med kirkeklokkene.

Jeg synes vi kan ane en viss analogi i dette henført til dagens klimadebatt. På ett eller annet tidspunkt finner vi nok ut at alt ikke kan kjøpes for penger. Ibsen forstod nok sine landsmenn.

Programsekretariatet sa...

vox populi:
takker for det litterære bidraget...igrunnen ganske treffende :-)

Verdikonservativ sa...

Det blir som den velbetalte bedriftslederen som maner til moderasjon - signaleffekten er viktig hvis vi som en ressursrik i boktavelig forstand) nasjon skal opptre som miljø-verdensmestere internasjonalt.

Det gjelder vel her som på mange andre områder - å ha to tanker i hodet samtidig: Vise retning ved egen adferd og selvfølgelig bidra der innsatsen gir mest effekt for pengene.

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:
jeg er enig med deg, men er jommen ikke sikker på om *alle* andre er det..når det kommer til stykke vel å merke.

Halvorlig talt sa...

Det er flott at Norge setter av disse pengene til bevaring av regnskog.

Men: Norge må sette inn *mange* andre tiltak for å minske egne utslipp i tillegg. Klimakrisen er global, og alle land må bidra. Det vil bli umulig for Norge å være pådriver overfor andre land, dersom vi ikke reduserer egne utslipp.

Anonym sa...

Det plager meg at ikke konservative er mer opptatt av moderasjon, kutt i overforbruk, osv... Kapitalismens etiske side står for prøve, slaget om menneskets egoisme og personlig frihet og ansvar står også delvis på prøve i klimakampen. hvilken rett har vi til å slippe ut mer og forbruke mer per person enn en kineser? vesten må redusere sitt forbruk og energibruk for at andre i verden skal kunne nærme seg oss. i 2007 setter vi nok en gang kjøperekord i julehandelen, mye av dette kommer direkte fra kullkraftenergi i Kina, samtidig betaler vi oss fri ved å kjøpe regnskog :-) det er direkte naivt å tro at så genial teknologi kan utvikles at de fremtidige 10 milliarder mennesker i verden (konvergens beregnet av FNs demografer) skal kunne forbruke på lik linje med det vi gjør nå.
vi må bevare kapitalismen/markedsliberalismen ved å reformere den (grønne globale skatter/avgifter), dette må konservative innse, ellers står også ideologien på prøve!

Programsekretariatet sa...

halvorlig talt:
enig med deg.

MOdernisert og global:
Jeg er enig med deg i poengt ditt med at også vi (i Norge) må ta ansvar for våre handlinger som påvirker miljøet.

Jeg har derimot litt problemer med å se hvor du har reelt belegg for påstanden din om at konservative ikke bryr seg om nettopp dette?

Denne bloggen har ved flere anledninger påpekt akkurat det poenget. Men den virkelige bevisbyrden ligger på Stortinget - og der er det jo opposisjonen, men Høyre i førersetet, som har lagt frem konkrete krav om tiltak som skal gjennomføres i Norge. Mens venstresiden ser ut til å være tilfreds med milliardene statsministeren har lovet - som finansminsteren i etterkant har gått langt i å fortelle neppe kommer i 2008 eller 2009....

Reidar sa...

Her var en samling med utelukkende radikale sosialistisk/kommunistisk tankegods der resultatene av en slik politikk ville blitt en massiv overføring av verdier fra middelklassen til den globale eliten. Jeg har forlengst registrert at Høyre nå tilhører denne gruppen.

Det er fint å verne regnskogen på grunn av de positive effektene den står for, men det har ingenting med menneskeskapt global oppvarming som følge av CO2 utslipp. Dette er et bedrag og jeg håper det ikke tar for lang tid til at massene tar til fornuft og rødmer av skam fordi de gikk rett på limpinnen til IPCC.

Programsekretariatet sa...

reidar:
Om det ikke er tydelig, så kan jeg avsløre en dose ironi i selve posten :-)

Når det er sagt synes jeg det er grunn til å vise vilje til å handle både i eget land og i andre land. Det er da også noen av forslagene som ligger i miljøkravene opposisjonen utfordrer posisjonen på i stortinget.

Reidar sa...

Mulig at jeg har litt problemer med din ironi. Men jeg regner med at ironien gjaldt regnskogen og det kommer etter mitt skjønn helt klart frem at du tror på ideen om at den globale oppvarmingen skyldes menneskeskapt CO2-utslipp.

Ideen er altså etter min mening kollektivistisk, smme med EU. Høyre er derfor etter min mening ikke lengre en forkjemper for individuell frihet.
Tror du virkelig på CO2 historien?
har du sett dokumentaren fra Channel 4 "The Great Global warming Swindle"? Har du lest hva forskerne som er uenige sier om saken og har du registrert at disse ikke var velkommen på Bali?

Det har vekslet mellom varme og kalde perioder i millioner av år og data viser at CO2 nivåene tidligere har steget 800 år etter at temperaturen steg. Hvordan kan da CO2 forårsake oppvarming?

Programsekretariatet sa...

reidar:
Ja - det er tydelig at du ikke forstår ironien min. Dernest tillegger du meg meninger helt etter eget hode, og da blir konklusjonen dine dessverre helt feil.

Hensikten med posten var å sette på spissen regjeringens lettvinthet i klima-arbeidet.

Først slår statsministeren seg på brystet og sier: Norge skal bruke mange milliarder hvert år - på å betale regnskog. Han har knapt lukket munnen før finansministeren sier: Vel..det er ikke sikkert at vi kommer til å bruke så mye penger i år eller neste år...

Og dette skjer parallelt med at de hjemlige klimaforhandlingene stopper helt opp; fordi flertallspartiene knapt er i stand til å drøfte noen konkrete tiltak i eget land. Av 61 kravene som er lagt frem, har de vel så langt innrømmet å starte opp igjen forhandlingene om grønne sertifikater.

Høyre mener man skal handle både lokalt og globalt. Er du uenig i det?

Reidar sa...

Hvis du med handle mener inngrep for å redusere CO2, så er jeg dypt uenig. Vi har miljøproblemer i massevis og det kanskje største er utbredelsen av genmodifisering av planter og dyr, men også utslipp av en rekke miljøgifter. Men hva ser vi? Jo, en tar vekk fokus fra de virkelige problmene og setter inn en global propagandaksjon for å indoktrinere folk til å tro at CO2 er årsak til global opvarming.

Programsekretariatet sa...

reidar:
jeg prøvde å stille et ja/nei spørsmål....

Reidar sa...

Jeg ser du har sensurert bort mine spørsmål til deg om du virkelig tror på menneskeskapt global oppvarming forårsaket av CO2 utslipp.

OK. Da har jeg plassert deg. That's it...

Programsekretariatet sa...

reidar:
jøss.

Kan forsikre både deg og alle andre lesere, at ingen kommentarer er blitt sensurert på denne bloggen.

Sensur vil kun skje av kommentarer som er grovt sjikanerende, oppfordrer til ulovligheter el.l. Og hittil har vi vært langt fra slike kommentarer :-D