mandag 17. desember 2007

Forskningsmål langt unna

Regjeringen har offisielt skrotet målet om at norsk forskning skal utgjøre 3% av BNP, skal vi ta den nye forskningsstatsråden på alvor. Oppgaven hun fikk etter Djupedal var ikke lett, så det er forståelig. I tillegg har hun et interessant poeng: Statens inntekter øker og øker og dermed er 3% et bevegelig mål; som er vanskelig å nås. Underforstått: Da er det greit at målet ikke nås.

Hm...sier de det samme f.eks. om bistandsbudsjettet - 1% av BNP?

Nok om det. Med hvilkeskjær og kutt i forskningsinnsatsen blir det stadig mer krevende å nå målet. Så hva mener du: Bør dette målet fortsatt stå ved lag etter neste stortingsvalg? Hvordan bør programformuleringen være?

2 kommentarer:

Vox populi sa...

I rettferdighetens navn så hadde vel ikke Bondevikregjeringen så veldig stor grunn til å skryte av forskningsmidler heller, så dette er en unnlatelsessynd som ikke bare er relatert til de rødgrønne.

Å måle mot BNP tror jeg vi skal glemme først som sist. Rett og slett fordi BNP ikke er en god målestokk. På grunn av den høye oljeprisen og generelt høyt aktivitetsnivå i norsk økonomi, så stiger BNP forholdsvis mer. Dette illustreres meget godt i statistikken for forskning i 2006.

Selv med en økning i FoU-midler med 2,5 milliarder som var en økning på 8,5% fra 2005-2006, så gikk andelen i forhold til BNP ned, fra 1,52% til 1,49%. Det gir en indikasjon på at BNP ikke er en enkel målestokk.

Nå oppstod dette målebegrepet i EU, der man opprinnelig satte nivået, men det er verdt å merke seg at EUs forskningskommisær Janez Potocnik sier: "The 3% target set in Barcelona should not be considered as a target but more as an indicator of wheter we are doing things right or wrong."

Vi må heller ikke glemme at 3% av BNP var et spleiselag. 2% skulle komme fra næringslivet og 1% fra det offentlige. Det er vel da opplagt for de fleste at det ikke bare er det offentlige som svikter her.

Jeg tror vi skal droppe BNP som måltall og heller bruke det som en indikator. Med en fortsatt høy oljepris og sterk økonomi, er det ikke realistisk å tro at vår andel vil stige. Derfor bør vi heller få en enighet mellom næringsliv og stat om konkrete tall som enklere å måle.

Programsekretariatet sa...

Vox Populi:

Du har noen viktige presiseringer. Jeg er enig i at den forrige regjeringen ikke lykkes i å nå målet, men man nærmet seg det. I motsetning til den sittende som lovet masse (også på dette området), men som deretter har bidratt til at vi er lenger unna det politiske målet enn på lenge.

Men det som er mer interessant er hvordan en målformulering bør være. Det er et poeng at målet er bevegelig når det knyttes til BNP. Hva synes du kunne være en fornuftig formulering?