torsdag 20. desember 2007

Skatter og avgifter

Det er en litt underlig debatt som går synes jeg, om skatt. På venstresiden ønsker de å øke skattene, eller for å være presis: Noen vil vurdere det ifm arbeid med nytt stortingsvalgprogram. Det synes jeg faktisk er realt. Så har vi V og Krf som nå sier at: Det blir ikke snakk om å gå inn for skatteletter i neste periode. Dette sier de uten referanse til arbeid med nytt program. De binder altså eget parti utover den perioden dagens program gjelder.

Opp i alt dette er det grunn til å etterlyse tenkning rundt skatt: Prinsippene. Hvorfor skal vi betale skatt (og ulike avgifter).

Høyre har noen formuleringer i utkastet til prinsipprogram, som ev. vil legge føringer for arbeidet med stortingsvalgprogrammet. Og utgangspunktet er at skatt skal betales for å finansiere "felles tiltak for samfunnet" samt bidra til inntektsutjevning. Den andre siden av debatten er imidlertid også viktig: Det skal lønne seg å jobbe, og folk skal kunne leve (høste) av egen innsats. Når det gjelder avgifter er vurderinger knyttet opp til miljøhensyn, holdningsarbeid etc.

Ja, forresten liberalisme. Jeg har forstått på kommentarer i denne bloggen at liberalister (venstrefolk?) setter individet høyt. Det burde bety at de også er opptatt av at indivdet i størst mulig grad skal kunne høste av egen innsats. Er det ikke da litt rart at partilederen er så bombastisk i sine uttalelser?

Hva tenker du om alt dette?

4 kommentarer:

Tormod sa...

Venstre er ikke liberalistisk lenger, men sosialliberalistisk. Altså, pragmatisk sett (de har vel fortsatt flat skatt i programmet?), beholder de sine liberalistiske holdninger i alt annet enn økonomi.

Jeg er skuffet over at Venstre ikke vil gå inn for skattelettelser.

Og overrasket over at sosialistene vil gå til valg på økte skatter, det må jo gå galt. Dersom ikke fiffig nytale gjør at vi snakker om "klimaspleising" eller "fredsutlegg" heller enn skatter, slik at kritikere enkelt kan stemples som klimaverstinger og fredsmotstandere.

"Skatter er prisen vi betaler for å leve i et sivilisert samfunn" sa en gang en eller annen historisk person. Jeg er forsåvidt enig i det, så lenge de holdes til et minimum.

Programsekretariatet sa...

tormod:
Nyttig presisering, og jeg tror vel jeg oppfatter hovedbudskapet ditt.

Men la meg spørre hva du mener om "grønne" vs "røde" skatter? (Og i mitt hode er tanken at det ikke skal føre til økt skattetrykk, men at man skatter/avgifter også bidrar til å fremme miljøvennlig adferd - dvs: forrurenser skal betale).

Geir sa...

Skatteøkning og skatteletteser er noe som bør vurderes til enhver tid, det vil derfor være uklokt å komme med bombastiske uttalelser i begge retninger.

Når det gjelder dagens situasjon med mangel på arbeidkraft vil det for meg være riktig å snakke om skattelettelse, dette fordi det vil kunne stimulere til økt arbeidsinnsats.

Skatt er viktig, men det betyr ikke at til mer skatt folk betaler til bedre blir det. Dersom folk har mer penger til rådighet betyr dette at de kan bruke eller spare mer og dermed øker også statens inntekter(evt. reduserer utgifter). For bedrifter betyr dette økt likviditet og dermed tryggere arbeidsplasser.

Det trengs en opprydding i hele skatte og avgiftspolitikken for å møte morgendagens utfordringer. Et eksempel på dette er hentet fra dagens E24 http://e24.no/naeringsliv/article2161572.ece
Et annet eksempel er funksjonshemmede, småbarnsfamilier eller folk i distriktene som ikke kan benytte offentlig transport og dermed blir belastet ekstra hardt gjennom avgiftsøkninger til bil.

Dagens regjering har øket skatter og avgifter og resultatet har blitt økte forskjeller. Det blir derfor feil å både si at skattene skal økes eller være uendret.

Programsekretariatet sa...

geir:
Er veldig enig i utgangspunktet ditt: nemlig at økninger og lettelser bør vurderes jevnlig. Derfor synes jeg også det er realt av de på venstresiden som varsler at de vil vurdere dette iforbindelse med arbeid med nytt program.

Og det å være bombastisk begge veier skal man være varsom med, i alle leire :-)

gode poenger du har forøvrig. Er også i tråd med Høyres begrunnelse i forrige periode, om at noe skattelette faktisk ville stimulere til aktivitet og dermed økt skatteinngang for staten. Som kjent har vi fått bekrefetet at dette er en riktig sammenheng...