onsdag 4. mars 2009

Trygg Trafikk om Høyres veipolitikk

Det har vært mye skriverier om samferdsel den siste tiden. I dag kan vi lese om Trygg Trafikks vurdering av partienes samferdselspolitikk - med utgangspunkt i utkastene til stortingsvalgprogram for neste periode. Høyre kommer ut på en hederlig topp-plassering, så vidt slått av KrF. Da er det bare å si at det endelige programmet blir enda bedre enn høringsutkastet. Med andre ord: Høyre går til valg på den beste samferdselspolitikken! Og vi tar hensyn både til by og bygd.

For å ta noen av løftene (det er flere - også på kollektiv). Høyre vil:

· Sikre at en større del av avkastningen fra Pensjonsfondet utland igjen tas i bruk til investeringer i veier og annen samferdsel.
· Ha en kraftig økning av investeringstakten i Nasjonal transportplan. Prioritere prosjekter med positiv kost/nytteverdi som er viktig at trafikksikkerhetshensyn eller er lokale flaskehalser. Høyre vil etablere egen stamvei/flerfeltsplan.
· Opprette et eget vedlikeholdsfond for vei og jernbane.
· Sørge for at store sammenhengende samferdselsprosjekter blir bygd ut på en slik måte at vi får mest mulig igjen for skattepengene og at utenlandske selskaper ønsker å delta i konkurransen.
· Igangsette flere nye veiprosjekter basert på Offentlig Privat Samarbeid (OPS).
· Prioritere midtdelere for å skape tryggere veier.
· Øke satsingen på rassikring.
· Iverksette strakstiltak på de mest ulykkesutsatte veistrekningene.
Synspunkter?

10 kommentarer:

Arne Solheim Kaldahl sa...

Jeg synes det med OPS er en god sak. Alle saker som går på andre måter å gjøre oppgaver på kan være gode saker. Diskusjonen om "mer penger til ditt og datt" tapr vi ofte i diskusjon med partier som ikke ønsker å føre en ansvarlig økonomisk politikk. Selvom det selvsagt er rikig mange ganger å bevilge mer...

Programsekretariatet sa...

Arne:
Ja, vi ønsker å prøve ut OPS på flere områder. Siden dette betyr noe med "privat"..så er det skummelt for våre meningsmotstandere og det er jo bare fint.

Arve sa...

Bra at Høyre får terningkast 5. Helleland presenterte også høyres samferdselspolitikk på en fin måte i Aftenposten.

Programutkastet er i utgangspunktet bra, men kan etter min mening forbedres ved å legge inn noen konkrete visjoner.

For
- kraftig å redusere antall alvorlige ulykker
- å bidra til å opprettholde bosettingen i distriktene
- å styrke lokalt næringsliv

trenger vi et moderne stamveinett.

Et viktig mål, som burde være lett å kommunisere, er utbygging av e6 til full motorveistandard mellom Oslo og Trondheim. Et annet er full motorveistandard på e18 mellom Stavanger og riksgrensen.

Programsekretariatet sa...

Arve:
Gode poenger du har. Når det gjelder koblingen distrikt/næringsliv og samferdsel, blir det ivaretatt (håer jeg) i det reviderte versjonen. Riktinok ikke akkurat under samf, kapitelet.

Det sies også noe om stamveger.

Når det gjelder helt konkrete veistrekninger, så er jeg litt usikker på hvor lurt det er. Du skal vite at vurdering av hva som er en viktig veistrekning, varierer MYE avhengig av hvor i landet man bor. Og det er ikke sikkert det er så hensiktsmessig å ha en kamp om "den" og "den" parsellen av Europaveien - hvorvidt det skal inn i programmet eller ikke... (dette ble litt klønete formulert, men jeg håper du forstår hva jeg mener).

Arve sa...

Dette er ikke noen hvilken som helst veistrekninger, men 2 av norges 3 viktigste transportkorridorer. Det foreligger planer i stamveiutredningen om delvis 4-felts utbygging av begge traseer, men her må noen skjære igjennom å tenke helhetlig. (Det kan ikke være slik at 4-feltsveien mot Trondheim skal stoppe på Biri). Nettopp derfor bør visjonen omfatte hele strekningene, ikke stykkevis og delt.

For øvrig foreslo Erna selv full motorvei mellom Kristiansand og riksgrensen i fjor sommer.

Programsekretariatet sa...

Arve:
jada jada:-)

Fortsatt vil det være slik at fra det øyeblikk programmet omtaler helt konkrete strekninger, steder, beløp etc., vil det med en gang utløse krav/irritasjon over det som ikke blir nevnt..... Og jeg er faktisk ikke sikker på om programmet blir *så* veldig mye bedre av akkurat disse presiseringene.

Politikk i Enebakk sa...

Veipolitikk tror jeg kan bli en god "Høyre" sak. Det angår oss alle og det er muligheter til bedre utnytelse av samfunnets ressurser med en Høyre-dominert regjering. Selvfølgelig skal RV-120 prioriteres som #1 dersom jeg blir Statsminister :-D

Programsekretariatet sa...

PiE:
Riksvei 120 er behørig notert!

*Hvor f... gjorde jeg av vedleggslisten...*

:-)

Anonym sa...

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article2985300.ece

Det burde ikke være vanskelig å vinne over regjeringspartiene på samferdselspolitikk.

"Ja, det går raskere med OPS, og ja det er flertall både blant regjeringspartiene og på stortinget, men nå har regjeringspartiene diskutert seg frem til en annen løsning, og da står vi helhjertet bak den"

WTF???????????????????????

Programsekretariatet sa...

jenscw:
Enig - ikke minst WTF!!!!

:-)