fredag 20. mars 2009

Snikislamisering = den nye Mccarthyisme?

Fra Wikipedia kan vi lese: Mccarthyisme er et begrep som ble tatt i bruk av motstandere av den amerikanske senator Joseph McCarthy. McCarthy forfuglte nådeløst (verbalt)kommunister og personer mistenkt for å ha kommunistiske sympatier. Dette skjedde særlig under perioden fra 1950 til 1954, da det rådet en sterk antikommunistisk stemning i USA, i en periode da den amerikanske regjeringen og det parlamentariske flertallet aktivt motarbeidet kommunismen.

Ingen tviler på at det fantes og fortsatt finnes kommunister i USA, men at det er en dominerende befolkningsgruppe er det ingen lenger som påstår. Spørsmålet er om ikke det aggressive kjøret mot snikislamisering i bunn og grunn er skremselspropaganda. Hittil har i n g e n på noen måte dokumentert at dette har et stort omfang.

I mellomtiden stiger ledigheten. Fra før vet vi at over 700.000 nordmenn er på ulike trygde og stønadsordninger, samtidig som mange av dem vil tilbake til jobb. Effekten av finanskrisen er så smått i ferd med å rulle inn over Norge og den ordinære ledigheten spås å stige til opp mot 150.000 folk ila året.

Er det ikke dette som er viktig da? Sørge for levedyktige arbeidsplasser til folk flest. Det er tross alt det vi lever av. Å ha en jobb altså.

9 kommentarer:

Nicolai sa...

Selvfølgelig er kampen mot den internasjonale finanskrisen den viktigste politiske utfordringen samfunnet står ovenfor nå. At vi har en regjering som ikke forstår hvordan de skal takle en slik utfordring er skremmende. Når det nest største regjeringspartiet maser om at nå må skattene opp, så tyder det på at de ikke er på linje med resten av befolkningen. Det Høyre trenger å gjøre er å vise at det finnes et annet og mye bedre alternativ en sosialistenes svar på finanskrisen. Desverre har ikke Høyre greit å komme på banen med sine forslag og sinn versjon av dages krise og resultatet ser vi på meningsmålingene.

Når det kommer til debatten om "sinkislamisering" så tror jeg desverre at denne holdningen representerer en stor missnøye i befolkningen når det kommer til innvandring. Alle oppegående mennesker forstår jo at det ikke finnes noen stor overhengende fare for at Norge skal bli en islamsk stat med det første. Heller ikke at det finnes store grupper med muslimer som har en hemmelig agenda med å overta landet og innføre sharia tilstander.

Det jeg heller tror er at mange mennesker ikke kjenner igjen det Norge de vokste opp i og at de føler seg fremmet i egen by. Nå som innvandrere gjør seg synelig i alle hjørner av Norge er det nok mange som føler at dette er en utvikling de ikke har vært med på å bestemme. Det hjelper selvfølgelig ikke at dette er temaer som blir hysjet ned og ikke diskutert av de ansvarlige partiene og dermed overlater arenaen til de mer ekstreme. Det er nå ennå slik at nordmen er et mistenksomt folkeslag og at mange ikke liker hverken fremmede eller forandringer. Når da landet forandrer seg så drastisk på så kort tid er vi nesten nødt til å få en viss motstand mot dette. Det er dette jeg forstår at debatten rundt "snikislamisering" egentlig dreier seg rundt.

Det hjelper selvfølgelig ikke med det uendlige maset om særrettigheter til "minoriteter" fra sosialistene. Det å skulle putte folk i bås etter hudfarge/bakgrunn/tro/klasse er jo sosialistene mestre til. Jeg tror det er en farlig utvikling de begir seg inn på med å insistere på at alle med en annen bakgrunn enn norsk skal puttes i en og samme sekk.

Jeg tror derfor at Høyre sin innstilling til dette er den beste, hvor man ser alle som individer og bare representanter for seg selv. Det er bare med slike holdninger at integreringen kan bli vellykket.

Politikk i Enebakk sa...

Når AP snakker om kampen mot "radikal islam" forteller det meg følgende:
1 - AP gjør alt for å beholde makta
2 - Panikken brer seg i AP fordi FrP vokser pga Hjiab + +
3 - AP finner ut at ved å mene det samme som FrP kan man vinne tilbake velgerne sine.
Vi kommer nok til å se en rekke "populistiske" utspill fra AP som man tidligere hørte kun fra de politiske ytterlighetene SV/FrP. Jeg tror det blir en skitten valgkamp. Og ja - arbeidsledigheten er den viktigste saken å gjøre noe med

Anonym sa...

Det som forbauser meg er at det er så mange som tror at stigende arbeidsledighet vil flytte fokuset vekk i fra innvandrings og integreringsdebatten. Det vil stigende arbeidsledighet på ingen måte bidra til.

Det innbyggere i en økonomisk krise først kutter tilbake på er servicenæring. Det er tilfeldigvis også den sektoren der det jobber flest innvandrere. Veksten i ledighetn vil antagelig altså være størst i innvandrerbefolkningen og vil antagelig også kunne utløse en del svært ubehagelige opptøyer i deler av Europa. Spesielt er jeg bekymret for tilstanden i UK.

Dersom H ikke kommer på banen i Islamiserngsspørsmålet og i tillegg sier noe fornuftig har partiet ikke en troverdig valgkampstrategi.

At radikalisert Islam ikke er et utbredt problem i Norge stiller jeg meg sterkt undrende til begrunnelsen bak. Det virker som om enkelte forsøker å sidestille radikal islam med mennesker som er villige til å bruke vold. Det er ikke tilfelle. Radikal Islam er troen på at Islam ikke bare er en religion, men også et politisksystem som skal implementeres i statsapparatet gjennom Sharia domstoler. Denne formen for religion er den rake motsetning til alle verdier den sekulariserte vestlige verden står for. Den kan på ingen måte integreres i vårt Norske samfunn, det må bekjempes. I følge tall fra de europeiske meningsmålingsbyrå støtter ca 10-15 % av muslimer bosatt i Vesten en avvikling av regimet de selv bor i til fordel for Sharia.

Denne debatten vil komme til overfalten før eller siden. Da bør man være forbredt på det.

Programsekretariatet sa...

Nicolai:
"Når det kommer til debatten om "sinkislamisering" så tror jeg desverre at denne holdningen representerer en stor missnøye i befolkningen når det kommer til innvandring. Alle oppegående mennesker forstår jo at det ikke finnes noen stor overhengende fare for at Norge skal bli en islamsk stat med det første. Heller ikke at det finnes store grupper med muslimer som har en hemmelig agenda med å overta landet og innføre sharia tilstander."

Tror du har rett i dette - og det er jo litt paradoksalt.


PiE:
Enig.


frydonomics:
Nå blir jeg litt i stuss: mener du "At radikalisert Islam ikke er et utbredt problem i Norge stiller jeg meg sterkt undrende til begrunnelsen bak."

Forstår jeg deg rett - mener du faktisk at radikal islam er et problem i Norge? I såfall mener du at det er viktigere enn å bekjempe finanskrisen?

Anonym sa...

Jeg mener at finanskrisen går over av seg selv så lenge staten unnlater å intervenere i økonomien.

Radikalt Islam er et enormt problem i alle land det dukker opp i, og er en offentlig oppgave å bekjempe. I henhold til PST så finnes det ca 200 radikale Islamister i Norge.
Det har blant annet ført til at jøder i dette landet er vettskremte. På den jødiske barnehagen i Oslo er det nå installert skuddsikre vinduer og barna får ikke leke ute.

http://www.vl.no/samfunn/article4087471.ece

Etter min vurdering er det et vesentlig større problem enn at arbeidsledigheten er 5, 6 eller 7 prosent.

Det er ikke fordi jeg ikke bryr meg om arbeidsledige, men fordi at om du mister jobben er sjansen stor for at du får en ny iløpet av noen mnd.

Kommer det et terroranslag mot en barnehage derimot så tror jeg det sitter i en stund lenger.

Programsekretariatet sa...

frydonomics:
"I følge PST så finnes det ca 200 radikale Islamister i Norge."

"Etter min vurdering er det et vesentlig større problem enn at arbeidsledigheten er 5, 6 eller 7 prosent."

Apropos den jødiske barnehage, eldresenter og Synagoga (som er samlokalisert i Oslo) - så har (er) de vært utsatt for trussel fra en rekke grupperinnger utover muslimer. Noen av dem har vært hvite nasjonalister...

Jeg kan ikke ta fra deg prioriteringen din: 200 muslimer som du vil bruker krefter på ¨å bekjempe versus over 100.000 arbeidsledige. Jeg håper inderlig jeg tar feil, men vil i dag mene at du er litt naiv når du bagatelliserer finanskrisen og utviklingen som nå skje. De første som nå presses ut i ledighet finner seg ikke uten videre en jobb i løpet av 1 måned. Du er velkommen til å fortelle dem at det ikke er noe stort problem.

Arne Solheim Kaldahl sa...

Jeg liker heller ikke begrepet "snikislamisering". Det kan øke problemet ved at mange føler seg mistenkeleiggjort uten grunn. Høyre bør stå på sine grunnverdier:
Vi skal ha en sterk ordensmakt som er i stand til å holde orden i landet.
Vi skal ha et overvåkingspoliti og forsvar som beskytter landet mot grupper som i skul eller åpent vi ta kontroll over landet.
Vi skal helt klart si i fra hva som er lov og ikke lov i dette landet.
Der dette rammer medlemmer av islamske grupper må det gjøre det, ikke fordi vi kaller dem "radikale islamister", men fordi de bryter norsk lov.

Programsekretariatet sa...

Arne:
Vel talt!

Anonym sa...

100 000 arbeidsledig er ikke mye arbeidsledighet. Det er faktisk hva arbeidsledigheten var under Bondevik II.

Markedet generer naturlig litt arbeidsledighet fordi økonomien utvikler seg over tid. I de fleste økonomiske lærebøker er ikke 5 % arbeidsledighet å regne som mye. Det er heller normalt.

Når det kommer til jøders rettsikkerthet i Norge så er det ikke et reellt argument å si vise til at det tidligere har vært fremsatt trusler mot disse fra nynazister og lignende grupperinger som begrunnelse for hvorfor man ikke skal ta trusslen fra radikale islamister på alvor.

Det er omtrent som å si at siden etniske nordmenn har plaget jødene en del er det ikke noe problem at radikale islamister også gjør det.
Jeg vil ikke leve i et samfunn der den sorten oppførsel skal kunne ansees som normalt.

Det er også helt kritisk for Norge dersom vi ønsker å lykkes med integereringen at vi tar radikaliseringen i den arabiske verden på alvor og aktivt forsøker å motarbeide det vi ser av radikalisering blant muslimer i Norge. En liten gruppe ekstremister er i stand til å totalt bryte ned tillitsforholdet mellom forskjellige kulturer og etnisiter. Vi kan finnes eksempler på denne sorten atferd over alt i Europa selv mellom kulturer som er forholdvis like.

IRA hadde foreksempel aldri noe særlig mer enn ett par tusen medlemmer hvorav bare et noen hundretalls var villige til å utøve vold. Det var nok til å rive et samfunn som hadde potensiale til å være harmonisk i fillebiter.

Den samme problematikken gjelder forøverig i også i baskerland og Spania.

I UK er tillitsforholdet mellom etniske briter og innvandrere i ferd med å bryte sammen.

http://www.youtube.com/watch?v=JXA-uQj0zfo&eurl=http%3A%2F%2Ffrydonomics.wordpress.com%2F&feature=player_embedded

Det er heller ikke lenge siden muslimske organisasjoner presenterte dokumenter der de advarte britiske myndigheter mot konsekvensene av britisk utenrikspolitikk, og at det snart ville bli umulig å forhindre angrep mot britiske sivile mål grunnet en voksnende radikalisering blant unge mennesker som ser på seg selv som muslim først britisk statsborger etterpå.

http://jta.org/news/article/2009/01/08/1002102/muslim-leaders-warn-britains-brown

Jeg for min del mener at det er viktig for et land å kunne føre en selvstendig utenrikspolitikk uten å måtte sette sin egen sivilbefolkning i fare eller forvente utpressing fra radikale grupperinger mot Regjeringen.

Etter min vurdering er statens første og viktigste oppgave å føre en selvtendig utenrikspolitikk og beskytte innbyggernes rett til frihet.

Det er to premisser jeg er villig til å forsvare relativt hardnakket overfor hvem som helst som spør. Det er etter min vurdering også mye viktigere enn arbeidsledigheten.

Det er også viktig å forstå at dersom Norge og Europa ikke klarer å bekjempe disse grupperingene så vil kontinente slite med skadene av dette i århundrer. Det samme kan ikke sies om arbeidsledighet.

Det er være sagt så ser jeg ikke at det er en motsetning mellom å ville bekjempe arbeidsledighet og bekjempe radikalisering blant muslimer.

Jeg håper Høyre vil gjøre begge deler.