mandag 16. mars 2009

Maritime utfordringer i nord

Programkomiteen har jobbet med formuleringer for næringspolitikk generelt, men også viet noen næringer spesiell oppmerksomhet. En av dem er maritim sektor, som er en viktig næring for Norge. Blant formuleringene landsmøtet får til behandling er følgende:
Klimaendringer og mindre is i Nordishavet medfører at skipsfarten i dette området vil øke. Høyre vil derfor prioritere å sikre en rask regulering av internasjonal skipsfart i dette sårbare området.
Komiteen har med andre ord ikke bare sett på konkurransevilkår etc, men i tillegg på en større helhet. Dette er forøvrig også kommet som innspill fra næringen selv. Synspunkter?

2 kommentarer:

Nicolai sa...

Dropp hele forslaget, vi har gode nok reguleringer allerede. Trenger ikke egne reguleringer for dette området.

Programsekretariatet sa...

Nicolai:

Hvilke reguleringer er det du mener er gode?

Selv Rederiforeningen har kommet med konkrete forslag til nettopp dette. Og jeg vil tro de har greie på hva som er lurt ikke lurt - også når det gjelder å ta mer hensyn til klimaet.