torsdag 5. mars 2009

Elevdeltakelse i evaluering

I forbindelse med høring av programutkastet kom det inn et forslag som, litt justert, lyder:
Høyre vil innføre systematisk elevdeltakelse i evbaluering av undervisningen.
Det er gode muligheter for at dette går gjennom.... Da blir vel blant annet Unge Høyre fornøyd?

15 kommentarer:

Anonym sa...

Hør heller litt mer på Norsk Lektorlag.

Programsekretariatet sa...

Anonym:
Gjerne det. Jeg kan også høre med deg - hva mener du?

Anonym sa...

Elevene burde heller lære seg folkeskikk.

Programsekretariatet sa...

frydonomics: Ja - og det er en offentlig oppgave; på linje med å sørge for fint vær :-)

Nicolai sa...

Er jo enig at brukere burde evaluere tjenesten de bruker, men i dette tilfellet ved jeg ikke om barn er i stand til å gjøre en korrekt evaluering av sin undervisning. Også usikker på hva man kunne ha fått ut av en slik evaluering, hvertfal på grunnskole nivå. Er nok mer enig at vi burde høre litt mer på Norsk Lektorlag

Politikk i Enebakk sa...

Evalueringsformen må selvsagt være tilpasset elevenes alder og kun være en del av det totale evalueringsbildet. Desverre er lærere en yrkesgruppe som ikke er de flinkeste til å ta imot feedback.

Programsekretariatet sa...

nicolai:
NÅ er det vel ingen som mener at elever på barneskolen skal gjøre dette; men hva med ungdomstrinnet, ikke minst vgs?

PiE:
Veldig enig i at dette må være et element i en større evaluering. Vi mener at skolen og ikke minst lærerene er av de viktigste for å gi barn en best mulig start på livet - og da bør vi vel også stille krav til dem?

Arne Solheim Kaldahl sa...

I utgangspunktet er forslaget meget bra, men jeg har jo, som lærer, enkelte motforestillinger. Alle forslag må jo sees i forhold til heleheten de kan fungere i.
I utgangspunktet bør lærerene tilbakemelding i form av de resultatene elevene oppnår.
Dette blir underegravet av rettighetsskolen, eleven har rett på plass i VGS, eleven har rett på tilpasset undervisning. Denne retten på tilpasset undervisning gjør at hvis en elev ikke ikke gjør det bra eller oppfører seg dårlig på skolen, så er grunnen at læreren ikke har tilpasset undervisningen godt nok. Hvis da disse rettighetskrevende elevene (og foreldrene) skal evaluere lærerene også kan det bli vanskelig å være lærer.
Jeg mener at hvis forslaget skal gjennomføres må elevenes plikter i opplæringen klargjøres, og vi som lærere må ha flere maktmidler. I dag kan jeg faktisk ikke utvise en elev fra en time om vedkommende saboterer undervisningen. Elevens oppførsel skyldes at jeg ikke har tilpasset undervisningen godt nok og oppførselen er en protest......

Programsekretariatet sa...

Arne:
Synes bekuymringene dine er gode. Noe vil jeg tro blir ivaretatt ved at komiteen også går inn for å kunne utvise elever, samt at "orden" skal innføres på vitnemålet.

Arne Solheim Kaldahl sa...

En liten kommentar til programsekretariatet:

"Vi mener at skolen og ikke minst lærerene er av de viktigste for å gi barn en best mulig start på livet - og da bør vi vel også stille krav til dem?"
Tilsvarende, en god start på livet er umulig uten rimelige krav med rimelige konsekvenser. Rettighetsskolen har fratatt lærerne mulighetene til å stille krav med konsekvenser for elevene ..

Programsekretariatet sa...

Arne:
Er enig med deg.

Anonym sa...

Det er en dårlig ide at barn skal evaluere sine lærere. Det må i tilfelle begrenses til elever på videregående som har fyllt 18 år.

En slik evaluering må uansett håndteres med alle forbehold. Jeg husker at vi stemte på de mest populære sersjantene på rekruttskolen. "Vinnerne" var nok de mest populære, men ingen av dem ville jeg ha hatt som ledere i tilfelle krig.

Det er altså ingen direkte sammenheng mellom popularitet og dyktighet - derfor har denne formen for evaluering mange fallgruber.

Jeg tror heller på at lærere på videregående trinn gjennomfører "medarbeidersamtaler" hvor det er rom for at den enkelte elev kan gi ærlige tilbakemeldinger på undervisningen.

Programsekretariatet sa...

anonym:
Innvendingen er viktig. Men jeg tenker at det blir litt på dette som på andre områder: Brukerevaluering er ett av flere verktøy - men på ingen måte den absolutte fasit.

Erik sa...

* Det er viktig at evaluering implementeres ikke bare på 11.-13. trinns-skolen men også på 8.-10. trinns-skolen. Og elever vet stort sett sitt eget beste.

* Om "tilpasset undervisning": Dette gjelder ifølge kombinasjonen av Opplæringslovens 2-3 og 1-3/5 bare for faglig svake elever. Elever i Norge som ligger foran pensum for trinnet har p.t. ikke noe krav på tilpasset undervisning. Det beste de kan gjøre er å søke seg fritatt fra undervisning, basert på 2-1 4. less. Dette er en katastrofe for landet.

Programsekretariatet sa...

Erik:
Apropos elever som ligger foran undervisningen. I innstillingen til nytt program, foreslår programkomiteen at det skal være mulig for elever å gjøre seg raskere ferdig enn stipulert løp, dersom/når de er modne for det (flinke nok - for å si det rett ut). Synspunkter på det?