tirsdag 24. mars 2009

Fri forhandlingsrett og "bidrag" fra staten

En av det mest grunnleggende spilleregler i norsk arbeidsliv er den frie forhandlingsretten mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Helt unntaktsvis inviteres myndighetene inn som et ledd i "inntektspolitisk oppgjør" - og da først og fremst knyttet opp mot større reformer. I hovedsak skal lønnsdannelsen skje gjenonom forhandlinger - det mener partene i arbeidslivet.

Spørsmålet er hvor sterkt de mener dette. Årets lønnsoppgjør har startet. Et av kravene hos noen forbund, er at myndighetene må bidra med en likelønnspott. Tallet er p.t. 3 milliarder kroner. Begrunnelsen er at vi må bli kvitt den diskriminerende forskjellen - lønnsgapet - mellom kvinner og menn.

Nå tror jeg de flest er for likestilling. Når det er sagt, tror jeg samtidig det er ulike meninger om sammenhengen mellom lønnen ulike arbeidstakere får knyttet til yrke, stillingsbrøk, erfaring osv. Og kjønn?

Hva mener du? Bør myndighetene bidra med en likelønnspott? Hvorfor/hvorfor ikke?

7 kommentarer:

Aksel sa...

Myndighetene bør ikke bidra med likelønnspott.

Det er det mange grunner til.

Den første er et at lønnsforhandlingene ikke skal kunne brukes til å presse penger ut av statsapparatet.

Den andre er at lønnsforhandlinger er en avtale mellom to parter. Det er viktig at staten ikke blander seg inn i dette med mindre det er absolutt nødvendig.

Den tredje er at det burde være et må at lønnsforhandlingene foregår lokalt, da burde vi ikke subsidiere de sentrale ved å ettergi denne sorten særkrav.

Programsekretariatet sa...

Aksel:
nettopp. :-)

Nicolai sa...

Aksel, du har så rett :-)

Verdikonservativ sa...

Nei til likelønnspott.

Fordi det allerede er likelønn i Norge.

En annen ting, og det er en viktig forskjell, er at lønnsnivået i såkalte kvinnedominerte yrker er lavere. I den forbindelse kan det være interessant å identifisere hva som særpreger disse yrkene;

1. Offentlige stillinger uten reell konkurranse i markedet

2. Små individuelle lønnsforskjeller - "Det spiller ingen rolle hvor god du er, kun hvor mange år du har vært i stillingen."

3. Sentrale lønnsforhandlinger

Løsningen er derfor heller økt konkurranse om arbeidskraften, individuell lønnsfastsettelse og lokale forhandlinger.

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:
motsier deg ikke :-)

Cracked actor sa...

Viser til artikkel på Minervas nettsider: http://www.minerva.as/?vis=artikkel&fid=3016&id=2503200909461016715&magasin=ja&t=Likelønnsillusjonen

Programsekretariatet sa...

CA:
interessant artikkel!