mandag 30. mars 2009

Avisdød og pressestøtten

I innstillingen til program står det at Høyre vil legge om og avvikle pressestøtten. I mediebransjen er det flere som peker på at pressestøtten er en konkurransevridende subsidie. Den går bare til trykt presse, men ikke til nettpresse eller andre medier. Ettersom stadig flere nyhter blir digitale, er forøvrig medimangfoldet fortsatt stort. Er det da noen god grunn egentlig til å beholde pressestøtten?

De som har den vil selvsagt beholde den. I følge Nettavisen er papir-journalister tross alt dyrere enn nett-journalister - så da fortjener de ekstra subsidier? I disse dager kan vi lure på om ikke finanskrisen likevel hjelper oss et godt stykke på vei. Ulønnsomme aviser - dvs aviser som det ikke finnes markedsgrunnlag for = kundene vil ikke ha avisen - går konkurs. Så blir det færre å fordele støtten på.

8 kommentarer:

Carl Christian sa...

dagens pressestøtte = subsidiering av Norske Skog (og enkelte overflødige journalister og nyhetsredaksjoner som ikke liker endring)

Er usikker på om det er formålstjenlig å fjerne den helt. Men at vi det er overmodent for omlegging og endring er helt sikkert.
Jeg tror at med dagens medieutvikling så vil vi ha behov for at man har et visst statlig ansvar for en mangfoldig debatt. Det er også en grunn til at NRK bør bestå (men ikke nødvendigvis at vi må bevare lisensordningen slik den er i dag, men det er en helt annen problemstilling).

Programsekretariatet sa...

Carl Christian.
Morsom kobling du har til Norske skog - har igrunnen ikke tenkt på det.

Når det gjelder lisensen er jeg enig med deg. Det er forøvrig et av de andre dissensen i programmet også:-)

Politikk i Enebakk sa...

Statssubsidiering av ikke-lønnsomme bedrifter(aviser) kan ikke lengre forsvares utifra behovet for mangfold i media. I dag kan hvem som helt uttrykke sine meninger via nettet (som f.eks undertegnede gjør igjennom sin blogg). Internettet gir det mangfoldet i mediaverden våre forfedre bare kunne drømme om. Jeg støtter derfor forslaget om å avvikle pressestøtten.

Programsekretariatet sa...

PiE:
Tiltredes.

Anonym sa...

Er ikke så sikker på at det er så taktisk lurt å få hele pressen mot seg midt i en valgkamp.
I tillegg vil det være mange velgere som er glade i sine lokale og regionale aviser, selv om disse skulle være avhengige av pressestøtten for å overleve.

Pressestøtten bør muligens heller omlegges slik at den i større grad treffer de lokale avisene. Momsfritak for alle aviser bør også beholdes.

Programsekretariatet sa...

anonym:
Er enig i poenget ditt, spesielt dette med lokalavisene.

zero sa...

Typisk Høyre-mening, og et godt eksempel på hvorfor jeg ikke lenger stemmer på partiet som en gang i tiden var mer verdikonservativt enn markedsliberalt.

De meningsbærende avisene er viktige for medie- og meningsmangfoldet i Norge. Visst finnes det nettaviser og blogger, men kan man egentlig sammenligne nettavisenes annonsørvennlige innhold med kommentarene og debatten i LMD, Dagsavisen, Morgenbladet osv? Argumentasjonen her forutsetter at det ikke er noen forskjell på kvalitet og kvantitet, og at kjendis- og hendelsesnyheter er like samfunnsnyttige som "tunge" kommentarer og debatter. Etter min mening blir dette helt feil.

Programsekretariatet sa...

zero:
Det er ikke første gangen temaet er til behandling på Høyres landsmøte.....

Så var det dette med meningsbærende avis; hadde de enda vært det - alle sammen. sukk.