mandag 23. mars 2009

Skolen et sted å være eller lære?

Det gamle slagordet kan med god grunn brukes igjen. Etter SVs landsmøte denne helgen, ser vi at regjeringens skolepolitikk nok en gang dreier i retning vekk fra kunnskap og over til kos. Den private aversjonen når nye høyder: Alle - absolutt alle alternative skoler skal forbys. Lurer på hva en gammel steinerskole elev som Stoltenberg tenker om det? Tenker han?

Høyre vil ha kunnskap i skolen. Det viktigste er at elevene skal lære basisfagene. Derfor må vi ha dyktige lærere. Høyre vil stille krav til både elever og lærere, samtidig skal vi satse på lærerne.

I tillegg skal foreldre fortsatt ha myndighet til å gjøre valg for sine barn. Litt sånn i tråd med menneskerettighetene også - du vet de som tillater foreldre f.eks. å gi barn hjemmeundervisning. Nå har jo regjeringen vist hva de mener om slike rettigheter, så det betyr vel ikke noe nå heller.

Nei. Skole og kunnskap er viktig. Vi har ikke råd til å ta fra barn retten til å få opplæring i grunnleggende ferdigheter. Norge trenger Høyres skolepolitikk. Det får man bare med Høyre i regjering.

15 kommentarer:

Arne Solheim Kaldahl sa...

Liker det med å stille krav til elevene også .........

Programsekretariatet sa...

Arne:
nettopp :-)

Anonym sa...

Høyre er den soleklare eneren på skole i Norge. Det er det ingen tvil om.

Programsekretariatet sa...

frydonomics:
enig - skal bli spennende å se den politiske debatten fremover!

Arne Solheim Kaldahl sa...

I denne enigheten, en brannfakkel:
Vi er for private skoler. Men er vi for et samfunn der kristne går på kristne skoler og muslimer går på muslimske skoler osv.???
Vi er for private skoler hvis de står for en alternativ pedagogikk eller kort og godt ønsker å være bedre. Men hvis det alternative er kun å indoktrinere barna med religion, er H for det?
Burde vi ikke si at offentlige og private skoler som får støtte SKAL være livssynsnøytrale, og en eventuell religiøs oppdragelse skal foregå utenom skolen?

Programsekretariatet sa...

Arne:
Vi er for mangfold og valgfrihet - også når det gjelder alternativ pedagogikk. Men lærerplanen er jo "universelle" - altså krav til hva slags kunnskapsnivå elevene ska gå ut med. Det du egentlig snakker om er vel nesten en slags "søndagsskole" for muslimer? :-)

Jeg tror ingen er for indoktrinering.

Selvisk sa...

"Litt sånn i tråd med menneskerettighetene også - du vet de som tillater foreldre f.eks. å gi barn hjemmeundervisning."

Dette står vel for fall? http://www.rights.no/publisher/publisher.asp?id=26&tekstid=294

Nicolai sa...

Det er ingen tvil om at Høyre er en soleklar ener på skole i Norge. Hvis vi greier å føre den politiske debatten over på dette felte har Høyre utrolig mye å hente. Jeg vil tørre å påstå at store deler av befolkningen er enig i Høyres politikk her og hvis vi greier å vise at alternativet er SV sin "fjolle" skole, da blir det et godt valg.

Når det kommer til fri/relgiøse/privatskoler med eller uten profitt, burde Høyre støtte opp om dette. Noe jeg vel tror vi gjør også? Så lenge skolen følger lærerplanen ser jeg ingen grunn for hvorfor vi ikke kan ha muslimske/budistiske/klovne/same skoler. Er ikke for at skolene skal være livsynsnøytrale, vi har god erfaring med kristne skoler i Norge.

Programsekretariatet sa...

selvisk:
sukk - kan se sånn ut. Men nå har jeg ikke satt meg inn i saken utover å lese fra linken du oppga.

Nikolai:
Tror du har rett i at mange er enig i skolepolitikken vår.

Høyre er for friskoler. Forskjellen på dem og rene privatskoler, er at friskolene ikke får ta utbytte (i allefall så lenge de mottar støtte fra staten). Men ja, Høyre ønsker mangfold :-)

Cracked actor sa...

Hva er den egentlige begrunnelsen for at friskoler ikke kan ta ut utbytte? Hva skiller dette fra privatdrevne barnehager eller sykehjem?

Programsekretariatet sa...

CA:
Du får spørre Kristin Clemet :-)

Poenget er vel først og fremst at man ikke skal kunne "basere" inntekt på statlige tilskudd. Det er også grenser for hva private barnehager kan ta ut, så lenge de får tilskudd. Er litt usikker på reglene for private sykehus.

Nicolai sa...

Nå er det vell en god del i Norge som baserer sin inntekt på statelige "tilskudd". Syntes Høyre burde gå inn for at friskolene kan heve utbytte hvis de greier å drive skolen billigere enn det offentlige. Er vell flott hvis noen greier å drive en privat skole, som følger lærerplanen, billigere enn staten. Litt konkuranse hadde vell ikke skadet de offentlige skolene.

Programsekretariatet sa...

nicolai:
...noe helt annet: spell-check på "vell" (vel) :-)

Enig i at de off. skolen har godt av konkurranse. I grunnen synes jeg det på de fleste (alle) områder. Men - hva er målet og hva er virkemiddlet?

Nicolai sa...

Målet er verdens beste skole og virkemidlene er gode lærere med stor faglig tyngde. :-)

Programsekretariatet sa...

nicolai:
Du har langt på vei sitert det nye stortingsvalgprogrammet :-D