torsdag 26. mars 2009

Gamle håndverksfag

Aftenposten har i dag en større artikkel om behovet for å oppdateres i gamle fag: Flere fagfolk må lære gamle håndverksteknikker skal de få glede av millionene som nå er avsatt til arbeid innen kulturminnevern. Problemstillingen er ivaretatt i Høyres program, hvor det blant annet heter:
Vern av historiske minnesmerker og kulturområder og ivaretakelse av gamle håndverksfag, folkemusikk og folkedans er viktig for å forstå norsk kultur og historie. Høyre vil:
· styrke ordningen og øke lærlingtilskuddet øremerket små og verneverdige håndverksfag.
· innføre en ordning med stipendiater og etter- og videreutdanning i verneverdige håndverksfag.
Synspunkter?

8 kommentarer:

Politikk i Enebakk sa...

Vel – jeg synes at her bør man la ”tilbud og etterspørsel” styre dette. Er det et behov for disse gamle håndverkerne så vil marked etterspørre tjenesten. Er det en etterspurt tjeneste så vil ta jobbene/utdanningen. Hvorfor skal staten ha et byråkrati som skal definere små og verneverdige håndverksfag for deretter gi disse en spesialordning ?

Programsekretariatet sa...

PiE
Høyre har lenge definert at "kultur" har en egenverdi i seg selv - og dermed forsvarer at staten tar et ansvar som markedet ikke tar.

Er ikke kulturarven også viktig å ta vare på - litt med samme premisser?

Politikk i Enebakk sa...

Det er en balansegang. Hvor mange statsstøttede poeter og felegnikkere skal vi ha? Kulturen tilhører folket og ikke staten. Verden forandrer seg og vi må bare akseptere at visse ”kulturelle” ting forsvinner/dør ut. Dersom ingen lengre synes det er moro/spennende/gøy å spille munnharpe – skal da staten gripe inn for å sørge for at den norske munnharpetradisjonen lever videre? Nei !

Programsekretariatet sa...

PiE:
Forstår synspunkter ditt, litt usikker på om jeg er helt enig med deg:-)

Politikk i Enebakk sa...

Prog.sekr: Jeg registrerer at du/dere vurdere å bruke statens(våre) penger for å holde liv i f.eks norsk munnspilltradisjoner dersom folket ikke frivillig holder de stolte munnspilltradisjonene i hevd. Hva gjør dere dersom ingen vil holde tradisjonene i hevd og munnspillkulturen er i ferd med å dø ut? importere polske munnspillere ? eller tvangsinføre munnspill som obligatorisk fag i skolen ?
(her er munnspill kun brukt som et eksempel)

Programsekretariatet sa...

PiE:
Jeg vet ikke hvor du har lest dette med munnspilltradisjon, det har ingen ting med "håndverksfag å gjøre".... ?? :-)

Politikk i Enebakk sa...

"ivaretakelse av gamle håndverksfag, folkemusikk og folkedans er viktig for å forstå norsk kultur og historie" her er grunnen til at munnspill ble brukt som et eksempel

Programsekretariatet sa...

PiE:
aha.