torsdag 19. mars 2009

Nye ting i programmet

Etter høringsrunden ble programmet endret en god del. Teksten ble strammet opp, det ble stokket litt om, noe ble strøket og noe ble tilføyd.

Av nye ting er det nå et helt kapittel om "kunnskapsbaserte og tjenesteytende næringer" - hvor det innledningsvis sies:
Høyres mål er at eksisterende og nye kunnskapsnæringer skal utvikles til å bli en ny bærebjelke for landet. Det viktigste er å legge til rette for at nye ideer kan utvikles og skapes om til lønnsomme kunnskapsvirksomheter.
Det er også endringer andre steder; noen av de nye handlingspunktene som er tatt inn er at Høyre vil:
· legge om og redusere pressestøtten.
· redusere dokumentavgiften.
· utarbeide en handlingsplan for å ta igjen etterslepet på bygging av idrettsanlegg.
· sikre god og anstendig dyrevelferd.
Synspunkter - noe du lurer på?

4 kommentarer:

Anonym sa...

Hvordan skal Høyre komme på offensiven ift. radikal islam som nå bygger seg opp til å bli det store tema fremover? Ved å fortsette å fordømme FrP som Foss gjorde?

Hvis vi ikke skal bli enda flere høyrevelgere som går over til FrP er det på tide at også Høyre ser utfordringene med radikal islam og aktivt hindre at dette får fotfeste i Norge. Religionsfrihet er ikke det samme som at man kan gjøre hva man vil og kreve hva man vil med koranen, eller bibelen for den saks skyld, i hånden.

Programsekretariatet sa...

anonym:
Fortell meg hvor mange som er radikale muslime i Norge.

Fortell meg deretter hvor mange som er arbeidsledige i Norge (som kjent er prognosene at dette vil stige til 130000-150000 ila året. Samtidig står nesten 700.000 nordmenn utenfor arbeidslivet på ulike trygde og stønadsordninger - til tross for at flere av dem ønsker å være i jobb.

Fortell meg så hva du synes er viktig. Bekjempe arbeidsledigheten som rammer hundretusener, eller bekjempe radkiale muslimer som utgjør en håndfull?

Anonym sa...

Hvordan vet du at radikale muslimer utgjør en håndfull? Jeg vet ikke hvor mange det er.


Hva oppnår Høyre med å angripe Jensen som sier at det er "norsk lov, norske regler og norsk styresett som skal gjelde i Norge"?

Ref: http://www.nrk.no/nyheter/1.6493505


Mener ikke Høyre det samme? Jeg er enig med Foss i at uttrykk som "snikislamisering" ikke bidrar til å gjøre integreringen enklere , men det var vel unødvendig å angripe FrP.


I nyhetene fremstår dette for folk flest at FrP innser at vi har et integreringsproblem, men at Høyre vil fortsette dagens kurs på området.

Programsekretariatet sa...

Anonym:
SSB kan fortelle hvor mange muslimer det er i Norge. kan hende noen vil skjære alle over en kam og kalle envher muslim radikal, men det blir useriøst. Det er ikke flere radikale muslimer enn protestanter og katolikker.

Dette tallet er venselig lavere enn alle arbeidsledige i Norge. Du antyder ikke med et ord noen bekymring for at over 700.000 nordmenn er på ulike trygdeordninger, eller at den ordinære arbeidsledigheten ila året kan stige til 150.000. Synes du virkelig dette ikke er viktig å ta tak i?

Jeg notere