tirsdag 10. mars 2009

Kommunalt politi?

Programkomiteen har følgende formulering til vurdering:
Høyre vil åpne for at det kan etableres et lokalpoliti som kan ivareta ro og orden basert på kommunenes ordensreglement.
Synspunkter?

4 kommentarer:

Tidligere politimann sa...

Det kommunale politiet ble avskaffet i 1932 - med god grunn.

Svaret på politimangel i de store byene er ikke å gå tilbake til kommunalt politi. Dette vil også kreve lovendringer - hvis ikke vil dette B-politiet ikke ha mer myndighet enn deg og meg. I tillegg vil det oppstå unødige ansvarskonflikter mellom statspolitet og kommunepolitiet.

Enda verre er det å overlate ordenstjenesten til private vaktselskaper: Dette er og bør fortsatt være en offentlig oppgave.

Svaret er heller:
1. Omdisponere politiressursene i Norge slik at antall politi pr innbygger blir mer rettferdig.

2. Samle ressursene i større fagmijøer (Nedlegg bla lennsmannsordningen)

3. Fjerne de operative grensene mellom distriktene, opprette en sentral operativ styringsenhet i politidirektoratet.

4. Øke den alt for lave pensjonsalderen for tjenestemenn. La evt yngre pensjonister arbeide ekstra.

5. Vurdere å bruke andre enn 3-års høgskoleutdannede tjenestemenn til ordinære vakt- og transportoppdrag

6. Gi politistudentene muligheter for å arbeide ekstra i helgene, spesielt i Oslo.

Det er helt uakseptabelt at man ikke lenger kan være trygg i Oslo sentrum natt til lørdag og søndag.
Dette bør politimesteren stilles personlig til ansvar for.

Programsekretariatet sa...

tidligere politimann:
Takk for gode poenger. Dette er nok et punkt som vil avstedkomme debatt, og jeg ser ikke bort fra at det kan ende med en dissensformulering.

Det skyldes ikke minst det du sier om at vi i mange steder har mangel på politi - dermed oppklares ikke ran og annen kriminalitet får herje (det siste er vel kanskje litt overdrevet, men et uttrykk for litt oppgitthet).

Politikk i Enebakk sa...

Støtter tidligere politimann og hans forslag + det må tilføres mer ressurser

Programsekretariatet sa...

PiE:
At det må tilføres mer ressurser er det ingen tvil om. Enig med deg i det!