fredag 20. mars 2009

Makspriser - gavepakke til middelklassen og de rike

Stadig vekk lover de rødgrønne å innføre makspriser, delvis på vei mot gratis tjenester. Det hevdes å være sosialt. Mulig det, men utjevnende er det i allefall ikke.

Høyre vil gi målrettet hjelp til de som trenger det mest. Da er sjelden makspris løsningen, men varierte satser. Maksprisen er ikke annet enn en eneste stor gavepakke til middelklassen og de rike. Og innebærer tidvis at en tjeneste blir dyrere for dem som har dårlig råd. Fordi maksprisen betyr at en lav sats må heves opp til dette snittet.

Intensjonen er forsåvidt god, men resultatet blir som regel feil. Dessverre.

12 kommentarer:

Aksel sa...

Nå må vi slutte med å bruke sosialistisk argumentasjon for vår politikk.

Grunnen til at vi ikke ønsker makspris er ikke for å at det kommer mennesker med god råd til gode.

DEt er fordi makspris er destruktivt for samfunnet som helhet og stikk i strid med Høyres primære verdier om en dynamisk markedsøkonomi.

Det er heller ingen god intensjon at politikere skal blande seg inn i dette.

Programsekretariatet sa...

Aksel:
vi må gjerne slutt å bruke andres retorikk. Samtidig bør vi kanskje slutte med overdramatiske og upresise påstander.

At makspris er destruktruktivt....

"Ingen god intensjon av politikere skal blande seg inn i dette". Hva mener du nå - blander du politikk og virkemiddel?

"Høyres primære verdi om dynamisk markedsøkonomi"..også her undrer jeg litt: hva mener du er politikk vs virkemiddel...

(Mulig jeg misforstår deg litt, det beklager jeg i såfall.)

Nicolai sa...

Enig med Aksel. Å blande seg inn i prissetting er noe Høyre ikke burde være kjent med. Samme gjelder det med å la seg lure av sosialistene til å bruke deres argumentasjon og "newspeak"

Programsekretariatet sa...

nicolai:
Hensikten med denne posten var å invitere til en debatt om hvor dumt det er med makspris.

Men mener dere det ikke er fornuftig å differensiere priser slik man tidligere har gjort f.eks i Oslo? Det er jo nettopp det som bidrar til en sosial inntektsutjevning. Eller hva? Er du kanskje uenig i at det er noe poeng?

Nicolai sa...

Helt riktig. Staten burde ikke kjempe for sosial inntektsutjevning gjennom å regulere priser, uansett område. Utjevningen skal foregå gjennom skattelegging og utdannelse.

Programsekretariatet sa...

nicolai:
gjennom skattelegging - og mener du da at betaling av en offentlig tjenesten ikke er en form for skattelegging. med andre ord ulike skatt (betaling) for den offentlige tjenesten..

Nicolai sa...

Hmmm, du har et godt poeng der. Saken er vell at jeg ønsker at barnehaver skal være en frivillig tjeneste på lik linje som annen fritidsaktivitet for barn og dermed være fri fra offentlig innblanding.

Programsekretariatet sa...

Nicolai:
:-)

skjønner.

Samtidig: "barnehaver en frivillig tjeneste på lik linje med andre fritidsaktivteter". Er ikke riktig sikker på om jeg forstår hva du mener her.

Barnehavetilbud er viktig ikke minst for å bidra til at foreldre kan være i jobb. altså et sysselsettings/likestillings tiltak. Det er jo i realiteten hovedbegrunnelsen for å få full barnehagedekning.

Fritidsaktiviteter er tross alt noe annet..??

Nicolai sa...

Nå ser ikke jeg det som noen spessiel gode at begge kjønn skal være i full jobb, men heller at en av dem kan være hjemme med barna. Jeg syntes det er feil å presse barn inn i barnehaver og syntes derfor ikke det er noe poeng med et politisk styrt mål om full barnehavedekning. Hvis det er et market for alle disse barna, vil de fri marketskreftene sørge for at det er stort nok tilbud av barnehaveplasser. Hvis ikke, finnes det ikke stor nok betalingsvillighet for disse plassene.

Derav mener jeg at barnehaver bør sidestilles med andre aktiviteter for barn, slik som søndagsskole, ridning eller sommerskole/leir.

Programsekretariatet sa...

nicolai:
Å anse det som et "gode" å kunne være i jobb - er vel litt underlig.

Høyre har målsetting om at det skal lønne seg å jobbe - og at det er mål om at flest mulig deltar i arbeidslivet.

Det virker som om du ikke bare er konservativ, men gammeldags og kristeligkonservativ og ønsker at kvinnen skal holde seg hjemme - som en hovedregel. Beklager dersom jeg feiltolker deg.

Nicolai sa...

Ha ha, det ble vell litt mye av det gode, det siste innlegget. Det jeg ville frem til er at noen ganger kan det være at mor/far heller ønsker å være hjemme med barna enn å sende dem i barnehaven og det mener jeg at Høyre kan legge til rette for.

Kristeligkonservativ er for meg ikke noe negativt ord :-)

Programsekretariatet sa...

Nicolai:
Takk for presiseringern på alle punkter, da forstår jeg deg godt - og deler poenget ditt om at det "må være lov til å være hjemme med eget barn" - for å si det litt mer spissformulert :-)