fredag 13. mars 2009

Rusproblemer

Et av forslagene som det er dissens om i innstillingen til stortingsvalgprogram, er knyttet til kapitelet om hva Høyre vil gjøre for å redusere omfanget av rusproblemer: Nemlig:
Avvikle ordningen med sprøyterom.
Synspunkter?

5 kommentarer:

Politikk i Enebakk sa...

Dette er en vanskelig balansegang. På den ene siden er det behovet for å behandle rusmissbrukere på en human måte, på den andre siden så er det samfunnets behov for lov og orden. Ikke minst er det viktig å hindre rekruttering av nye rusmissbrukere. Hvorvidt sprøyterom er en god ide eller ikke - der bør man nok lytte til fagfolk ? På en måte så legitimerer det kanskje misbruket, men på den andre siden så gir det rusmisbrukerne en bedre helse med rene sprøyter. ( typisk politisk svar - sier mye uten egentlig å ta stilling til saken )

Nicolai sa...

Jeg sier ja til fortsatt sprøyterom. De narkomane forsvinner ikke selv om sprøyterommene fortsetter. I forrige ukes Economist hadde de en lengre repotasje om verdens narkotika politikk og anbefales på det sterkeste til alle i Høyre.

Programsekretariatet sa...

PiE:
Ja det er en vanskelig sak. En måte å se dette på er om det i realiteten innebærer legalisering (et stykke på vei) av narkotika. Det er som kjent lov til å mistbruke narkika inne i sprøyterommet - samtidig er det ikke lov til å røyke der.

Fagfolk synes å være delt mht effekten av dette tiltaket. Det har vært forsøkt både i Oslo og andre byer i verden.

Nicolai:
eh..tror ikke jeg helt fulgte logikken din? Ja til sprøyterom, men du tror ikke narkomane blir borte selv om rommene består (det gjør ikke jeg heller). Hva er da begrunnelsen din for å si ja?

Har ikke sett artikkelen i Economist. Vet du om den finnes på nett?

Nicolai sa...

Beklager, burde selvfølgelig lagt ved link, men her er den

http://www.economist.com/displayStory.cfm?story_id=13237193&source=most_commented

Det jeg mente med ja til sprøyterom er at så lenge vi har dagens narkotika politikk, så kommer det til å være tunge narkotika misbrukere. Derfor mener jeg at det er lurt at de har et trygt sted hvor de kan sette sine sprøyter under kontrolerte former, slik som et sprøyterom. Slik jeg har forstått det, så har lignene ordninger i andre land, med sprøyterom, ført til mindre rekrutering av nye brukere (får de bort fra gatene), ikke flere slik noe har hevdet.

Håper det klarnet litt opp i mitt standpunkt i denne saken.

Programsekretariatet sa...

Nicolai:
takk for linken og også for utdypningen. Da forstår jeg deg bedre :-)