fredag 6. februar 2009

Studiestøtte ved offentlig godkjente private institusjoner

Et av forslagene som er kommet inn, som det kan bli gehør for er:
Høyre vil at studiestøttesystemer for studenter ved offentlige godkjente private institusjoner vurderes å endres slik at deler av tilleggslånet som gis til studieavgifter kan gjøres om til stipend dersom eksamen er bestått og det skjer innen normert tid.
Synspunkter?

11 kommentarer:

Nicolai sa...

Som tidligere Bi-student og nå Frankrike-student på privatskole her ned, er jeg imot dette forslaget. Vi vet hva vi går til og det burde ikke være de andre studentene på offentlige institusjoner som sponser oss. Dette være seg gjennom høyere rente på studielånet eller gjennom skatter.

Sebastian @ blaatt.com sa...

Jeg mener at dette er en ting som en kommende borgerlig regjering burde prioritere etter neste valg.

(Er forøvrig BI-student.)

Programsekretariatet sa...

nicolai og sebastian:
morsomt å se de ulike reaksjonene deres. så kan dere jo gjette på hvor forslaget er kommet fra:-D

Nicolai sa...

Ha ha, var ikke så vanskelig det. Venter fremdeles på en god grunn på hvorfor studenter på offentlige institusjoner (eller vanelig skattebetalere) skal sponse oss på private skoler?

Programsekretariatet sa...

Nicolai:
eh..*host*..

"Venter fremdeles på en god grunn på hvorfor studenter på offentlige institusjoner (eller vanelig skattebetalere) skal sponse oss på private skoler?". Det er g a n s k e stor forskjell mellom "studenter" og skattebetalere. Uansett skole - offentlig eller privat: Det er til syvende og sist skattebetalerne som sponser gildet.

At noen private (stiftelse) tjener på det, er en annen sak:-)

S sa...

Jeg synes Unge Høyres forslag er mye bedre.

Diskrimineringen kan forsvinne ved at man begynner med lånefinansiert egenbetaling også på offentlige høyere utdanningsinstitusjoner.

Da vil hver institusjon få større økonomisk frihet, i tillegg til at det blir lettere å forholde seg til statsråder som ikke bevilger de midlene man trenger til høyere utdanning.

Programsekretariatet sa...

S:
Forstår jeg deg (dem) rett om at dere vil innføre skolepenger også på offentlige høyskoler og universiteter? (eller misforstår jeg)?

Nicolai sa...

Jeg har ingen problemer med at noen, hverken stiftelser eller privatpersoner, tjener penger på drift av skole. Det jeg mener er at jeg ikke ønsker at andre skal være med å sponse en utdanning jeg selv har valgt, hvertfal ikke når den krever mer støtte enn det offentlige tilbudet.

(og ja jeg ville ha støttet et forslag om skolepenger på offentlige institusjoner)

Programsekretariatet sa...

nicolai:
"Det jeg mener er at jeg ikke ønsker at andre skal være med å sponse en utdanning jeg selv har valgt,"

OK. Og da er jeg glad du la til setningen på slutten.

Men hva mener du da mht stipend/lån? Det du er ute etter at at enhver skal måtte betale det utdanningen koster, og ingen utdanning er gratis. (Setter jeg det veldig på spissen nå?)

At man ikke må betale for å gå på en offentlig skole (universitet) skyldes jo utelukkende at staten (skattebetalerne) "sponser" hele systemet....

Nicolai sa...

Derfor er jeg for at all høyere utdanning burde privatiseres og studiefinansieringen (lån) burde bli gjort av private banker.

Programsekretariatet sa...

nicolai:
OK - da er du gjennomført prinsipiell :-)