mandag 2. februar 2009

Abort

Programkomiteen tar ikke omkamp om spørsmålet om debatt. Der videreføres standpunktet fra tidligere. Men på ett punkt er det en dissens, som kanskje blir stående helt til landsmøtet:
- Fjerne eugenisk indikasjon som selvstendig abortkriterium.
Hva tenker du om dette?

8 kommentarer:

Nicolai sa...

I prinsippet i mot abort, men ser her at det er en tapt kamp i Norge, desverre.

Sissel sa...

Jeg er enig i at dette fjernes.

Vi som samfunn er ikke tjent med å legitimere en seleksjon av mennesker. Mennesker med Downs kan leve gode og meningsfulle liv.

Går vi mot et sorteringssamfunn? Ja, det gjør vi, hvis utviklingen skal få fortsette slik som den gjør. Det er ikke et problem å finne gode nok grunner til å fjerne et foster med Downs eller et foster som mangler en arm for den del - og for de som fremsetter disse grunnene kan de være reelle og vanskelige nok. Men skal det være nok? Er det greit at våre yrkesvalg, våre valg rundt partnere, våre valg rundt hvor vi ønsker å bo og prioritere - hvordan vi legger opp hverdagen vår og hvor lett/vanskelig den er, skal få avgjøre hvorvidt vi ønsker/orker å fostre noen barn, mens andre ikke. Hva blir det neste? Krav om å få levere tilbake ungene hvis de blir utsatt for en bilulykke og blir multihandicappede? Er det ikke like greit å bare sterilisere seg da?

Hvis vi ikke ønsker et sorteringssamfunn, så må vi begynne å tenke annerledes. Vi må tenke større og vi må tenke konsekvenser. Foreldre som har fått barn med tunge pleiebehov som de selv føler de ikke kan håndtere må få hjelp - det har vi som samfunn en plikt til å se til. Foreldre med barn Downs møter mange utfordringer, men den største utfordringen er nok at vi alle setter oss ned og tenker på hva det er i et menneske som har verdi.

Programsekretariatet sa...

sissel:
Jeg er enig i hovedpoenget ditt - kamp mot sorteringssamfunn.

Når det gjelder denne saken er jeg samtidig litt mer i villrede. Rett og slett fordi spørsmål om abort er vanskelig; og i tillegg det å føde et barn med funksjonshemming er krevende.

Jeg mener derfor at det til syvende og sist er den enkelte kvinne som må ha rett til å bestemme fullt og helt i slike situasjoner.

Dette er for meg et av de vanskeligste spørsmålene å ta stilling til.

Verdikonservativ sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Verdikonservativ sa...

Sissels oppfatninger kler Høyre som et parti med gode etiske normer og som også kan forsvare fosteret som et selvstendig individ. Det blir for enkelt å snakke om "kvinnens kropp" - til det er bare å sjekke forskjellene i DNA-profilene.

Virkeligheten er nok allikevel slik at medisinsk teknologi, store fortjenestemuligheter og moderne kommunikasjon i stor utstrekning vil uthule et eventuelt nasjonalt forbud. De ferreste av oss ønsker en ordning som kun omfatter de ressurssvake. Her må vi i tilfelle harmonisere regelverket med resten av Europa.

Programsekretariatet sa...

Verdikonservativ:
jeg er enig i at vi skal ha klare og tydelige etiske normer i disse spørmsålene. Fortsatt synes jeg likevel dette er veldig vanskelig.

whistoslo sa...

Jeg gleder meg over at Oslo Høyre har landet på det motsatte av programkomiteen, og i tillegg åpner for forskning på befruktede egg og for eggdonasjon!

Ja til et samfunn med frihet for enkeltindividet. Sorteringssamfunnsdebatten blir en avsporing, det sentrale er hvordan man tar vare på de som blir født, og ikke hvem som blir født.

S sa...

Etikk er for viktig til at myndighetene kan ha en avgjørende rolle i etiske beslutninger som dette alene. Eugenisk indikasjon må være et selvstendig abortkriterium.