tirsdag 17. februar 2009

Færre tilsyn?

Mon tro om det blir resultatet (og om det bør være målet)? I kapitlet om "En moderne offentlig sektor" foreslår programkomiteen følgende:
Høyre vil gjennomgå alle offentlige tilsynsordninger og vurdere på hvilke områder tilsyn er nødvendig og hensiktsmessig.
Synspunkter?

4 kommentarer:

Verdikonservativ sa...

Det er et godt forslag. Jeg ser i dagens Aftenposten at det foreslås opprettet et veitilsyn med 50-100 ansatte. Jeg vil anta at driftskostnadene vil bli like mange millioner pr år.

En alternativ løsning kan være å legge tilsynsansvaret generelt under Riskrevisjonen som allerede har selskapskontroll som en av sine satsingsområder. Dette ville sikre uavhengighet i forhold til regjeringen.

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:

Apropos Veitilsynet - det kan jo hende det har noe for seg.. hm..

Ja, hvorfor ikke legge det under Riksrevisjonen. Interessant tanke.

Politikk i Enebakk sa...

Det er helt i orden at man gjennomgår alle tilsyn. Det er en stor sansynlighet at det er noen "supperåd" som kan avvikles

Programsekretariatet sa...

PiE:
Ja, det er vel i grunnen det vi har lyst til å få avklart.. så blir det spennende å se hva det kan lede til av rasjonalisering.