onsdag 18. februar 2009

Mer konkurranseutsetting av NSB

Et av forslagene som er kommet inn fra høringen, og som komiteen i en litt justert form nå vurderer å ta inn i det endelige programforslaget er:
Høyre vil i tråd med positive erfaringer fra Gjøvikbanen, konkurranseutsette flere av NSBs strekninger
Bare så ingen skal misforstå. Det betyr ikke å privatisere. Synspunkter?

14 kommentarer:

Høyrevelger sa...

Dette er HØYRES nettside, vel ??

Hvorfor denne redselen for ordet "privatisere" ?

Så lenge vi har et statlig jernbaneverk burde det være høyres politikk å slippe til private aktører på skinnene. Vi har jo private transportører på vei og i luft.

Altså: Ja til privatisering av jernbanedrift, og gjerne salg av NSB. Det er ingen prinsipiell grunn til at staten skal drive og leke tog.

Programsekretariatet sa...

Høyrevelger:

Poenget denne gangen er å bruke virkemiddelet konkurranseutsetting. Hvorfor har du problemer med det?

Carl Christian sa...

Engig med programsek. det er viktig å skille mellom privatisering og konkuranseutsetting - venstresiden setter disse begrepene i samme bås - 'privatisering' - det kan ikke aksepteres. Oppfordring: vær klar på denne forskjellen i debatter!

Høyrevelger sa...

Konkurranseutsetting av det statlig eide NSB er i prinsippet det samme som privatisering. Man beveger seg fra statlig til privat drift. Prisen for tjenestene vil også variere slik de gjør det mellom flyselskapene.

De rød-grønne bruker ordet privatisering som et skjellsord - det bør Høyre ikke være med på.

Konkurranseutsetting, feks ved at kommunen lar andre private drifte kommunale tjenester er imidlertid ikke privatisering fordi kommunen fortsatt er ansvarlig for tjenestene.(og det betyr ikke noe økonomisk for brukerne)

Programsekretariatet sa...

Høyrevelger:
Nei,du tar feil. Gjøvikbanen er i dag konkurranseutsatt, men det er staten som forsatt eier banen.

I denne saken må man dessuten forholde seg til at Jernbaneverket og NSB er adskilte selskaper. Det ene har ansvar for infrastrukturen ("skinnene"), det andre for selve trafikken (togene). Dermed er det full anledning til å ivareta at staten sørger for finansiering av skinnegang, mens private operatører drifter selve trafikken. Det meste kjente er Flytoget.

I alle tilfeller er dette noe kommunene overhode ikke har noe med. Dette er et statlig ansvar.

Høyrevelger sa...

Siste kommentar.

Det er trist at man ikke skjønner forskjellen mellom konkurranseutsetting og privatisering. Nærmere om begrepene:

http://www.netf.no/layout/set/print/Netf/Politikk-og-paavirkning/Enkeltsaker/Privatisering/Konkurranseutsetting-og-privatisering.

Persontrafikken på Ofotbanen er privatisert, selv om det ikke ble noen suksess. Jernbaneverket er for øvrig ikke et selskap, men en statsetat.(På linje med statens vegvesen)

Hvis man skal åpne for konkurranse på skinnene, og NSB taper, innebærer dette en privatisering av jernbanedriften i Norge.

Jeg nevnte kommunen for å belyse forskjellen mellom begrepene.

Høyrevelger sa...

En liten korreksjon til:
Flytoget as er neppe å anse som en privat aktør. Selskapet eies av Nærings- og handelsdepartementet med statsråden som generalforsamling.

Programsekretariatet sa...

Høyrevelger:
"Det er trist at man ikke skjønner forskjellen mellom konkurranseutsetting og privatisering. Nærmere om begrepene: "

Helt enig.

Politikk i Enebakk sa...

På generelt grunnlag støttes alle forslag om konkuranseutsetting. Når det gjelder NSB så vil det være meget bra om de blir utsatt for konkuranse. Det kan umulig bli noe dårligere enn det det er nå her på Østlandet. Så fort det blir -10 grader får de problemer med vognsettene.

Programsekretariatet sa...

PiE:
Enig. Streng tatt trenger de ikke engang minusgrader lenger for å slite...hrmf.

Litt seriøst: Vedlikeholdet henger kraftig etter, så programkomiteen ser nå på noen forpliktende formuleringer om akkurat det. Kanskje ikke det mest spennende valgløftet, men for alle 10-tusener av togpendlere hver dag, bør det bety noe. eller hva?

Politikk i Enebakk sa...

Jeg jobber i Oslo sentrum og det går ikke en eneste dag uten at vi diskuterer/kommenterer NSB. Mange av mine kollegaer bruker NSB og de er ikke akkurat fornøyde. En god transport-infrastruktur er en viktig oppgave for Staten. Venter spent på hva som foreslåes i programmet

Programsekretariatet sa...

PiE:
:-)

Nicolai sa...

Kjempe flott forslag. Vi kunne helst ha gått inn for å privatisert både NSB og jernbaneverket for min del, men dette er hvertfal et godt forslag og god Høyre politikk :-)

Programsekretariatet sa...

Nicolai:
Noterer synspunkt og støtte.