fredag 13. februar 2009

Ekteskap

Høyre har programfestet å skille Kirke og stat (men fortsatt la Den norsk kirke beholde en særstilling). I forlengelsen av dette har programkomiteen foreslått at inngåelse av ekteskap skal være en "obligatorisk" verdslig handling, mens selve ekteskapet som i dag, kan velsignes i Kirken eller andre trossamfunn. Det har vært litt ulike formuleringer, men et av forslagene som er kommet inn hever nok presisjonsnivået. Det lyder:
Ekteskapet er en samfunnsordning som gir rettigheter og plikter i samsvar med norsk lov. Selve inngåelsen av ekteskapet kan skje i en borgerlig eller en religiøs ramme. Høyre vil vurdere å foreslå at alle ekteskap skal inngås borgerlig. De som ønsker det, kan i tillegg få en kirkelig eller religiøs velsignelse av ekteskapet i Den norske kirke eller et annet trossamfunn.
Vi er nok ikke helt i mål med den endelige formuleringen, men intensjonen skulle være klar. Synspunkter?

14 kommentarer:

Carl Christian sa...

Helt enig!
Sammenblanding av stat og religion er en uting.
Ekteskapet bør være en avtale mellom de som gifter seg og staten. Dersom man ønsker seg en avtale med en gud i tillegg - så bør det gjøres i en egen sermoni - som ikke innkluderer staten.

Programsekretariatet sa...

carl christian:
ja, og her lander komiteen også.

Nyland sa...

Støtter komiteen i denne saken

Anonym sa...

Ekteskapet inngås når man fyller ut og signerer ektepakten. Hvilken seremoni man velger skal ikke regulere, ei heller bør det settes krav til vigsler (verken borgelig eller kirkelig), det må få være opp til en hver å avgjøre hvem dette skal være, eller om man ønsker å droppe denne delen.

Cracked actor sa...

Jeg er enig i intensjonen, men jeg er mot formuleringen. Er det noen ting som hindrer Høyre i å "vurdere" dette, om det ikke står i programmet? Det jeg egentlig mene rå si er: Skal man først ha noe om dette i programmet, så er det en fordel å faktisk mene noe. Ikke bare vurdere å mene noe. Bør ikke formuleringen helle rvære at Høyre vil innføre obligatorisk borgerlig vigsel?

Solvik sa...

Hei programblogg.
Hvorfor skal Den norske kirke beholde en særstilling? Hvorfor gi konkurransefortrinn?

Ole Martin Skilleås sa...

Så bra! Da får de mange som vil gifte seg i kirken en ekstra runde på et offentlig kontor. Det vil de nok sette stor pris på! En skikkelig valgvinner dette.

Programsekretariatet sa...

ca:
all den tid dette ikke er utredet, så kan det jo være lurt å vurdere det først. Alternativet er å si og å gjøre ingen ting ...:-)

Solvik:
Rett og slett med den erkjennelsen av at Den norsk kirke har spilt en viktig rolle for utviklingen av samfunnet vårt, og et flertall i partiet ønsker fortsatt at Kirken skal *beholde* den særstilling den allerede har.

Ole Martin Skilleås:
Besøkte på det offentlige kontoret er nok vesentlig raskere unnagjort en vielsen i kirken. Dersom det er den runden som er avgjørende for om man gifter seg eller ikker.... ;-D

Anonym sa...

Vi burde også slutte å finansiere konfirmasjon.

Programsekretariatet sa...

S:
Er ikke det bare å melde seg ut av Kirken da, så får den dermed redusert tilskudd..??

Anonym sa...

Det er ikke bare å melde seg ut av kirken. Fordi vi har en statskirke som er finansiert direkte over statsbudsjettet får en utmelding ingen ting å si for støtten til kirken. Først når du melder deg inn i noe annet oppstår det en bevilgning til denne andre organisasjonen og kirkeskatten går dit. Som kun utmeldte av statskirken går vår kirkeskatt til kirken. Derfor kan vi faktisk ikke være økonomisk helt nøytrale i kirkespørsmål, og det er faktisk et brudd på menneskerettighetene.

Programsekretariatet sa...

ASk:
Ja, egentlig så vet jeg jo det.

Tilbake til utgangspunktet for denne posten, hva synes du om forslaget?

Anonym sa...

Forslaget om obligatorisk borgerlig vielse er meget bra. Vi må si klart fra om at dette går vi for.

Programsekretariatet sa...

ASK:
Noterer støtten. Forslaget er i seg selv en liten revolusjon, men jeg tipper at det går gjennom landsmøtet.