fredag 27. februar 2009

Hva er viktig for utenrikspolitikken?

Programkomiteen mener følgende:
Den fremste oppgaven for utenrikspolitikken er å fremme norske interesser og verdier. Høyre mener dette best ivaretas ved at Norge bidrar til en åpen og fri handel mellom land og støtter opp om internasjonalt samarbeid. Respekt for menneskerettigheter, demokrati, rettsstat og ytringsfrihet skal ligge til grunn for norsk politikk. Norge bør stille opp når vår innsats behøves og vi har forutsetninger for å bidra, enten det er gjennom bidrag til internasjonale operasjoner, bistand eller i miljø- og klimaarbeidet.
Synspunkter?

10 kommentarer:

Anonym sa...

Knytte Norge nærmere USA!

Programsekretariatet sa...

frydonomics:
:-)

hm...dette er problemet med at USA ikke har en kongefamilie. Da kunne vi ha sørget for et fornuftig ekteskap..LOL

Konrad sa...

Hva er norske interesser? Dersom det er økonomisk sone i Barentshavet, så OK. Dersom det dreier seg om at uhjelp/bistand kobles med norske næringsinteresser, så NEI. Uhjelp og bistand må gis uten betingelser knyttet til ensidige norske økonomiske og politiske interesser.

Norges deltakelse i militære operasjoner må i større grad dreie seg om fredsbevarende operasjoner, og i mindre grad illegitime operasjoner der Norge henger i USAs skjørtekanter.

Tor sa...

Hvis høyre skal velge å se på mål for resultater av bistand istedetfor mål på hvor mye som gies (som er latterlig da dette ikke er en motsetninger, og dere dere på denne måten gjør meningene deres mer difuse) bør dere faktisk gjøre nettopp det: sette konkrete (og helst abasiøse) mål for hva som skal oppnåes med norsk bistand.

Politikk i Enebakk sa...

For best å ivareta Norges sikkerhetspolitiske behov er vi avhengig av gode forbindelser til USA, EU medlemsskap og NATO medlemsskap. Så enkelt er det

Verdikonservativ sa...

Veldig bra, selv om dette antakelig også kunne ha stått i arbeiderpartiets program.

Ellers enig med PiE. Foreslår derfor som tillegg etter andre setning:
samarbeid VED AKTIV DELTAKELSE I OVERNASJONALE ORGANISASJONER.

Nicolai sa...

Det mangler en setning om inntredelse i den europeiske union.

Programsekretariatet sa...

PiE verdikonservativ og nicolai:
Det er flere andre setninger med også: både om "snarest mulig medlemskap i EU, noe om sikkerhetspolitikk og NATO, samt deltakelse i internasjonale operasjoner. I tillegg er det formuleringer om bistand (resultatmål) og FN. blant annet.

men overordnet slås det altså fast at målet er å fremme norske interesser og verdier.

Anonym sa...

"Høyre mener dette best ivaretas ved at Norge bidrar til en åpen og fri handel mellom land og støtter opp om internasjonalt samarbeid, demokratiutvikling og respekt for menneskerettigheter. Norge bør stille opp når vår innsats behøves og vi har forutsetninger for å bidra..."

Kombiner to setninger, blir mer fokusert?

Programsekretariatet sa...

anonym.
hmm. du er kanskje inne på noe ja.