mandag 16. februar 2009

Eiendomsskatt vs hytteskatt

Følgende formulering er til vurdering i programkomiteen:
Høyre vil fjerne eiendomsskatt på hytter og fritidsboliger og sikre innbyggerne mot urimelig økning i eiendomsskatten.
Noen mener det er greit at "bolig nr 2" er et skatteobjekt. Hva synes du?

14 kommentarer:

Konrad sa...

makan til tøv.

Her stikker By-Høyre frem sitt stygge hode. Hvorfor skal "hyttekommunene" stille kommunens fasiliteter gratis til rådighet for hyttefolket? Det er SÆRLIG for hytter det er rimelig med eiendomsskatt fordi de allere fleste hytteeiere er bosatt i annen kommune som da har glede av inntektsskatten. Hyttekommunene er vertskap uten egentlig å få noe igjen for vertsskapet, det drypper jo litt på kafeer og butikker og mange grunneiere kan tjene godt på tomtesalg og sportsanlegg, men kommunen selv får ikke noe. Det bli slutt på denne snyltingen.

Eiendomsskatten kan godt økes og dessuten bør fordelsskatt på bolig må ihvertfall gjeninnføres.

Programsekretariatet sa...

Konrad:
Du kjenner partiet usedvanlig dårlig skjønner jeg.

Forslaget om hytteskatt har først og fremst støtte i Unge Høyre, samt i noen få lokalforeninger i kommuner med stor grad av turisme det er riktig. Det store flertallet i partiet - over hele landet, i by og land, er mot boligskatten generelt.

Den er usosial og rammer brutalt dem som har dårlig råd. På toppen av det hele vil altså du at de som har dårlig råd, knapt skal få råd til å eie en hytte.

S sa...

Hvis dette er by-høyre er jeg glad for at jeg tilhører det.

Ingen god Høyreperson kan være for å innføre eiendomsskatt -- det er prinsipielt galt å skatte folk fordi de har et sted å bo, uansett hvor mange steder de har.

Å skrive at å eie en hytte er snylting av hyttekommunen må være noe av det dummeste jeg har lest. Hvorfor skal målet være inntekt for kommunen og ikke til næringslivet?

Høyre sentralt burde faktisk utfordre Sevland på hvorfor han i landets rikeste bykommune har valgt å innføre denne urettferdige skatten.

Programsekretariatet sa...

S:
Nei, dette er et nokså grunnleggende standpunkt i hele Høyre (motstand mot eiendomsskatten altså). De få som ønsker seg hytteskatt er unntak, og representerer nok hverken by eller land.. :-)

Konrad sa...

Jeg bryr meg ikke om partiet, jeg kommer ikke til å stemme på Høyre så lenge dere driver med slikt tøv.

Høyre er jo et parti med godt utdannede folk innenfor blant økonomi, da burde dere forstå en del elementære prinsipper. Der vet da at kommunene stiller flere tjenester fritt tilgjengelig for alle som befinner seg eller har eiendom i kommunen, f.eks. brannvesen, legevakt, gatelys, friluftsanlegg, fortau etc. Jeg har et hus i Oslo og betaler gladelig min eiendomsskatt for at byen skal holde med fine parker og opplyste gater, for ikke å snakke om brannvesen som kommer alle til gode. Eiendomsskatt er en utmerket (altså passe rettferdig og svært effektiv) måte å fordele kostnadene (altså skaffe inntekter). Fordi jeg er bosatt i Oslo har Oslo glede av min inntektsskatt.

Når jeg er på hytta har jeg glede av alle vertsskommunens fasiliteter uten å betale et rødt øre i form av inntektsskatt eller eiendomsskatt til vertskommunen. Mat, drikke og bensin kjøper jeg stort sett i byen eller på et tilfeldig sted på veien. Vertskommunen har fint lite glede av meg, dessuten bidrar hytta med visuell forurensing av naturen.

I kommuner med svært mange hytter (noen kommuner har flere hytter enn fasteboende såvidt jeg husker) blir det mange "snyltere".

Jeg blir helt matt av å diskutere dette. Dersom programsekretariatet har tungt for det anbefaler jeg et lite kurs f.eks. hos min gode kollega professor KH Ulltveit-Moe, hun er ikke spesielt venstrevridd såvidt jeg vet.

Programsekretariatet sa...

Konrad:
Du argumenterer som en god AP/SV-velger :-)


"Jeg blir helt matt av å diskutere dette. Dersom programsekretariatet har tungt for det anbefaler jeg et lite kurs f.eks. hos min gode kollega professor KH Ulltveit-Moe, hun er ikke spesielt venstrevridd såvidt jeg vet."

..klassisk hersketeknikk. Ikke særlig elegant.

Kan jeg til gjengjeld invitere til å lese Høyres prinsipprogram. For å forstå litt mer av partiets politikk.

S sa...

Jeg vet det, men jeg svarte spøkefullt til Konrad.

Når det er sagt: hva med å utfordre Sevland på å fjerne eiendomsskatten i Stavanger?

Programsekretariatet sa...

S:
Utfordrer gjerne Sevland (og andre som har eiendomsskatt). Så var det dette med lokal selvråderett da.. :-)

S sa...

Åja, så Høyre setter lokaldemokrati foran eiendomsretten?

Programsekretariatet sa...

S:
Nei.

Konrad sa...

Hersketeknikk? Ja, selvsagt. Men det går an å lytte til fagkunnskapen i stedet for bare å lytte til det mest primitive av alle Høyreinstinkter: lavere skatt.

Konrad sa...

Å påstå at jeg argumenterer som en Ap-SV velger er det dummeste jeg har hørt. Når ble Høyre imot et nøytralt skattesystem? Et skattesystem som ikke innebærer omfordeling?

Jeg er Høyre-mann, men klarer ikke å stemme på Høyre slik parti vaser rundt nå. Dersom dere ikke en gang gidder å ta deres egne velgere seriøst synes jeg ikke akkurat synd på dere.

Programsekretariatet sa...

Konrad:
Oida..dette var det voldsomt. Og fortsatt ser jeg du benytter deg av lite nøytrale ord. Er det fordi du ikke har gode argumenter at du skriver nedlatende: "primitiv, dummeste, vaser rundt.."?.

Du skriver:"Når ble Høyre imot et nøytralt skattesystem? Et skattesystem som ikke innebærer omfordeling?"

Høyre er for et rettferdig skattesystem, og for omdeling. Dette er blant annet omtalt i prinsipprogrammet som ble vedtatt i fjor. Høyre er derimot ikke for en ukritisk system med høye skatter. Systemet skal ikke minst gjøre det lønnsomt å jobbe.

Hva du mener med "nøytralt skattesystem" kunne vært interessant å vite. Det andre til tider snakker om system med flatere skatt, men det er jo noe annet.

Uansett, hverken denne posten eller du har tatt opp spørsmålet om flat skatt eller endring av skattesystemet. Sist gang det ble revidert var jo som en "oppfølging" av skauge-utvalget, og da ble det gjort valg - blant annet på prinsipielt grunnlag.

Dersom du ER Høyre-velger, vil du vite at Høyre alltid har vært i mot eiendomsskatt. Nettopp fordi den rammer usosialt - den rammer alle. Høyre er opptatt av selveierdemokratiet, og at folk skal ha råd til å eie egne boliger. Videre mener Høyre at vanlige folk også skal ha råd til å eie en hytte, og ikke bare kaksene. De vil alltid ha råd til å betale både høye skatter og høye avgifter.

Anonym sa...

Som potensiell høyre velger må jeg si meg helt enig med konrad her. Eiendombeskatningen i Norge er en skandale og det vet jeg positivt gjelder mange i næringslivs høyre som mener. Når det kommer til programsekreteriatets påstand at høyre alltid har vært mot eiendomsskatt, bør vedkommende lese avdøde statsvitenskapsprofessors bok "omstridt boligskatt" Om eiendomsbeskatningens historie i Norge. Der har høyre gått fra en nøytralitet i eiendomsbeskatningen (alle kapitalavkastning beskattes likt) til massive skattesubsidier til de rikeste bolig og hytteierne. Jeg skal oppsummere galskapen nedenfor,

Fordelingsvirkninger av eiendomsbeskatningen:Eiendomsbeskatningen i Norge har en grunnleggende slagside som et slags omvendt Robin Hood prinsipp. Jeg skal forklare hvorfor.Å være selveier i Norge er å være i det gode selskap, markedsleiere som er

de fattige er de absolutte taperne.Skattefordelen ved å eie bolig i Norge pr 2009 utgjør ca 50 000 kr i snitt

til de ca 1,6 mill husstander som eier egen bolig. Markedsleiere får ingen

ting, og det som er virkelig interessant, er at denne skattefordelen ved å

eie egen bolig er ekstremt skjevt fordelt blant de som eier egen bolig.

Median boligeier er ikke i nærheten av 50 000 kr i skattefordel, og da har

jeg også trukket ut de 20 prosentene som leier, som altså er de store

taperne. Fordelingsskjevhetene mellom by og land er også naturligvis

ganske ekstreme når det kommer til skattesubsidene på eiendom.De desidert

største skattesubsidiene finner vi i og rundt de store byene. For eksempel i Nord Trøndelag

og på bygda er skattesubsdiet bare en brøkdel av en

gjennomsnittlig husstand i OsloTotalt utgjør netto skattesubsidiene på bolig og fritidsboliger 80 mrd i

2009. Altså nesten 7 ganger jorbrukssubisiene som mange skattesubsidierte

høyrevelgere klager fælt over. At de samme velgerene møter seg selv i døra

er jo rimelig klart, da det er rimelig godt samsvar mellom høyrevelgeres

bosted og de største skattesubsiene på eiendom. Dette er jo litt morsomt

og tildels totalt underkommunisert i den offentlige debattEiendomsbeskatnigen har lenge vært regressiv i Norge. DVS de som tjener

mest og kan ta størst lån får mest

subsidier(rentefradraget).Rentefradraget er faktisk så gunstig at staten

dvs skattebetalerne betaler som en tommelfingerregel halvparten av de

reelle bokostnadene når er ser bort fra inflasjon. Dette gjelder i de

tilfellene lånet overstiger nettoformuen og der hvor det ikke er

eiendomsskatt (eks Oslo).I tillegg er det en meget sterk statistisk sammenheng mellom inntekt og

boligformue. Når vi da vet at beskatningen er lavest på de dyreste

eiendommene i % (ligningsverdier ved formuesbeskatningen, så har vi det

regressive systemet komplett. Skattesystemet rundt bolig skaper enorme

forskjeller i Norge, og er den bestanddelen i skattesystemet som skaper

størst forskjeller uten sammenligning.Som følge av utgangspunktet, har en statlig og eller kommunal

eiendomsskatt overlegne fordelingsvirkninger i forhold til en økning av

andre skatter eller avgifter. Dette er det mange som ikke forstår, når de

i sin enfoldighet viser til minstepensjonisten i stor villa som rammes

"hardt" av en kommunal eiendomsskatt. Det er et klassisk motargument mot

eiendomsskatt fra H og FRp og tildels andre.Problemet med dette argumentet er at det er veldig få minstepensjonister

med stor boligformue(noe sammenhengen mellom boligformue og inntekt så

klart viser), og det er en smal sak å låne opp hvis det skulle være

nødvendig. Det som derimot er stygt med å skyve den "svake"

minstepensjonisten i dyr villa framfor seg i debatten, er at man ikke

forholder seg til de virkelig svake gruppene i samfunnet. DvS de som leier

bolig enten i markedet eller "subsidiert" gjennom stat og kommune(er de

som leier kommunalt eller statlig egentlig subsidiert når det kommer til

en sammenligning mot å eie selv?).

Det er nok flere minstepensjonister på Sagene som leier etter at eier har

fått verdens største skattesubisider enn minstepensjonister i

Holmenkollåsen uten formue til å betale eiendomsskatt med.

En kommunal eiendomsskatt (eller en envher reduksjon av verdens største

skattesubsidier på eiendom) ville tjent disse svake gruppene på to måter.1. Skatt gjør at prisen på eiendom faller. Dermed reduseres leieprisene i

markedet. Dette er økonomisk teori og tildels empiri i Norge. (nylig

avlagt hovedfagsoppgave på UIo om hva som skjer når det kommer

eiendomsskatt)2 Skatt på eiendom betyr at minspensjonisten på Sagene slipper å betale.

Denne skatteinngangne nyter hun godt av på to mulige måter. Bedre

tjenestetilbud og eller lavere skatter og avgifter andre steder. (det

siste forutsetter en provenynøytral omleggning av skattesystemet)Eiendomsbeskatningen i Norge er så god at den trolig (etter mine undersøkelser) er verdens beste. Mye bedre enn et skatteparadis med null skatt?. Skattesubsidieringen av eiendom kan regnes på flere måter.Den vanlig måten å regne den på er å ta utgangspunkt i lave ligningsverdier i formuesbeskatningen + nesten helt fraværende fordelsbeskatning av egen bolig. På fordelsbeskatningen av egen bolig kommer forøvirg rentefradraget inn pga symmetriprinsippet i skattesystemet. Bare på disse to skattegrunnlagene er subsidiene ca 80 mrd pr 2009. I tillegg kommer skattefordelen ved å leie ut mindre enn 50 & av egen boenhet ¨på 2 mrd. (se skatteutgifter i nasjonalbudsjettet for 2009) I fratrekk kommer dog kommunal eiendomskatt. DVS de circa 2 mrd som bolig og hytteiere betaler. Dermed ender skattesubsidene på 80 mrd for 200 (stipulert)Dette utgjør utrolig stor del av statens utgifter reellt sett. Det er utrolig at vi subsidierer eiendom i Norge, når den krtiske faktoren for både velferden og den enkelte er arbeid. Antall arbeidstimer og produktivieten i disse timene er en mye viktigere faktor enn å ha verdens største og mest regressive system for eiendomsbeskatning!Det er jo tross alt arbeid vi lever av og ikke død kapital/ressurser i eiendom.Skattesubsidene kan også regnes som en kontantstrøm. Dvs hvor mye betaler ola bolig og hytteier i skatt på objektet eiendom mot hva han får i fradrag fra staten på rentefradraget. Her går staten kraftig i minus naturlig nok. Kommunal eiendomskatt (proveny ca 2mrd) er peanuts når det kommer til rentefradraget som er et rent skattesubsidie.

Nå har vi ikke statlig eiendomsskatt i Norge, men kommunal. Paradokset her er at boligeieren i et lite sted i Vuku i Verdal er like mye imot kommunal eiendomskatt som boligeieren i villa i Holmenkollen. Dette selv om verdien av skattesubsidiet i Holmenkollen er 50 ! ganger så stort som verdien av skattesubsidiet i Vuku. Boligeieren i Vuku sammenligner seg vertikalt. Dvs han sammenlingner seg med naboen og ikke villaeieren i holmenkollåsen. Den horisontale himmelropende utrettferdigheten ser han altså ikke. (noe som er forstålig da dette er kompliserte greier) Det finnes også andre meget tunge argumenter for å redusere verdens største skattesusbider i Norge:

Disse er:

1 Tapt bnp ved subsidiering av eiendom og ikke arbeid (spesielt provenynøytral omleggning ved å redusere skattesubsidiene og senke skatten på lavlønnsgrupper)

2: Videre det Gjedrem og SSB er inne på den enorme skattesubsidieringen skaper mye større (spekulative) fluktuasjoner i eiendomsmarkedet og i økonomien som helhet enn hva en mer nøytral kapitalbeskatning fører til.

3: Videre er det nærmeste galskap å skattesubsidiere massivt et stedbundet skatteobjekt som eiendom i en stadig mer globalisert verden også skattemessig.

Eiendomsbeskatningen er samlet sett en stor ulykke for Norge, slik jeg ser det.