mandag 9. februar 2009

Statsborgerskap

Det er kommet inn forslag ifm utkast til stortingsvalgprogrammet, om krav mht statsborgerskap:
Det må stilles krav til norskkunnskaper for å få norsk statsborgerskap.
Hva synes du om det?

23 kommentarer:

Verdikonservativ sa...

Australia har nylig skjerpet kravene for statsborgerskap. Språkkravet er definert som: " ‘to possess a basic knowledge of the English language’ be understood as having ‘a sufficient knowledge of English to be able to exist independently in the wider Australian community’"

I tillegg må søkerne gjennomføre en obligatorisk test i kunnskap om det australske samfunnet (verdier, historie mm), begge med krav om 75% score for bestått.

Jeg kan ikke se at disse kravene fremstår som urimelige eller diskrimenerende også for oppnåelse av et norsk statsborgerskap.

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:
Interessant, var ikke klar over det som er skjedd i Australia.

Anonym sa...

Helt enig! Statsborgerskapet burde henge høyt.

Det er også naturlig å knytte alle rettigheter mot trygdevesenet til statsborgerskapet. Har du ikke statsborgerskap får du ingen penger, mat eller bosted. Du får klare deg selv.

Programsekretariatet sa...

frydonomics:
Hittil har man knyttet trygderettigheter til "opparbeide rettigheter" - dvs man får ytelser tildels i forhold til hva man betaler i skatt (arbeidsgiveravgift). Derav blant annet minstepensjonist f.eks.....

Politikk i Enebakk sa...

Hva med de som bare snakker nynorsk :-)

Jeg synes vi skal stille krav til de som ønsker å bli norske statsborgere. Det gjelder seg både språk og "samfunskunnskaper"

Programsekretariatet sa...

PiE:
personlig lurte jeg på om vi kanskje skulle legge inn en passus også om gammelnorsk. Ikke krav til flytende kunnskaper, men et-og-annet ord :-D

Cracked actor sa...

Hva med et tillegg om jobb? Altså språkkunnskaper og fast jobb som forutsetning for statsborgerskap?

Programsekretariatet sa...

CA:
betyr at det vi da også kan frata arbeidsledige statsbogerskapet??

Ikke dumt for statstikken over arbeidsledige nordmenn...*host*

Cracked actor sa...

Nei, altså: Dersom man først har fått statsborgerskap så har man jo rettigheter. Men dette er rettigheter man har som følge av å delta i arbeidslivet.

Programsekretariatet sa...

CA
Hrmf, jaja :-)

Arne sa...

Her støtter jeg CA sitt forslag.

Programsekretariatet sa...

arne:
Med andre ord: Kun arbeidsføre personer under pensjonsalder og over skolealder skal kunne bli statsborgere. (?)

Arne sa...

Så og si. Her må man skille mellom de som er født i EØS-området og folk som kommer fra land utenfor EØS-området. For disse som kommer fra land utenfor EØS-området mener jeg at de må være i arbeidsfør alder og kan vise til fast jobb i Norge en viss tid (si 5-10 år). Det er jo her snakk om statsborgerskap (med sinne plikter og "rettigheter"), ikke mulighet til å være/jobbe i Norge. Er også sterk tilhenger at andre spesifikasjoner som språk, historie og kulturelle kunnskaper, skal telle inn før man kan bli innvilget et statsborgerskap. Med andre ord åpen for innvandring, men ikke automatisk statsborgerskap.

Har man med sin familie og forsørgeren tilfredsstiller kriteriene til statsborgerskap burde også familien automatisk få det.

Når det kommer til asylsøkere, mener jeg at formålet her må være å gi dem ly til konflikten i hjemlandet har stabilisert seg, slik at de kan dra til bake til sine hjemland. De burde derfor ikke dras inn i en prosess som leder mot statsborgerskap.

Det burde ha dekket det meste?

Programsekretariatet sa...

arne:
Det var oppklarende.

Ad asylsøkere, så er jeg enig med deg. Formålet er først og fremst å "gi ly" som du skriver.

Verdikonservativ sa...

I dagens utgave av Aftenposten kan vi lese en nedslående artikkel om interessen for å lære seg det norske språket. Erna Solberg tok et fint initiativ som kommunalminister ved å innføre obligatoriske kurs.
Jeg tror likevel at vi må erkjenne forskjellen mellom å ha gjennomført et kurs og reelt sett beherske språket og ha de nødvendige kunnskapene.

Høyre bør derfor ta et skritt videre og programfeste følgende passus:

"For å oppnå norsk statsborgerskap må søkeren, i kontrollerte tester, vise tilstrekkelige kunnskaper i norsk og om det norske samfunnet."

Jeg viser for øvrig til mitt innlegg ovenfor.

Et slikt skjerpet krav vil i økende grad stimulere innvandrere som ønsker statsborgerskap, til å tilegne seg disse essensielle ferdighetene og kunnskapene. Noe som åpenbart vil øke integreringen og dermed bidra til å dempe kulturkonflikter.

Programsekretariatet sa...

Verdikonservativ:
OK.

Men hva gjør vi med dem som innvilges arbeids- og oppholdstillatelse, men som ikke ønsker statsborgerskap. Hva skal "pisken" da være? Utkastelse?

Verdikonservativ sa...

Overhodet ikke. Mitt forslag begrenser seg til søknad om statsborgerskap, noe som mange, med oppholds/arbeidstillatelse vil ha som et endelig mål.

Verdikonservativ sa...

Da har Arbeiderpartiet lansert skriftlig test i norskkunnskaper for opphold og statsborgerskap på sitt landsmøte.

Jeg går ut i fra at Høyre ikke er imot dette ?

Programsekretariatet sa...

Akkurat nå vet jeg ikke:-). Tilsvarende formuleringer er for øyeblikket ikke i innstillingen til program som vårt landsmøte skal behandle om 2-3 uker. Samtidig har vi formuleringer som innebærer innstramming i innvandringspolitikken, og det har også Høyres innvandringspolitiske talsmann kommentert gjennom hele helgen (jf oppslag i bl.a. Aftenposten). Jeg skal iallefall ikke avvise dette nå. Venter å se hva den offisielle reaksjonen blir :-)

Verdikonservativ sa...

Det er vel neppe mange som leser dette, men her er det nok et eksempel på man tydligvis ikke evner å ta tak i gode forslag.

Nå ble det i stedet et god valgkampsak for Arbeiderpartiet.

Jeg får håpe at programutkastet ikke kan tolkes som at Høyre er i mot krav om norskkunnskaper (ikke opplæring) for å få norsk statsborgerskap.

Programsekretariatet sa...

verdikonservativ:
Hvor i allverden kom den litt sure kommentaren fra "Det er vel neppe mange som leser dette, men her er det nok et eksempel på man tydligvis ikke evner å ta tak i gode forslag"??

Poenget mitt med å ikke kunne si noe nå, er at innstilling til nytt program er sendt til landsmøtet som nå må fatte sitt endelige vetak. Slik altså AP gjør.

Det ville være arrogant å konkludere med HVA landsmøte skal mene.

Verdikonservativ sa...

Beklager ordbruken. Var bare litt oppgitt over at det tydeligvis er vanskelig også for Høyre å vise klare standpunkter i integreringsdebatten. Høyre står jo for en streng men rettferdig innvandringspolitikk. Dette burde være et godt utgangspunkt.

Utfordringen er å vise dette i praktisk politikk samtidig med nødvendig avstand til Frp's populistiske utspill.

Programsekretariatet sa...

Verdikonservativ:
OK, fint. Det er lov å være oppgitt, er der selv også til tider:-)

Kan innrømme at jeg nå venter litt i spenning på hva landsmøte ender opp med å vedta...