torsdag 12. februar 2009

Folket vil fortsatt ha blå regjering

I flere aviser og medier i dag vises det til en ny meningsmåling fra NRK som gir rød-grønt flertall. Tilsynelatende. Tallknusere som går inn i materialet kan avløre at NRK-målingen gir de rødgrønne bare 47,7 prosent av velgerne, mens de fire ikke-sosialistiske får 49,2. Dette har rett og slett å gjøre med styringstillegg, effekt av utjevning etc.

Det kan være greit å minne om at "i folket" er det fortsatt blått flertall.

21 kommentarer:

Anonym sa...

Hva så? Nå er det jo en gang sånn at det er antallet mandater som avgjør hvem som styrer landet. Det spiller forsvinnende liten rolle om det er blått flertall i folket, så lenge det er rødt flertall på Stortinget. Nå må heller Høyre begynne å ta de dårlige meningsmålingene på alvor og faktisk gjøre noe for å komme på offensiven. Visst ikke kan vi se frem til fire nye år med sosialistisk styre her i landet

Programsekretariatet sa...

Espen:
Jada, det skal vi. Så kan de øvrige borgerlige partiene henge seg på og også støtte opp om en borgerlig regjering :-)

Men jeg håper du ikke bevisst unnslår det faktum at flertallet av folket fortsatt IKKE vil ha en rød regjering. Du farer litt fort forbi det poenget synes jeg...

Anonym sa...

Problemet til Høyre er at partiets alternativ til ledene poster ikke akkurat kan kalles fristende.

Selv om Høyre har de klart beste løsningene, så har de ingen god statsministerkandidat som kan vinne tvilerne. Jens og Jonas fratar nok Høyre veldig mange potensielle velgere.

Programsekretariatet sa...

Peder Ås:
Det er alltid interessant å registrere folks påstander om fremtredende politkere.

I sin tid var Jan Petersen lenger "grå og kjedelig". så ble han tøffe-Jan og vant valget. Ikke mot alle odds, men mot alle spådommer.

I den forrige regjering var det "jern-Erna" som avstedkom respekt mht å være tydelig og ha klare standpunkter. Også hun blir gang etter gang dømt nord og ned som partileder, men gikk hen og sørge for at Høyre gjenreiste seg som største borgerlige parti ved det siste valget i 2007.

Noe til ettertanke..???

Ole Martin Skilleås sa...

Skal Høyre gjøre det bedre enn de ca. 14% vi synes å få uansett, så må det gå tydelig fram hva vi vil, og hvorfor en stemme til Høyre vil gjøre en forskjell.

Alt mas om "en borgerlig regjering" er å spille ut det dårligste kortet vårt om igjen og om igjen! Det er i beste fall svært uklart hvordan et sk. "borgerlig" flertall kan omsettes i ny regjering, hvem som skal sitte i den, og hva den vil ta for seg. Kjør fram viktige saker!

Programsekretariatet sa...

Ole Martin:
Det Høyre (Erna m fl) foretrekker å snakke om - og gjør - er blant annet skole, samferdsel, skatt og helse. Så er det ikke alle som lytter etter det som sies... :-)

Hva synes forresten du er viktigst? (BTW: skole - herunder høyrere utdanning + FOU)

Anonym sa...

Hva er viktigst?
At Høyre kommer på banen med en person som folk HAR LYST TIL Å HA SOM SIN STATSMINISTER OG REPRESENTANT UTAD.

Erna har foreløpig ikke klart å oppnå dette. Hun er sikkert en dyktig partileder, og ja, Høyre gjorde en god lokalvalgkamp. Men hun fremstår (foreløpig) ikke som statsministeremne. På tide å doble budsjettet for å få frem Erna som Statsminister '09.

Jeg er bare en velger som alltid har stemt Høyre. Jeg er en enkel velger å holde på. Allikevel klarer dere nesten å miste meg. Det er noe å tenke på. Da hjelper det ikke at Erna var jern-Erna for fire år siden. Hun klarer ikke å overbevise meg i debatter idag.

Anonym sa...

Jeg tror det kan være lurt å høre på Jens Ulltveit-Moe; "Høyre må bli mer tydelig."

Ledelsen må bli mer tydelig, og programmet må bli mer tydelig.

Man må også være mer til stede på den dagsaktuelle arenaen. Høyres fravær i debatten om blasfemisaken for 14 dager siden var ikke særlig imponerende.

Programsekretariatet sa...

Lars Holm:
"..og programmet må bli mer tydelig..."

Snakker du om det programutkastet som nettopp har vært på høring?

Anonym sa...

Missforstå meg rett. Utkastet har mange gode elementer, men bør konkretiseres mye mer. Også er dette, på lik linje med de fleste andre partiprogrammer, spekket med selvfølgeligheter. Eksempel:
"Styrke bemanningen i politiet og få et mer synlig politi, spesielt i bysentra."

Finnes det noen partier i Norge som ikke ønsker dette ? Dessuten veldig uforpliktende og vagt. Hva menes med "styrking" ? En politimann ?, 20 ?, eller 2000 ?

Det kunne i stedet ha stått:
"Det skal tas opp 150 flere studenter på politihøgskolen fra 2010."
"Pensjonsalderen til polititjenestemenn skal heves fra 60 til 65 år."

Programsekretariatet sa...

Lars Holm:

Hvorfor bare 150 og ikke 200....

Mener du virkelig at et stortingsvalgprogram som skal gjelde for 4 år, skal være spekket med detaljer på ethvert punkt? Hvor gir det forhandlingsrom med andre partier? Og manøvreringsrom når budsjettene skal legges hvert år?

Hvor tror du oppmerksomheten fra "alle" (pressen/velgerne) blir med sånne detaljformuleringer: fremfor å erkjenne at det blir fremskritt, vil man rase over løftebrudd etter løftebrudd:

"Fy f... de har ikke klart å innfri løftet om 150 nye studenter, det ble bare 149...).

Vi skriver også i programmet at Norge skal bli medlem av EU så snart som mulig. Dersom vi skulle være så detaljert som du etterlyser; skulle vi da satt tidspunkt for når det skal skje?

At andre partier er enig i noen av Høyres standpunkter, er vel ikke noe godt argument for at standpuntene ikke skal stå??

Anonym sa...

Mulig jeg gikk litt langt i iveren for å poengtere behovet for mer tydelighet. Løsningen ligger kanskje i en mellomting, feks "Høyre vil øke bemanningen i politiet ved uvidelse av kapasiteten på politihøgskolene og ved å legge forholdene bedre til rette for tjenestegjøring ut over fastsatt pensjonsalder."

Jeg tror at partier som konkretiserer sine mål og som forplikter seg til å arbeide for dem i stortingsperioden vil tjene på dette.

Vi velgere ønsker klare og tydelige alternativer. Vi ønsker oss modige politikere som kan stå for sine standpunkter også når de er "upopulære". Hvis partiene blir for like, vil flere av oss sitte hjemme på valgdagen.

Anonym sa...

Enig med Lars Holm.

Dessverre tror jeg media har følgende målsetning nedfelt hos sine reportere: "Vi skal jobbe for å svekke folks tillit til politikere, og for å gjøre norsk politikk til en uinteressant mølje av selvfølgeligheter og diskusjoner om fakta fremfor om politikk".

Konkrete tiltak får dermed ikke den konsekvensen at man kan diskutere hensiktsmessigheten av tiltaket. Man får bare en debatt om hvem som har lovet hva, og hva man har lovet tidligere og en diskusjon av om man har oppnådd målet eller ikke avhengig av hvordan man tolker tallene.

Høyre burde ta inn følgende punkt i sitt program: Vi skal jobbe for å heve kvaliteten på den politiske debatten i Norge.

Programsekretariatet sa...

Lars Holm:
da begynner jeg å bli enig med deg:-) Og sammenlikner du utkaste til neste program, med programmet for inneværende periode, håper jeg du vil se at vi går i riktig retning...

Marte:
Godt forslag. Egentlig burde vi vel også ha en formulering om å sørge for at pressen blir mer nøytral, bedre og ikke minst opptatt av SAKER :-)

Anonym sa...

Forslag til slagord for neste valgkamp:

Stem Høyre - Fordi du vet best selv.
"Hvilken skole vil du gå på? Med Høyre får alle frihet til å velge, ikke bare de kristne og de rike".
"Hvor vil du bli gammel? Alle skal få et godt eldretilbud, men selvfølglig skal du få velge selv hvis du ønsker det. Og nei, det koster ikke ekstra, og ned det betyr ikke at standardtilbudet er dårligere. Vi vet bare at ikke alle liker det samme."

---
Norvegia er godt dét, men Høyre er partiet for alle som liker å kunne velge mellom Norveiga, Jarlsberg eller Synnøve. Vi er også partiet for de som heller vil reise på ferie og derfor kjøper en First Price gulost.

(Bare noen tanker jeg fikk)

Programsekretariatet sa...

JC:

;-D

Anonym sa...

Som Hegnar skriver i FA:
Solberg vinner ikke en eneste debatt mot Stoltenberg.

Det overrasker meg stort om Solberg noengang blir statsminister, men man vet jo aldri.

Konrad er kanskje ikke medlem av "folket", men han ønsker ingen blå regjering slik tilstanden på høyresiden er nå. I prinsippet er jeg høyremann men dagens Høyre driver bare dilletanteri så min stemme får dere ikke, takke meg til Sponheim.

Programsekretariatet sa...

Konrad:


"I prinsippet er jeg høyremann men dagens Høyre driver bare dilletanteri så min stemme får dere ikke, takke meg til Sponheim"

På de fleste kommentarene dine (også i andre poster) ser det ut til at du er lite verdikonservativ. Men du passer godt i Venstre: Partier som fatter vedtak om hvem de ikke liker, og hvem de ikke vil samarbeide med; og som nok en gang signaliserer at de heller vil støtte en rød regjering enn å samarbeid med alle de borgerlige partiene. De er ikke mye "sosialt" igjen i det engang "sosialliberale" partiet.

Unknown sa...

Dette er en av de beste kommentarene jeg har lest fra programsekretariatet.

Venstre og Hans Majestet Sponheim må ta hovedansvaret for at vi nå kan se langt etter noe flertalls-samarbeid mellom de 4 borgerlige partiene.

Ole Martin Skilleås sa...

Beklager at jeg slapp denne tråden, og ikke kom tilbake før nå. Programsekretariatet spør hva jeg mener er de viktigste sakene, og jeg kan svare for meg selv. Men så stemmer jeg Høyre uansett, da. Det vesentlige er å treffe usikre velgere "hjemme", og få fram hvordan Høyres politikk gjør noen forskjell.

Opposisjonens svakeste punkt er at det ikke finnes et flertall mot sittende regjering. KrF/V på den ene siden, og FrP på den andre, utelukker hverandre gjensidig. Derfor må Høyre slutte å snakke om ny regjering. Hvilken da? Med hvem? Hvordan? Hvilken politikk skal den føre?

Jeg holder fast på at Høyre IKKE må spille ut sitt dårligste kort om og om igjen.

Se også: olemski.blogspot.com

Programsekretariatet sa...

ole martin:
Helt i orden. Du kom jo tilbake:-)

Godt å høre at du er trofast. Så skal jeg surfte innom bloggen din og se hva du mener.