tirsdag 24. februar 2009

Gapestokken

Jeg trodde vi bodde i en rettsstat. Hvor vi er uskyldig inntil vi blir dømt. Og hvor det er den dømmende makt som skal ha myndighet til å illegge straff. På området etter område vannes dette ut. Pressen skal ha *rett* ikke bare til innsyn (men selv hemmeligholde det de finner for godt når det gjelder egne arbeidsmetoder - aka kildvern), men nå skal pressen jommen få utstrakt rett til å henge ut folk som har begått regelbrudd. Dette blir i allefall resultatet dersom regjeringen støtter forslaget som er kommet ifm utredning mot skatteundragelse.At finansminsteren synes dette er et gledelig forslag overrasker ikke.

Gapestokken kan jo plasseres et egnet sted mellom Statsministerens kontor, Finansdepartementet og VG-huset; i synsavstand til Høyesterett som neppe trenger å bry seg om dette.

Personvern. Det mistes den dagen lov/regebruddet skjer. Blir det borte for evig og alltid mon tro.

2 kommentarer:

Verdikonservativ sa...

Dette er en viktig sak som sekretariatet bør vurdere å få inn i programmet.

Det er forskjell mellom straffesaker og forvaltningsavgjørelser. Rettssikkerheten ifm illeggelse av tilleggsskatt/straffeskatt er mye svakere enn ved ordinær straffesaksbehandling. Det er derfor gode grunner til å være mer restriktiv i forhold til offentliggjøring av slike avgjørelser.

Det som var overraskende i utvalgsinnstillingen var at lederen,lagmannen Moe, tilhørte flertallet på dette punktet.

Programsekretariatet sa...

Verdikonservativ:
I programteksten ligger det noen formuleringer som bør ivareta denne problemstillingen. Samtidig kan det hende at det er nødvendig å si noen enda tydeligere.

Enig med deg i at Moe ovverrasker.