onsdag 4. februar 2009

Seniorpolitikk

Følgende forslag er mottatt ifm programarbeidet - og vil bli lagt frem for programkomiteen:
Eldrebølgen vil føre til at landet får en økende andel med eldre. Høyre betrakter ikke disse bare som et omsorgsspørsmål, men like mye som en positiv ressurs. Høyre vil derfor legge til rette for at denne gruppen blir gitt mulighet for aktiv medvirkning i arbeids- og samfunnsliv
Hva synes du om det?

(Nå lurer jeg på om det er noen der ute i "Internettet" som bryr seg om seniorpolitikk - eller om det må diskuteres IRL..)

3 kommentarer:

Cracked actor sa...

God intensjon, men litt for passivt. Jeg mener "medvirkning" til deltagelse, ikke godt nok står i forhold til det som er det det reelle ressursbehovet: Eldre mennesker - seniorene - jobbe, mer og lenger. Dette handler i første rekke om å gjøre det mer lønnsomt å jobbe, men også gjennom å fjerne øvre aldersgrense i arbeidslivet, fjerne særaldersgrenser (også de som er tariffbestemt), sannsynligvis også vurdere arbeidsgiveravgiften i forhold til arbeidstagere over 60 eller 65 år, innskrenking av AFP, heving av pensjonsalderen, etc.. Når det gjelder de to siste punktene så har jo H i pensjonsforliket gått med på videreføring av AFP og en senking av pensjonsalderen (selv om den da altså gjøres fleksibel).

Hva mener Programsekretariatet om dette?

Unknown sa...

Skattebyrden kommer til å bli altfor stor for den yngre generasjonen om ikke de eldre enten venter med å gå av med pensjon eller at man gjør det mer lukrativt for de eldre å jobbe i 50 % stilling. Hvis man ikke ønsker at pensjonssytemet skal kollapse så er forslaget til programkomiteen et veldig godt forslag, dog litt tynt på faktiske løsninger.

Programsekretariatet sa...

CA:
Hva sekretariatet mener....hm...
Vel, strengt tatt mener jeg det bør være minst mulig grenser for hvor lenge folk kan jobbe. Ikke minst når vi ser hvordan levealder øker og helsetilstanden bedres, så synes jeg det er provoserende at friske eldre mennesker som ønsker å jobbe, ikke skal kunne gjøre det. Med andre ord: jeg vil fjerne øvre aldersgrense. Samtidig skal man kunne gå av med pensjon som i dag - det mener jeg også er viktig av hensyn til dem som faktisk er i tunge jobber. Og da tenker jeg fysisk tunge jobber.

AFP synes jeg rett og slett er en uting. At det er en fremforhandlet rett mellom arbeidsgiver og arbeidstager er i "greit nok". men eventuelt å allmenngjøre AFP-ordningen synes jeg er feil.

Sigurd:
det ligger andre faktiske løsninger inne både i programteksten og i andre høringsforslag - nemlig å senke skatten på inntekt fra f.eks (67)65-70 år.

Enig med deg i at skattebyrden vil bli stor om andre ting ikke endres.