mandag 3. november 2008

Grenser for staten

Programkomiteen har mottatt følgende forslag til formulering:
Velferdsstaten skal være sterk, pålitelig og tilgjengelig. Men velferdsstaten må ikke bli så altomfattende at den mister evnen til virkelig å hjelpe dem som trenger den mest. Den må heller ikke bli så stor at den stjeler menneskers mulighet til å stå på egne ben eller bryter ned friheten til selv å velge hvordan man vil leve sitt liv.
Hva synes du om dette?

5 kommentarer:

Cracked actor sa...

Er ikke 'velferdssamfunn' et langt bedre ord for et konservativt parti, enn velferdsstat? Velferd er jo langt mer enn det staten kan levere, enten i form av helse, skole eller trygd? Velferd er å skape noe og ha mulighet tilå skape noe. Velferd er like mye ikke-materialistisk som materialistisk. Og velferden er knyttet til mennesket, og derfor bør jo sammenslutningen av mennesker - samfunnet - være det man relaterer velferd til. Ikke stat?

Programsekretariatet sa...

ca:
mja jo, kanskje det.

Ole Martin Skilleås sa...

Dette er vel og bra, men man kan jo savne konkretiseringer. Det må også følges opp ved at det blir pekt på områder der staten skal trekke seg ut.

Ulempen er at da vil man tråkke mange på tærne, og vi husker lettere på det spesielle som rammer oss, men ikke det generelle som gavner oss. Åpenbart risikabelt valgtaktisk (husk tidligere valg har utviklet seg når reduksjonene i sykelønnsordningen ble tema).

Programsekretariatet sa...

Ole martin:
Ja det er dette med konkretisering - hvor konkret og detaljert skal alle punktene i programmet være?

Du har poeng mht reaksjoner som kan komme...:-)

Nicolai sa...

Syntes det er et godt forslag å legge begrensninger på statens virkeområder. Syntes at kan i det minste være noen konkrete punkter i programmet. Noen eksempler på hvor Høyre ønsker at man skal begrense statens rolle.