tirsdag 4. november 2008

Økt stipend på slutten av studiet?

Programkomiteen har mottatt følgende forslag:
Gi studenter bedre forutsetninger for å fullføre på normert tid ved å øke stipendandelen av studiestøtten i slutten av studiet.
Hva synes du om det?

12 kommentarer:

Aksel Fridstrøm sa...

Nei,

En student som fullfører på normert tid fremfor en som går ett år over tiden har jo allerede en bonus ved at vedkommende får et års full arbeidsinntekt.

Det er ca 200 000 netto.

Hvis ikke det er nok motivasjon, så tror jeg ikke det hjelper at vedkommende får mine skattepenger!

Anonym sa...

Synes dette høres fornuftig ut. Tenker på at mange slutter på Bachelor nivå. Dette er noen ganger personer som kunne gått vidre til Mastergrad. Grensen kunne kanskje vært stt der, en stipenandel for Bachelor, en høyere for de som er ferdige med Bachelor og arbeider mot master.
Arne Solheim Kaldahl

(får fortsatt "nettadresse inneholder ugyldige tegn" når den settes blank, derfor "anonym" som jeg ikke ønsekr å være. )

Programsekretariatet sa...

aksel:
OK - synspunktet notert!

Programsekretariatet sa...

Arne S K:
Noterer også ditt synspunkt.

Pussig at du får den beskjeden. Det skal være mulig å legge igjen navn uten å måtte oppgi nettadresse? hmmmmm.

Anonym sa...

I dag er vel ordningen slik at man får alt som lån, og så blir deler omgjort til stipend når man står til eksamen. Dersom poenget er at man skal jobbe mindre underveis i studiet, hjelper det altså ikke å øke stipendandelen, det har ingen betydning før etter studieslutt - hvor mye som da skal nedbetales. Utbetalingen underveis må økes om det skal ha noen mening.

(Med mindre forslagsstilleren mener at mange jobber mye for å slippe å ta opp lån, men det gjelder vel de færreste. Jobbing kommer som regel i tillegg til fullt lån/stipend fra lånekassen.)


(ikke samme anonym som over, men med samme nettadresse-problem ...)

Programsekretariatet sa...

anonym 2:
hm...skal prøve å se mer på dette med nettadressen.

Det har vært slik at i noen studier omgjøres deler av lånet til stipend. Er i farten ikke sikker på om dette forsatt eksister for de studiene det engang gjaldt. Men den ordningen har ikke vært universell.

Anonym sa...

(anonym 3)
Det er viktig at vi ikke får en overproduksjon av middelmådige masterkandidater.

Derfor bør det:
a) være et karakterkrav for i det hele tatt å begynne på masterstudiet og

b) at andelen lån som overføres til stipend muligens bør være knyttet til den endelige eksamenskarakteren

Programsekretariatet sa...

anonym n 3:
viktig poeng du tar med.

Kan orientere om at programkomiteen i ulike sammenhenger drøfter dette med å stille krav til kompetanse/kunnskapsnivå.

Anonym sa...

Hvis vi er redde for middelmådige mastergrader må vi heller stille kvalitetssikringskrav til universiteter/høgskoler. Vi må også gjøre det helt klart hvilke utenlandske læresteder som har riktig kvalitet til at norske studenter får lån etter gjeldende regler. Dette har vi NOKUT til.

Arne Solheim Kaldahl

Programsekretariatet sa...

Arne SK.
Notert.

Anders sa...

En fornuftig venn av meg har foreslått at det burde utbetales et kontantstipend ved fullføring av en grad på normert tid. Slik det er i dag blir studielånet lavere hvis studenten består eksamen. Dette er bra, men en pengesum i hånden gir større motivasjon til å fullføre i tide. Størrelsen på summen kan diskuteres, men jeg tror at det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å gi studentene en slik mulighet til å gjennomføre studiet på normert og dermed komme ut i verdiskapende arbeid. (Noen studenter har selvsagt glede av å studere på overtid, men jeg er tvilende til den intellektuelle eller samfunnsmessige verdien ved dette.)

Nicolai sa...

Som en master student selv ser jeg ingen nytte av dette forslaget. Jeg tror de færeste master studenter vil levere inn en dårligere oppgave, for å fulføre på normert tid, selv om de fikk en høyere stipendandel. Vil også legge til at får alle masterstudier kreves det minimum C eller høyere i snitt og man må også greie å få C eller bedre i snitt for å få en godkjent mastergrad.