fredag 21. november 2008

Ryker EØS-avtalen?

Litt på siden av programteksten igjen. Det spekuleres i om en EU-søknad fra Island vil utløse mer debatt i Norge. Umiddelbart tror jeg ikke det. Et mer interessant spørsmål er heller hva som vil skje med EØS-avtalen dersom Island faktisk skulle ende opp med både å søke og å bli medlem.

All den tid EØS - dvs i hovedsak si Norge - fortsatt er Europas rike onkel som spytter inn milliarder av kroner inn i EU, og forøvrig lojalt eterlever både det som er og det som kommer av indre marked regelverk, så er det "håp" om at avtalen vil forbli uberørt. Men den dagen det protesteres litt for høyt mot økonomisk bidrag, nye direktiver, eller noen skulle stille noen prinsippielle spørsmål rundt 2-pillar systemet og legitimiteten til blant annet domstolen, ja da tror jeg mulighetene for at avtalen kan ryke øker.

Dersom EØS-avtalen faktisk skulle ryke, hva da? Da må det fremforhandles ny frihandelsavtale. Vil den i samme grad åpne opp for deltakelse i en rekke av EUs programmer? Vil den gi adagang til "fri flyt" av personer over landegrensene - eller rykes også Schengen-medlemskapet slik at vi igjen må finne frem passene våre når vi skal over grensa til Finland, Sverige og Danmark? At fiskeriforhandlinger blir krevende er det neppe stor tvil om, og man kan jo bare lure på hvordan adgangen til eksport av bearbeidede fiske- og landbruksprodukter utvikler seg.

Det er mange scenarier man kan reflektere over, men vil det berøre folkesjela? Bryr vi oss egentlig?

4 kommentarer:

Anonym sa...

Den mest interessante problemstilligen er om Euroen ryker.

Euroen er den første pengeunionen i verdens historie basert på fiat.

Milton Friedman spådde før han døde at samarbeidet ville bryte opp i det oppstod en resesjon i Europa.

Finanskrisen vil gjøre det altfor fristende å devaluere den for å bruke gevinsten i "redningspakker"

Det betyr i praksis et brudd med samtlige av Euroens spilleregler.

Som er:

• Public budget deficit as a percentage of GDP should be less than 3%

• Gross public debt should not exceed 60% of GDP

• The inflation rate should be within 1.5 percentage points of the best three EU performers

• Long-term bond yields should be within 2 percentage points of the best three

• The applicant’s currency would have to respect Exchange Rate margins for at least two years before entry.

Programsekretariatet sa...

frydonomics:
Tror du det vil skje?

Anonym sa...

Det vil i hvertfall oppstå ekstrem uenighet mellom de deltagende landene i unionen i det krisen forværrer seg.

De landene som har en vedlig høy gjeldsgrad vil ha en interesse i å devaluere den.

Det er også slik at mange land vil forsøke å underskuddsbudsjettere mer enn det samarbeidet i utgangspunktet tillater.

Da er det ikke usannsynelig at noen vil ønske å bryte ut.

Den legandariske investoren George Soros spår i sin nye bok the credit crisis 2008 and what it means, at Euroen vil møte på seriøse problemer i det kreditturoen forverrer seg.

Jeg tror det kan bli riktig spennende å følge videre, det er heller ikke usannsynelig at Euroen gjennom kreditturoen tar store markedsandeler mot dollar.

Så det er en betydelig oppside også.

Programsekretariatet sa...

frydonomics:
Interessante tanker.

Apropos "det er heller ikke usannsynelig at Euroen gjennom kreditturoen tar store markedsandeler mot dollar" - det man har sett de siste årene (riktiignok før finanskrisen) har vært at euro-en til en viss grad ser ut til å ha beveget seg i den retningen. Dvs dette kan man tolke når man ser hvordan sentralbanker i vestlig verden i økende grad har kjøpt euro på bekostning av dollar.