torsdag 13. november 2008

Friskoler vs privatskoler

Den forrige regjeringen ga økt adgang for å opprette friskoler. Det skulle ikke lenger bare være begrunnet i "religiøst" alternativ. Dette reverserte den sittende regjeringen, og prøver å lure folk ved å døpe om friskoleloven til privatskoleloven. Privatskoler er noe annet. De kan opprettes som man vil, utbytte tas osv. I motsetning til friskoler hvor det er begrensninger blant annet mht å ta utbytte, samt stille krav til kvalitet og innhold for å kunne få statsstøtte. I sin reversering gjorde forøvrig regjeringen INGEN endring på den forrige regjeringens formulering om utbytte fra friskoler....

Hva synes du om å igjen: Tillate at det kan opprettes friskoler dersom disse oppfyller kvalitetskravene, samt at disse kan motta offentlig støtte slik at elever kan tas opp uavhengig av familiens økonomi?

6 kommentarer:

Anonym sa...

Det er fullt mulig å ta utbytte av disse friskolene uavhengig av hva slags lover og formuleringer man vedtar på stortinget.

Det er bare å drive franchise, hvilket som vil tilsi at skoler som opprettes i Norge som er tilknyttet en større skoleskjede betaler konsernet for bruken av merkenavnet.

Den innbetaligen til konsernet, kan konsernet betale ut i utbytte så mye de bare vil.

Så jeg er enig i formuleringen, men jeg vil ha med at finansieringen til friskolene skal basere seg etter stykkpris, og at det skal være lov å ta utbytte av skoledrift i Norge.

Programsekretariatet sa...

fydonomics:
Noterer støtten og tilleggsforslaget..

Anonym sa...

Enig med frydonomics at feilen med Clemets friskole var forbudet mot utbytte.

Så lenge skolebetalingen ikke er høyere enn forskjellen mellom statstøtten og driftskostnadene for en offentlig skole, må det være helt greit å gi utbytte til eierne, i likhet med ordningen i Sverige.

Politikk i Enebakk sa...

Friskole er helt ok. Utbytte er et problem i et sosialdemokratisk land som Norge. Der bør man kanskje ha en formulering ala: "Eventuellt utbytte skal ikke overstige renten på bankinnskudd" eller noe i den dur. Dette for å forhindre store avkastninger som vil medføre ramaskrik og stor motstand mot skolene

Programsekretariatet sa...

anonym og politikk i enebakk:
Noterer poengene deres.

Erik Syring sa...

Utbytte - meget viktig akademisk og samfunnsøkonomisk.

Side 7 Linje 288 STERK STØTTE TIL DISSENS 2 (UTBYTTE). MEN DETTE PUNKTET HØRER IKKE SPESIFIKT TIL VIDEREGÅENDE-AVSNITTET; DET ER FAKTISK SPESIELT VIKTIG MED SKOLEOPERATØR-MANGFOLD FOR 1.-10. TRINN.

Et fortsatt utbytteforbud vil undergrave partiprogrammets utdanningsmål og skyve deres oppfyllelse flere år ut i tid.

En ting er at muligheten til å ta ut utbytte vil føre til at operatørene blir flere og at de gode operatørene får bedre kapitaltilgang og kan vokse vesentlig raskere (friskoler i USA har til nå typisk heller ikke hatt mulighet til å ta ut utbytte, men gode friskolekjedeoperatører der har fått tung økonomisk støtte fra utdanningsorienterte fond som Gates Foundation, Broad Foundation, New Schools Venture Fund, osv. - en kategori fond som dessverre ikke eksisterer i Norge).

Men ekstremt viktig er det også at muligheten til å ta ut utbytte vil synliggjøre kostnadsstrukturer. En slik synliggjøring vil, ifølge erfaringen i flere land, føre til store besparelser for samfunnet. I USA er det f.eks. katolske skoler som driver for $6000 per elev med meget gode elevresultater og store offentlige skoledristikter som bruker $13000 per elev og hvis elevresultater er blant landets dårligste. En utbytte- og konkurransedrevet besparelse i Norge på 20% - 15 milliarder kroner i året - er ikke usannsynlig (samtidig som elevresultatene forbedres betraktelig).