mandag 10. november 2008

NRK-lisensen

Det ligger 2 forslag på bordet:
- Opprettholde NRK-lisensen.
- Avskaffe TV-lisensen og la NRKs allemennkringkasterrolle finansieres over over statsbudsjettet.
Hvilket støtter du, og med hvilken begrunnelse?

20 kommentarer:

Arve sa...

Tiden er nå i ferd med å løpe i fra denne gamle ordningen. Ny teknologi (tunere, web-TV og andre nettløsninger) skaper også utfordringer. Det er ikke like enkelt å knytte lisensen til TV-apparatet lenger.

Forslaget om å overføre lisensen til skatteseddelen er imidlertid ikke nytt. For flere år siden lanserte Trygve Hegnar den samme ideen. Han mente med rette at det var sløsing med penger å ha et kostbart innkrevingsbyråkrati i Brønnøysund når stort sett alle allikevel hadde nytte av sendingene til NRK.

Hensikten med almennkrinkasting er at det skal være et alternativ til kommersiell fjernsyn og radio. Det er derfor betenkelig at NRK allikevel er veldig lik de andre kanalene med seer/lytter-oppslutning som et mål i seg selv. Jeg mener f eks at det er feil at NRK bruker lisenspenger for å konkurrere med de kommersielle aktørene om kjøp av fotballkamper og andre underholdningsprogram.

Bjørn Stærk sa...

Oppretthold lisensen, slik at vi som ikke har TV slipper å betale for NRK.

Et annet argument er at lisensen synliggjør utgiftene ovenfor hver enkelt seer, noe som setter en brems på økte bevilgninger. Det er forskjell på "NRK vil få 100m mer i 2009" og "du må betale 50kr mer i lisens". Det første er en ren gladmelding, det andre er ærligere.

Cracked actor sa...

Jeg ser ikke noen grunn til hvorfor man skal legge NRK inn på skatteseddelen. En ting er at det vil bidra til at mennesker som ikke har TV er med og betaler for et tilbud de ikke vil komme til å benytte seg av. Noe annet er at man ved en ordinær skattefinansiering av NRK, risikerer at grensedragningen mellom redaksjon og politisk styring blir svekket. Jf. det Arve sier, kan man kanskje likevel si at det ikke er noe problem, ved at Stortinget da kan bruke NRK som salderingspost om de ikke fungerer som den allmennkringkasteren som er forventet, men i stedet begir seg inn på beiteområdene til de komersielle kanalene...

Med andre ord: NRK bør være brukerfinansiert, og ikke skattefinansiert. Det er ikke noe positiv reform å gjøre urettferdigheten knyttet til lisens (hvor mange med TV helle rikke vil være interessert i NRK, likevel må betale), verre, ved å utvide dette til å gjelde alle.. Men, er dette de eneste to alternativene?? Burde ikke Høyre, som et prinsipielt oppegående parti også ta til vurdering en fristilling av NRK fra statens klamme hånd? ALtså en oppdeling, nedsalg eller privatisering? Så kan NRK leve videre som en selvstendig aktør, enten som betalingskanal, eller som komersiell kanal?

Jeg vet mange vil si at reklamemarkedet i Norge ikke er tilstrekkelig for en ny, riksdekkende og reklamefinansiert kanal, men da er det jo greit å minne om at NRK i dag alt opererer på mange nisjer som burde være overlatt til TV2 og andre. Og sånn sett fungerer hele finansieringssystemet av NRK, enten det er gjennom lisens eller reklae, som konkurransevridende. Det burde være noe man tok til vurdering.

Anders sa...

Som prinsippiell tilhenger av NRKs kulturelle og samfunnsmessige funksjon var jeg lenge også tilhenger av lisensen. Det er to grunner til at jeg nå er motstander av et lisensfinansiert NRK:

1. Lisensen er nå på 2201 kr. Av dette går imidlertid 163 kr til moms og et utkjent (?) beløp til å finansiere innkreving av lisensen. For å prøve å finne svar på det siste forsøkte jeg å finne NRKs budsjett på deres hjemmeside, men det er tilsynelatende ikke lagt ut (åpenhet?). Ved en telefon til NRKs lisensavdeling viste det seg at det bare var én person som visste hva det kostet å drive lisensavdelingen, og han var ikke tilgjengelig. Uansett vil det trolig være mer kostnadsbesparende å kreve lisensen inn gjennom skattesystemet enn å ha en egen lisens med tilhørende innkrevingsapparat.

2. Den andre grunnen til at jeg nå er motstander av lisensen er at denne presser NRK til et mer popularisert programtilbud. NRKs eksistensberettigelse ligger nettopp i at de skal levere produkter som kommersielle aktører ikke er istand til å levere. NRK bør derfor ikke være så fokusert på seer-/lyttertall som i dag. Programtilbudet bør også i større grad styre unna det som TV2 eller andre aktører likegodt kan stå for (f.eks. fotball og annen massekultur). Et smalere NRK som ligner mere på Public Broadcasting System (PBS) i USA vil også være billigere for skattebetalerne. De kommersielle tar seg av det kommersielle - og NRK står for en bedre utenriksdekning med norsk perspektiv (korrespondenter), distriktsnyheter, smalere kulturprogrammer, skolefjernsyn, teknologiutvikling, etc. Å bevare NRK for alle er et kulturspørsmål hvor kulturpartiet Høyre bør ha en klar røst, men å kreve at NRK i større grad konsentrerer seg om det andre ikke kan gjøre bør i like stor grad være Høyres sak.

Programsekretariatet sa...

alle:
noterer argumentene!

anders:
Er ikke poenget med at NRK skal ivareta det "ikke-kommersielle" en god begrunnelse for nettopp å beholde lisensen? Da slipper man å ta kommersielle hensyn..

cracked:
interessant tanke mht å "privatisere" NRK. Så lenge vi har en formulering om nedsalg av statlig eierskap kan det kanskje forsvares der. Men igjen, NRK oppfattes vel å være en sentral institusjon også for å bevare kultur(mangfoldet) og da er det kanskje viktig å beholde institusjonen som en kommersiell uavhengig stiftelse? Nå spør jeg. :-)

Anders sa...

Programsekretariatet: Det er nettopp lisensen som fører til at NRK blir mer "kommersielt". NRK får i større grad et press mot seg til å tilfredstille alle seere og lyttere, mens målsetningen bør være å produsere det andre ikke kan produsere.

NRK går derfor i en "kommersiell" retning av redsel for å miste støtte for lisensinstituttet. (Høye seertall kan i NRKs øyne legitimere at alle betaler denne skatten uansett hva de ser på.) NRKs årsrapport er et godt bevis på dette. Alle tall og grafer i den går på seer-/lyttertall. Underlig nok sier den ikke noe om økonomien i NRK (inntekter/utgiftsposter).

Nicolai sa...

Min mening er at Høyre burde gå inn for å privatisere hele NRK.

Anonym sa...

endelig kom det riktige svaret til slutt, det bør ikke være en debatt om hva som er å foretrekke av linsens vs skattefinansiering. det riktige er å selge nrk

Programsekretariatet sa...

nikolai og anonym:
Noterer standpunktet :-)

anders:
jeg skjønner hva du mener, men er litt usikker på om jeg er enig i logikken din.

Blaa Sebastian sa...

Grunnet ny teknologi er det håpløst gammeldags å tro (håpe) at det er mulig å opprettholde den gamle lisensen.

Jeg skal i min leilighet kun ha internett og datamaskin/skjerm. Og det er for meg fullt mulig å se gratis NRK og betale for TV2 med denne ordningen.

Eller skal vi begynne å legge avgifter/lisens på alle enheter som kan vise levende bilder?

Dersom vi ønsker et statsfinansiert NRK, er det bare en mulighet innen de neste 5 årene: legge over på budsjettet.

Anonym sa...

"En ting er at det vil bidra til at mennesker som ikke har TV er med og betaler for et tilbud de ikke vil komme til å benytte seg av"

Dette er med respekt å melde tull. I dag finansierer TV-eierne f.eks. radiolyttingen til de uten TV.

Det skal godt gjøres i Norge å ikke bruke noen av NRKs tilbud - enten vi snakker om TV, radio eller internett.

Det blir derfor både kunstig og gammeldags at bare TV-eiere skal betale. Enten burde man krevd lisens også fra de som eier radio eller datamaskin, eller så bør man finne en annen måte.

Det er viktig at NRK har forutsigelige inntekter som gjør det mulig å planlegge og satse frem i tid. Dette er den største fordelen med lisensordningen. Men hvis man kom til en ordning med forutsigelige bevilgninger over statsbudsjettet, som ikke skal grunnleggende reforhandles hvert år, bare justeres etter NRKs behov, ville finansiering over statsbudsjettet kunne fungere.

Anonym sa...

"Min mening er at Høyre burde gå inn for å privatisere hele NRK."

Dette er det dummeste av dumme forslag jeg noen gang har sett, og er hvertfall ikke noe et konservativt parti kan støtte.

Norge er et lite samfunn. En allmennkringkaster er livsnødvendig for et samfunn på Norges størrelse, for å ha en meningsfull opinionsdannelse og et kulturtilbud på de områdene kommersielle bedrifter ikke er interessert i å lage noe. Alle land i Europa det er naturlig å sammenligne oss med har dessuten allmennkringkastere. Spørsmålet blir om vi vil ha en opplyst eller en dum befolkning.

Personlig gidder jeg ikke å se på Frp-TV (TV2) med 10 minutters reklame for Skeidar hvert 20. minutt. Og hvilke kommersielle radiokanaler i Norge lager et tilbud som er verdt å høre på? Ingen.

Bjørn Stærk sa...

Anonym: "Det skal godt gjøres i Norge å ikke bruke noen av NRKs tilbud - enten vi snakker om TV, radio eller internett."

Jeg bruker ingen av NRKs tilbud.

"En allmennkringkaster er livsnødvendig for et samfunn på Norges størrelse, for å ha en meningsfull opinionsdannelse og et kulturtilbud på de områdene kommersielle bedrifter ikke er interessert i å lage noe."

Og det mener du at du får fra NRK? ;) Problemet med smale programmer er i dag ikke et spørsmål om manglende tilbud. Før var det nok slik, i dag finnes det så mange kilder at jeg har vanskelig for å se et stort behov for at også den norske stat skal involvere seg. Det er isåfall emner som er både smale _og_ unikt norske. (Og hvem velger _hvilke_ smale emner som skal dekkes? Det er ikke plass til alle.)

Men det er klart, alle har ikke oppdaget disse tilbudene ennå, (eller mer sannsynlig er ikke interessert), og har et nostalgisk forhold til Marienlyst, så en privatisering av NRK vil neppe være populært. Jeg tror ikke det er et vinnerstandpunkt ved neste valg.

Programsekretariatet sa...

bjørn stærk:
"Men det er klart, alle har ikke oppdaget disse tilbudene ennå, (eller mer sannsynlig er ikke interessert), og har et nostalgisk forhold til Marienlyst, så en privatisering av NRK vil neppe være populært. Jeg tror ikke det er et vinnerstandpunkt ved neste valg"

Tror du har rett i det du skriver her.

Sebastian sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Sebastian sa...

Hva bør skje med lisensen?

Skrev en noe lenger kommentar vedr dette. Men konklusjonen er: ja til skattefinansiering, og nei til lisensbetaling.

Per Sistens sa...

Er enig med de som hevder at det blir helt tullete å ikke forholde seg til ny teknologi. I dag kan man få et greit TV-tilbud uten å eie verken TV eller betale lisens, og med IP-TV med høyoppløselige sendinger over internett rett rundt hjørnet vil det være liten grunn til å anskaffe TV (som utløser lisenskrav) heller.

I stedet for en rådyr omlegging av lisensinnkrevingssystemet mener jeg det må være mye mer kostnadseffektivt å overføre lisensen til skatteseddelen - og heller kreve at NrK utnytter de nye mulighetene for medieoverføring fullt ut.

Anonym sa...

"Jeg bruker ingen av NRKs tilbud. "

Spørsmålet blir da om de svært få skal tas hensyn til i denne sammenhengen. Personlig har jeg ikke bil, og har ingen interesse av at staten bruker milliarder på å bygge tunneler og broer i distriktene. Jeg betaler masse skatt som ikke går tilbake til meg.

Man kan nok trygt slå fast at de aller, aller fleste nordmenn benytter seg av NRKs tilbud, i en eller annen form. Vi snakker om 3 TV-kanaler, mer enn et dusin radiokanaler, produksjon av drama og hørespill, og tilbud på nye medier. Det virker derfor rimelig at ingen skal kunne unndra seg å betale for noe som er viktig for Norge som nasjon, når de velger å bo i dette landet.

Anonym sa...

Det er urettferdig at en enslig person må betale like mye for NRK som en familie. De aller fleste i Norge ser eller hører på NRK. Det vil være bedre å betale dette over skatteseddelen ( riktigere fordeling og billigere innkreving).

Blaatt sa...

Så vidt jeg har forstått så er en av hovedproblemene med innkreving over skatteseddelen, at det faktisk blir dyrere?