mandag 17. november 2008

Kriminell lavalder

I dag er den 15 år. Bør vi opprettholde den, senke den eller heve den?

10 kommentarer:

Cecilie sa...

Det er en grei alder mener jeg. 15 år, da er en klar for å forstå forskjellen på rett og galt. Men den bør ikke senkes, unger skal være unger!

Anonym sa...

Det er en grei alder mener jeg. 15 år, da er en klar for å forstå forskjellen på rett og galt. Men den bør ikke senkes, unger skal være unger!

..Nå er jeg ikke fulstendig sikker på hvordan ting skjer da. Men jeg mener ikke at en på 15 og en på 30 skal få samme straff.
OGså grovheten av forbrytelsen. Er en 15 og faktisk skader noen, voldtar eller dreper, så er en skremmende for samfunnet og bør bli vudert til innleggelse. Også kan en jo heller se på foreldrene etterpå ang fengselstid, hva har en egentlig gjort?

Programsekretariatet sa...

cecilie:
noterer synspunktet!

cecsve:
Nå skal det mye til for at en ung lovbryter straffes like strengt som en voksen lovbryter. Samtidig er jo prinsippet likhet for loven.-

Når det er sagt er det mange forhold som ligger til grunn når straff skal idømmes.

Det som er vesentlig poeng med lavalderen er å sette en grense for når en ungdom faktisk vil måtte stå til ansvar for sine handlinger - altså "ikke skal slippe unna".

Politikk i Enebakk sa...

15 år er greit, men det er viktig at de under 15 følges opp på en riktig måte både for den enkelte og for samfunnet. Grov vold som straffes med noen ti-talls timer samfunnstjeneste er ikke en straff i forhold til den gjerning man utøver som 15-åring. De under 15 må på en eller annen måte bli forklart at samfunnet ikke tollererer den oppførselen de har. Hvordan det kan gjøres er det vel tusner av bedrevitere med lang utdannelse som kan fortelle oss.
mvg
John-Arne

Programsekretariatet sa...

john-arne:
Enig. Oppfølging er viktig, og vel så viktig er forebygging. Disse poengene - dvs prinsippene, ble godt formulert i prinsipprogrammet som ble vedtatt i april.

nicolai sa...

Likhet for loven burde gjelde alle og derfor burde det ikke være en aldersgrense. Er ikke noe mindre grusomt å bli voldtatt om han er 14,15 eller 16 år. Det samme gjelder grov vold og andre alvorlige forbrytelser.

Programsekretariatet sa...

nicolai:
"Likehet for loven" i alle henseender? Hva da med myndighetsalderen? Det er jo den man egentlig fraviker med kriminell lavalder.

Nicolai sa...

Jeg vet det, men dagens system er ikke retferdig ovenfor et offer hvis den som begår overtredelsen er under 15 år. Man burde heller se ann modningsheten til den kriminelle og dømme han/hun der etter.

Programsekretariatet sa...

nicolai:
jeg forstår hva du mener, men dette med modenhet ligger jo også som en vurdering knyttet til myndighetsalder. Og igrunnen også mht kriminell lavalder. Når det er sagt så gir jo lovverket på flere områder adgang til vurdering i straffesaker - hvor flere forhold skal trekkes inn.

Jeg tror mye av reaksjonene mange ganger ikke først og fremst skyldes at unge lovbrytere slipper unna, men at lovbrytere "generelt" slipper unna med lave straffer. Mulig jeg tar feil og dette er egentlig en annen diskusjon, men litt relvant kanskje likevel.

Nicolai sa...

Nei, syntes det er en viktig og relevant diskusjon. Mange syntes nok at det har blitt alt for vanelig med "snille" strafer og alternative avstraffelsesmetoder. Syntes det er viktig at også offeret får føle at gjerningsmannen blir straffet "hard" nok.

Jeg vet at man allerede idag oppererer med en modenhets faktor, men føler alt for ofte at det blir tatt uhensiktmessig høyt hensyn til gjerningsmannen i saker som omhandler personer under 18 år.